Vrste i podjela ahlaka

Kategorija

Napomena
Autor: Nakšibendi

 NEPOROČNOST (iffet) - je sprečavanje nefsa od požuda i primoravanje na zadovoljenje onim što će ispraviti iznemoglo tijelo i očuvati zdravlje, zatim izbjegavanje pretjerivanja, smanjivanje svih užitaka i težnja ka skladnosti.

Onaj koji skraćuje užitke mora to učiniti na odgovarajući način, koji je podesan za upražnjavanje tjelesne potrebe samo u vrijeme kada ne može više izdržati, i u onoj količini čija je maksimalna granica da čovjeku nije neophodno više, a minimalna da se ne upropaste nefs (duša) i čovjekova snaga. Ovaj hal (stanje) je krajnji doseg neporočnosti.

SKROMNOST (kana'at) - je ograničavanje na ono što će olakšati život i zadovoljenje sa skromnim životnim potrebama, zatim ostavljanje pohlepe za sticanjem imovine, traženje visokih stepena, te naklonosti ljubavi i poticanja na sve ovo. Skromnost je potčinjavanje nefsa na ova ograničenja i korištenje onog što mu je dostupno.

Ovaj ahlak je poželjan za srednji i niži stalež ljudi. Za vladare i velikane ovo nije poželjno i skromnost se ne računa u njihove kvalitete.

ČEDNOST (tesavvun) -je čuvanje od nepristojnosti tj. čuvanje od niskih prljavih šala, od miješanja sa onima koji ih koriste i od prisustvovanja njihovim sijelima, sprječavanje jezika od ogavnog govora, priče o razvratu i niskostima, te od glupih šala. Čedni trebaju prisustvovati skupovima i sijelima uglednih ljudi.

Ljudi ne pridaju važnosti onome ko pretjeruje u šali i ko je bezobrazan u njoj.

Od čednosti je još i izbjegavanje od prostaka i nižeg staleža ljudi (pod nižim staležom se ovdje ne podrazumijevaju siromašni, već ljudi bez odgoja i ahlaka), te druženja i sijeljenja sa njima, čuvanje od niskog načina života i sticanje imetka na bijedne i ponižavajuće načine.

Tu spada i dostojanstvo od traženja potreba od prostaka i ološa, s time da treba biti skroman i ponizan prema onima koji nemaju materijalnih dobara, fukarama i miskinima, te nemoćnim i slabim.

Zatim je potrebno umanjiti izlaske bez potrebe i izbjegavati zadržavanja po ćaršiji i ulicama bez neke nužde, jer je povečanje ovoga vrlo štetno. Najmoćniji ljudi od stvorenja su oni čije je ime poznato, a ličnost nepoznata.