Razmjena mišljenja

Posjećivanje turbeta između dozvoljenog i zabranjenog

Autor

Kategorija

Posjećivanje turbeta je tema o kojoj se često vodi žučna rasprava između onih koji takav čin odobravaju i smatraju pohvalnim i korisnim i onih koji u tome vide novotariju u vjeri i put koji vodi širku kao najvećem i neoprostivom grijehu. Nema sumnje da u vezi s posjećivanjem turbeta postoji ružnih stvari kojih bi se svaki musliman trebao čuvati, ali bi se, takođe, trebalo čuvati i osuđivanja svake posjete turbetima dobrih i pobožnih ljudi i teških optužbi na račun muslimana koji to čine.

Destrukcija Mekke i Medine

Kategorija

Napomena
Preuzeto sa Weba, priredio: Fekir I.

 

1. UVOD

Koji god hadžija posjeti sveta mjesta, koja svakom muslimanu i muslimanki leže u srcu, primjetit će kako Mekka i Medina nisu onakvi kakve je viđao na starinskim slikama u svojoj mahalskoj džamiji. Ta dva najsvetija grada dobila su izgled jednog velikog gradilišta, što po sebi i ne bi bilo loše da to gradilište ne podsjeća na nekakav ogromni otvoreni kop u kojem se rovi „gdje se stigne“. To je samo jedan segmenat problema koji nanovo otvara pitanja monopola nad muslimanskom baštinom.

Po(r)uke Mevluda

Kategorija

Napomena
Autor: Arsim Saliji

 «A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali». (Kur'an, el Enbija, 107.)

   «Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje». (Kur'an, el Ahzab, 21.)

«Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam»  (Kur'an, el Ahzab, 56.)