Po(r)uke Mevluda

Kategorija

Napomena
Autor: Arsim Saliji

 «A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali». (Kur'an, el Enbija, 107.)

   «Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje». (Kur'an, el Ahzab, 21.)

«Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam»  (Kur'an, el Ahzab, 56.)

«Mevludom naš narod zove proslavljanje Alejhisselamova rođendana. Mevludom se zove i knjiga u kojoj je, većinom u stihu, opisano Alejhisselamovo rođenje. Sama riječ mevlud je arapskog porijekla. Naš je narod pogrešno izgovara mevlud, a pravo je mevlid, što znači vrijeme rođenja ili rođendan.« (Mehmed Handžić, Sabrana djela)

Božiji poslanik Muhammed, neka je na njega Allahov mir i spas, rođen je 12. rebiul evvela, 571. godine u Mekki. Muslimani danas širom svijeta sjećaju se toga dana i svečano ga obilježavaju.  Muslimani Bošnjaci također se raduju povodom toga dana. Ove godine taj dan je petak 24. maj/svibanj.

Uzrok naše slabosti zasigurno se nalazi u neispravnom pristupu islamu. Naš svijet je uznemiren jer je prešao vrlo težak put. Potreban nam je salevat Poslanikov, blagoslov i šefaat njegov, radi vraćanja u stanje smirenosti. Bez Poslanikovih  salavata nema smirenosti ni u duši čovjekovoj, ni u porodici, ni u mahali ni šire. Zbog nedostatka tog salavata nema među nama povjerenja ni poštenja, onoliko koliko je potrebno da bude povjerenja i poštenja da bismo dostigli viši nivo ljudskoga izbavljenja i spasa.

Muslimani u Mevludu treba da traže poruku i da dobro razmišljaju o toj poruci. Danas svako od nas mora izvagati sebe, prije nego što bude izvagan i prije nego što bude procijenjen u ovom vremenu. Nemojmo jedni drugima uvećavati nesreću i nametati krivdu. Muslimanima svijeta danas je jedini izlaz u poštivanju propisa Kur'ana i, jako bitno, u slijeđenju Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas.

Neki pokušavaju da sve nas u ovom vremenu učine gluhim i slijepim, a da naš govor zamijene šutnjom. Šutnja je danas izdaja. Mi smo pod velikim pritiskom medija koji su prema nama usmjerili svoje najžešće oružje, namjenjeno da iz naših grudi odstrane i najmanje tragove vjere i da zaprljaju naše moralne principe.

Žele nas udaljiti od vjere, života, jezika, običaja, historije. Hoće da nas vrate u prošlost, da budemo slabi, zaostali, pasivni...

Iz vrijednosti i blagodati Mevluda uzmimo pouke koje će nas osvijestiti u nešem budućem životu.

Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan s njime, prenosi da je jednom bilo rečeno: »Allahov poslaniče prokuni mnogobošce», na to je on odgovorio: »Nisam poslan da proklinjem nego sam poslan milosti radi». (Bilježi Muslim)