Šerijatsko pravo i primjena u suvremenim društvima

Fikhski problemi muslimanskih manjina na zapadu III DIO: Osnovne postavke fikha za manjine

Napomena
Autor: Jusuf El-Karadavi Sa arapskog preveo Ahmed Halilović.

Fikh koji se odnosi na manjine mora se više nego druge grane fikha bazirati na sljedeće osnovne postavke mada su ove postavke nužne za cijeli fikh.

 

1 - Nema fikha bez savremenog pravilnog idžtihada

Fikhski problemi muslimanskih manjina na zapadu II DIO: Fikh za muslimanske manjine - ciljevi, specifičnosti i izvori

Napomena
Autor: Jusuf El-Karadavi; Sa arapskog preveo Ahmed Halilović.

 Kada sam objavio prvo izdanje knjige "Nemuslimani u muslimanskom društvu"  u kojoj sam tretirao - u svjetlu tekstova i nakana Šerijata - pitanje vjerskih neislamskih manjina koje žive u islamskom svijetu a predstavljaju autohtono stanovništvo koje su neki strani elementi počeli koristiti u cilju postavljanja prepreka pred pozivima za iznalaženje islamskog rješenja za muslimanske zemlje, uspostavu Šerijata i obnovu sveukupnog islamskog života tvrdeći da t

Institucija fetve i služba muftije u Šerijatskom pravu (II dio)

 

3. O mogućnosti izmjene neke fetve

 

Kur’an i Sunnet su dva osnovna izvora šerijatskog prava koji sadrže islamsku poruku, bilo da je riječ o vjerovanju u Allaha i odnosu prema  svijetu, bilo da je riječ o uređenju međuljudskih odnosa, sa stanovišta etike ili prava, koji u šerijatskom pravu nisu zasebno tretirani u smislu zasebne cjeline.

Važnost vanjskih znakova sa šerijatskog gledišta

Napomena
Autor: Mehmed h. Handžić

 Ljudska spoznaja vezana je većinom za vanjštinu. Ljudi mogu znati ono što vide, što čuju, što ostalim osjetilima dokuče i što na temelju toga daljim svojim razmišljanjem izvedu. Prema tome vidljive stvari igraju u ljudskom životu vrlo važnu ulogu, skoro najvažniju.