Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
34. Saba' - Saba (Mekka - 54 ajeta)

3

Mlivo:

A oni koji ne vjeruju govore: "Neće nam doći Čas." Reci: "Svakako, i tako mi Gospodara mog, sigurno vam dolazi." - Znalca nevidljivog! Ne izmiče od Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, ni sitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizi jasnoj,

35

Mlivo:

I govore: "Mi smo veći po bogatstvima i djeci, i nećemo mi biti kažnjeni!"

6. Al-An'am - Stoka (Mekka - 165 ajeta)

100

Mlivo:

I čine Allahu ortacima džinne, a stvorio ih je, i pripisuju Mu sinove i kćeri, bez znanja. Slava neka je Njemu, a uzvišen je od onog šta pripisuju!

23. Al-Mu'minun - Vjernici (Mekka - 118 ajeta)

40

Mlivo:

(Allah) reče: "Zakratko će sigurno postati pokajanici."

71. Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

25

Mlivo:

Zbog grešaka njihovih su potopljeni, pa će biti u vatru uvedeni. Pa nisu našli sebi mimo Allaha pomagače.

15. Al-Higr - Hidžr (Mekka - 99 ajeta)

15

Mlivo:

Sigurno bi rekli: "Samo su opijeni vidovi naši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni."

47. Muhammad - Muhammed (Medina - 38 ajeta)

3

Mlivo:

To zato što oni koji ne vjeruju slijede neistinu, a što oni koji vjeruju slijede Istinu od Gospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudima primjere njihove.