Zabranjeno je muslimanu govoriti da je nevjernik

Kategorija

"A potom ćemo dati Mi da Knjigu naslijede oni Naši robovi koje smo odabrali. Neki će prema sebi nasilje učiniti, a kod nekih će dobra i loša djela podjednako teška biti! A bit će nekih koji će, Allahovim dopuštenjem, djelima dobrim druge preteći! To je, zbilja, blagodat velika."

(Kur'an, Stvoritelj, ajet 32.)

Allah uzvišeni, prije nego li nam objavi citirani ajet, poduči nas da: "Allah je o Svojim robovima obaviješten i On vidi sve!" Svakoga roba Svoga, svaku mu'minku i mu'mina koji mu na sedždu padaju, svaku muslimanku i muslimana koji Njegovo Ime dozivaju ili srce, makar ponekad, Allahovim Imenom oplemene, svaka Allahu pokorna osoba smatra se Božijim robom i zaslužuje "blagodat veliku". Zato je rekao vjeronavjestitelj Muhammed, alejhisselam, za muslimane o kojima govori ovaj ajet:

"Svi oni su na istome mjestu, svi oni su u Džennetu."

(hadis bilježi et-Tirmizi, prenoseći ga od Ebu Se'id el-Hudrija)

Pa smije li, onda, musliman muslimana u nevjerstvo utjerivati i spas njegov na Onome Svijetu negirati?!