Za moralnu obnovu društva potrebno je više hrabrosti

Kategorija

Napomena
Bajramska hutba Reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića

 

1. Uvod

Vjera je mir, kao što je pravda poštenje; istina je sigurnost kao što je moral zdravlje jednoga društva.

Ako nema vjere među ljudima, nema mira među narodima; ako nema pravde u vlasti, nema poštenja u ljudima; ako nema istine u ljudima, nema sigurnosti među narodima; ako nema morala u duši, nema zdravog društva.

Nemoj se bojati suočenja sa samim sobom prije suočenja sa Stvoriteljem, jer, kao što se kaže u jednoj tradiciji, "ljudi trebaju položiti račun pred samima sobom prije nego što ih se izvede da polažu račun pred Bogom". I to baš na Ramazanski bajram kada je srce puno moralne snage od posta i kada je duša spremna slušati kritiku da bi spoznala etiku svoga ponašanja, jer, kao što je rečeno: "Ko izbjegava kritiku, ustvari ne želi da zna."

Dakle, ne zanemarujući postratni oporavak i napredak u mnogim oblastima života, Bosna i Hercegovina je ipak dočekala ramazan u grču spoznaje da je društvo u moralnoj krizi koju se može nadvladati ako nema straha da se bolest prizna i ako ima odvažnosti da se prihvati moralna obnova. Zato krenimo od onih moralnih bolesti od kojih društvo danas ponajviše pati. 
 

2. Laž i kleveta

U jednoj tradiciji iz islamskog morala kaže se: "Laž je glava svih grijehova." A šejtan je kolovođa svih grješnika koji svjesno govore neistinu ili obmanu. Zato se Uzvišeni Allah obraća vjernicima, dabome, onima koji su postili ramazan i koji se danas vesele Bajramu, i lijepo im kaže: "O vjernici, nemojte slijediti šejtanove stope, jer šejtan hoće da vas povede krivim putem koji vodi lažnom moralu i lažnom znanju...".

To je šejtanova namjera - da laž prikaže kao istinu i da klevetu širi kao glasinu sa zlom namjerom. Koliko su laž i kleveta opasni za društvo, najbolje govori ovaj kur'anski ajet u kojem se kaže: "Laž i kleveta su gori od ubistva". 

Dakle, oni koji proizvode laž i šire klevetu u društvu gori su od ubica, jer svojim lažima i klevetama ubijaju vjeru i moral, ubijaju ljudsku čast i dostojanstvo, ubijaju oporavak i napredak društva. Ta bolest ne može se liječiti samo zakonom, već se ona mora liječiti i istinom u srcu i poštenjem u djelu, jer zakoni nisu samo u knjigama, već i u srcima, i zato treba srce naučiti da govori istinu i ruku odgojiti da pošteno radi, pa će onda i zakoni biti istinski poštovani. I zato riječ treba imati smisla, jer kad riječ izgubi smisao, ljudi gube slobodu. 
 

3. Droga i alkohol

Često nam se događa da određene kur'anske ajete čitamo više puta, ali samo u jednom trenutku njihovo značenje potakne nas da o njemu duboko razmislimo. U ovom trenutku to su kur'anski ajeti koji govore o zabrani droge i alkohola. "Šejtan želi" - kaže Allah Uzvišeni - "da pomoću vina (tj. droge i alkohola) i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa kad ćete to već jednom shvatiti."

Sada to, očito, shvatamo više nego ikada ranije, jer nam je pred očima gorka istina o smrti bihaćke djevojčice i tuzlanskog dječaka te dva sarajevska mladića usred lijepog ramazana. Braćo i sestre, mi nemamo kud već da priznamo da je naše društvo zahvatila bolest droge i alkohola. Prema tome, krajnje je vrijeme da tražimo lijeka za tu bolest, brzo i efikasno, inače će biti kasno.

Zasada, droga i alkohol su porodični problem i, reklo bi se, pojedinačni bol i patnja. Međutim, to ne može tako ostati. Problem droge i alkohola sve je prisutniji na ulicima i u školama i zato to mora biti i problem cijeloga društva, posebno zakonodavca koji treba donijeti zakon koji će zaštititi društvo od epidemije droge i alkohola.

Mnogi se s pravom pitaju koliko još treba biti žrtava droge i alkohola pa da društvo, odnosno zakonodavac, shvati da treba poduzeti ozbiljnu akciju i donijeti strožiji zakon o zabrani rasturanja i upotrebe droge?

Koliko još treba smrtonosnih nesreća na cestama pa da zakonodavac donese zakon o potpunoj zabrani alkohola u vožnji? 
 

4. Pornografija i prostitucija

Za moralnu obnovu društva potrebno je više odgovornosti i više hrabrosti. Jer treba razumjeti da postratni oporavak naše domovine i društva, pa i ulazak u evropske integracije, ne ide putem droge i alkohola niti putem pornografije i prostitucije. 
Naprotiv, sa time društvo ne može stići nidokle, pa, razumljivo, ni do Evrope, jer pornografija i prostitucija su evropsko kulturno smeće čija je zaraza ovih dana pokazala svoje strašno lice i u nekim mjestima naše zemlje.

Naravno, Bog, dž. š., ustanovio je moralne zakone kao što je ustanovio i prirodne zakone koji su samoobranjivi, tj. ako ih napadne nemoral, oni se brane na različite načine, uključujući i neizlječive bolesti kao što je AIDS/SIDA. Tu ne pomažu lijekovi izvana, već samo oni iznutra koji se nalaze tamo gdje su moralni zakoni od ezela, od vremena kada su Adem i Hava shvatili da je bolje Bogu se vratiti nego grijeh prenositi i zato je Adem "prihvatio riječi pokajanja koje mu je Allah ponudio, pa mu je Allah grijeh oprostio".

Svakako, najbolji lijek protiv nemorala je vjera u Boga, koja čuva čovjeka od grijeha i koja oplemenjuje čovjeka za život koji ima smisla, jer je ispunjen vrijednostima koje donose sreću na ovome i spas na drugome svijetu. 
 

5. Zavist i ljubomora

Dabome, svi želimo uspjeh i sreću. Neko uspjeh vidi u bogatstvu, a neko ga vidi u poznanstvu. Međutim, biti bogat ili poznat ne znači istodobno biti i sretan. Za sreću je potrebno još nešto - potrebno je otkriti blago duše i oživjeti moć uma, jer tu leži sreća čovjeka - unutar njega, a ne izvan njega. 
Poznata je ona izreka koja kaže: "Onaj koji spozna sebe, spoznao je svoga Gospodara", ali i onaj koji spozna Gospodara, spoznao je sebe. Dakle, u traganju za uspjehom i srećom, čovjek treba izabrati najpravedniji put, a to je "da ljude mjeri prema sebi, tj. da im sudi onako kako bi sudio samome sebi".

U tome je, zapravo, tajna našeg zajedničkog uspjeha i naše zajedničke sreće - da uspjeh brata vidimo kao svoj uspjeh i da bratovljevu sreću doživljavamo kao svoju.

Nažalost, zavist i ljubomora teške su bolesti zbog kojih neki ljudi ne mogu podnijeti uspjeh svoga brata i zato su spremni spriječiti ga u njegovom napredovanju, pa makar to bilo i po cijenu vlastite štete.

Ta pojava u našem društvu treba nas zabrinuti. Ona je posebno teška kada se događa među onima od kojih ponajviše ovisi opći napredak društva. I umjesto da jedan drugoga pomažu u dobru i štite od zla, kao što im se to kaže u Kur'anu časnom, neki ljudi, posebno iz politike i privrede, vode međusobni rat koji ima samo jedno objašnjenje - bolest zavisti i ljubomore.

Mora se liječiti od te bolesti, jer valja nama "preko rijeke" do zajedničkog uspjeha, do zajedničke sreće, jer bez toga neće biti ni pojedinačnog uspjeha, ni sreće pojedinca. 
 

6. Mito i korupcija

I valja se nama suočiti sa bolešću mita i korupcije koja dolazi kao posljedica svih gore rečenih grijehova i bolesti.
Danas, nažalost, sve je više onih koji gube nadu u pravdu, koji nemaju povjerenje u sudove, koji su razočarani u ljekare i bolnice, koji sumnjaju u nastavnike u školama i fakultetima, koji vjeruju da se do uspjeha najlakše dolazi putem mita i korupcije.
Naravno, to nije sve tako, ali bi s naše strane bilo neodgovorno da ne evidentiramo stanje duha koje upućuje na to da društvom ne vlada legitimno pravo pojedinca, već moć novca i utjecaj stranca. Ma koliko bilo bolno čuti, mi danas moramo kazati da je veliki grijeh što neki ljudi moraju novcem kupiti svoja legitimna prava na školovanje, na zaposlenje, na liječenje i na druge osnovne životne potrebe.

No, ne treba gubiti nadu, već se treba boriti protiv bolesti mita i korupcije, odgovorno i odlučno, jer za tu bolest teško je naći jednog krivca zato što u tome svi na neki način sudjelujemo, nekada iz straha, nekada iz nehata, a nekada, bogami, iz vlastitog uskog interesa.

Dakle, treba se boriti da nestane straha, da ne bude nehata i da se oslobodimo pritiska uskog interesa da bismo ostvarili svoja prava koja nas sljeduju. Svi trebamo biti takvi da znademo razlikovati pravdu od krivde, da budemo iskreni i povjerljivi u međusobnim odnosima, da budemo zadovoljni s onim što imamo, ali i da pošteno radimo da imamo više, da budemo radini u onome što će nas učvrstiti u vjeri i slobodi, da vjerujemo da se uspjeh postiže vrijednim radom a ne mitom, da se više bojimo Boga nego ikoga drugog u poslu koji nam je povjeren u ime naroda. "Pa zar oni ne shvataju da Allah sve zna što ljudi rade tajno i javno".

Iz svega rečenog proizlazi da je moralna obnova društva najvažnija, jer na moralnim vrijednostima istine i pravde moguće je praviti okvir za društveni mir i pomirenje kako među pojedincima tako i među vjerama i narodima. Okvir za društveni i privredni oporavak i napredak, za povratak domu i domovini, za život u toleranciji i međusobnoj suradnji, jer to su stubovi na kojima stoji naša domovina. 
 

7. Ne zaboravimo šehide

Podijelite radost Bajrama među sobom i ne zaboravite da na Dan šehida odate počast najboljim sinovima, šehidima Bosne i Hercegovine!

Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha, dž.š., za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dovom Stvoritelju Uzvišenom da im bude na pomoći!

S osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima u svijetu riječima: Bajram šerif mubarek olsun! 
 

8. Ramazan je vrijeme kada se uči pravda

Ramazan je vrijeme u kojem se obnavlja vjera radi mira među ljudima; u kojem se uči pravdi radi poštenog života; u kojem se govori istina radi sigurnosti; u kojem se nude moralne vrijednosti kao lijek protiv bolesti društva.

To je glavna poruka ovoga bajrama - nužna potreba za moralnom obnovom društva. Nemoj reći da ovaj svečani trenutak Bajrama nije vrijeme da se govori o moralnim bolestima društva. 
 

9. Odgovornost Parlamenta

Koliko puta još treba podsjećati poslanike u Parlamentu da je krajnje vrijeme da se donese zakon o zabrani prodaje alkohola osobama ispod 21. godine, kao i zakon o zabrani prodaje alkohola u prehrambenim prodavnicama?

To im, evo danas, ostavljamo na savjest i očekujemo da ozbiljnije nego dosada shvate svoju odgovornost i da hrabro iskoriste svoju mogućnost u zaštiti društva od bolesti droge i alkohola.