Trenuci s hazreti Šemsom (I dio)

Kategorija

Napomena
Autor: Šems Tabrizi; Prijevod: Samir Beglerović

 

1. Inteziviranje traganja neke osobe

Čežnja, traganje za Allahovim zadovoljstvom, mora biti jako, snažno poput Musaove čežnje koja ne dozvoli nikakvoj prepreci da se ispriječi na putu. Kada je poslanik Musa, alejhisselam, upitao: “Ko je na svijetu od mene učeniji?”, njegov prijatelj Juša odgovori: “Ima jedna osoba znanija od tebe.” Musa se ne naljuti, nije se uvrijedio, nije rekao: “Šta to ti govoriš?!” Zatražio je informaciju jer bijaše tragao. Juša bijaše također poslanik ali nije imao ovlast za ovozemaljsku vladavinu, na tome polju ovlast od Boga imaše samo Musa, alejhisselam.

Ovakav put je također moj put: ako tragam za nekim – obraćam pažnju. Pitam se: “Mogu li to učinti ovako, ili, pak, da učinim ovako?”, kako se nikakva prepreka ne bijavila na putu. Musa, alejhisselam, rekao je svome prijatelju: “Ev emdije huquba” – “Ili ću godinama tragati.” (Pećina, 60.) Ovo “huquba” znači 40 godina po jednoj predaji, odnosno 40 000 godina, po drugoj predaji, ili 80 odnosno 80 000 godina po trećoj predaji. Ovo kazivanje o hazreti Musau tako je vatreno da su nebesa upaljena tom vatrom.

2. Licemjerstvo

Danas postoje otvoreno i skriveno licemjerstvo. Da Bog dadne da otvoreno licemjerstvo bude daleko od nas i svih naših prijatelja; ali, svaka osoba mora se silno potruditi da bi smanjila skriveno licemjerstvo, ono među stvorenjima – djeci Adema, alejhisselam. Kao što je rečeno u hadisu: “Vjernici su ogledala jedni drugima.” Od ovoga je važnija poruka hadisa: “Istina ogledalo je sluge a sluga je ogledalo Istine.” 
 

3. Razmišljanje

 Ibadet (bogoslužje) i rad Muhammeda, alejhisselam, bijaše uranjanje u Božansko razmišljanje. Rekao je: “Rad jeste rad srca, pomaganje jeste pomaganje srca, i služenje jeste služenje srca.” Ali osoba može dosegnuti univerzum Božanskoga porinjanja isključivo poništavanjem sebe (svojih svojstava) pred veličanstvenošću Allaha.

            Muhammed, alejhisselam, znao je da nije svakome moguće vršiti istinski rad i ibadet. Samo nekolicini Allahovih robova data je mogućnost Božanskoga porinjanja. Zato je naredio svome ummetu (zajednici) namaz pet puta dnevno, 30 dana posta svake godine i obavljanje hadža (hodočašća), kako zajednica ne bi bila lišena svjedočenja veličanstvenih manifestiranja Boga u skrivenoj zbilji.

            Ovo je tako, kako bi zajednica bila oslobođena i kako bi razumjela koristi vlastitoga položaja u odnosu na druge zajednice te da bi i ove druge osjetile miris sreće Božankoga porinjanja.

            Kada ovo ne bilo tako, kakva bi onda bila veza između gladovanja u postu i ibadeta radi Boga? Kakva bi korist bila od ovoga otvorenoga zova vjerovanja i činjenja ibadeta? 
 

4. Četrdeset jutara

 Blagoslovljeni Poslanik, alejhisselam, rekao je: “Ako osoba četrdeset jutara, i dušom i srcem, služi Bogu, vrela mudrosti poteći će od njenoga srca ka jeziku.”

            Dok je Poslanik, alejhisselam, kazivao ovo svojim drugovima, jedan ih napusti i ode posvetiti se ibadetu (bogoslužju) četrdeset dana u halvetu (izolaciji). Nakon toga požali se Poslaniku, alejhisselam: “Allahov Poslaniče, dok si ti spominjao hal (stanje) jednoga do tvojih prijatelja kojemu su se oči, sluh i vid promijenili, spomenuo si hadis o ‘četrdeset jutara’. Otišao sam i potrudio se koliko sam mogao. Rečeno je u Kur’anu: ‘Allahnikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih’ (Krava, 286.) A u tvojim riječima nema, ne d’o Bog, laži!”

            Blagoslovljeni Poslanik, alejhisselam, reče: “Rekao sam – ‘i dušom i srcem’. Istinski služeći i dušom i srcem znači činiti nešto isključivo radi Allaha. Usuprotnome, nema istinskoga robovanja ukoliko se želi nešto ili neko drugi osim Allah.” 
 

5. Ljudi! Čuvajte se ovoga Mjesta pojavnosti!

 Ljudi! Čuvajte se ovoga Mjesta pojavnosti (ovozemaljskoga života)! Ovo nisu samo riječi, već upozorenje! Govor o ovim stvarima jeste “poziv”, dozivanje drugoga univerzuma.            Rekao je: “Postoji Drugi svijet – tamo hiti!” Okupiraš li se namazom, odveste će te tamo; posvetiš li se čuvanju (od harama, činjenja nedozvoljenih stvari), to će te odvesti tamo. 
 

6. Sa srcem Moga odanoga sluge

 Vidi sve sobom: Musaa (Mojsija), Isaa (Isusa), Ibrahima (Abrahama), Nuha (Nou), Adema (Adama), Havu (Evu), Asiju (Faraonovu ženu), Hidra, Iljasa (Elijasa), Faraona i Nimroda (Nemroda), svi su oni u tebi. Ti si jedan beskrajan univerzum; šta su Zemlja i nebesa u poređenju s tim? Zar nije Bog dragi rekao: “Moja Zemlja i Moja nebesa ne mogu Me obuhvatiti ali Me obuhvata srce roba Moga, vjernika; nećeš Me naći na nebesima, niti ćeš Me naći na Prijestolju (Aršu)”!? 
 

7. Kukurijekanje je pijetlov zadatak, a svitanje Allahova zadaća

Kukurijekanje je pijetlov zadatak, a svitanje je zadaća Allaha. Musa, alejhiselam, doslovno ovo ocrtava riječima: “Gospodaru, kakva je korsit kada Faraon neće prihvatiti?” Allah odgovara: “Ne odustaj zbog toga, samo govori!”