Shvatimo jedni druge - II dio

Napomena
Rađeno po knjizi "Let us understand each other", čiji je autor Abdul Hadi Abdul Hamid Salih

Sulejman: “Sunije zagovaraju princip hilafeta dočim su šiije pristalice principa imameta. Ali, vrijeme muslimanske vladavine sada je stvar prošlosti - ono što je bilo, bilo je. Zašto, onda, šiije uporno insistiraju na vjerovanju u princip imameta?”

Džafer: “Nije nužno da imam bude vladar muslimanima. Ali je nužno da predvodi ljude u skladu s Kur’anom i Sunnetom. Mora voditi ljude ka ispravnome vjerovanju i ka Allahu – ispuniti svrhu stvaranja čovjeka.

Nužno je pokoravati se odredbama imama, alejhimusselam. Oni su zastupnici Poslanika, alejhisselam, poput Haruna, alejhisselam, koji bijaše zastupnik svoga brata Musaa, alejhisselam. Slično je i Isa, alejhisselam, imao dvanaest zastupnika, poslanik Musa, alejhisselam, dvanaest nakiba (starješina) a posljednji poslanik Muhammed, alejhisselam, imao je dvanaestero nasljednika od svoga Ehli-bejta, alejhimusselam.”

Sulejman: “Allahov Poslanik, alejhisselam, morao je obavijestiti ljude, potpuno jasno, o svojim nasljednicima. Možeš li mi pružiti nekoliko primjera is Kur’ana i Tradicije?”

Džafer: “Bit će mi drago. Najprije bih citirao Allahovu Knjigu (Kur’an).

Sve što je navedeno uz objašnjenje ajeta 'opominjanje'.

I svoju najbližu rodbinu ti opominji...

(Kur’an, Pjesnici, ajet 214.)

Po predajama, kada je objavljen prethodno citirani ajet, Allahovome Poslaniku, alejhisselam, naređeno je da pozove svoju rodbinu u islam. Okupio je svoju rodbinu i rekao im:

Kogod od vas pristane biti moj pomoćnik u ovoj ‘stvari’ postat će mojim bratom, mojim nasljednikom i zastupnikom.

Svi su ćutali izuzev Alije koji ustade i reče: ‘Ja ću ti pomoći, Allahov Poslaniče.’

Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je upirući prstom na Aliju:

Ovo je moj brat, moj nasljednik i moj halifa među vama. Stoga ga slušajte i budite mu pokorni.

Ljudi ustadoše i, puni bijesa, rekoše Ebu Talibu: ‘Naređeno ti ja da budeš pokoran svome sinu.
(predaju bilježi Taberi, u svome Tarihu)

Potom bi trebalo navesti ajet o vilajetu (zaštitništvu).

Vaši zaštitnici su samo Allah, i Njegov Poslanik, i vjernici koji namaz klanjaju i zekat daju, ponizno to čineći.

(Kur’an, Trpeza, 55.)

Svi su muslimani složni da je ovaj ajet objavljen o imamu Aliji ibn Ebi Talibu, radijallahuanhu, kada je za vrijeme činjenja rukua podario svoj prsten jednome siromahu kao sadaku. Komentari Kur’ana navode da je riječ “innema”, upotrebljena u citiranome ajetu, upotrebljena kao ukazatelj da zaštitništvo prvenstveno pripada Allahu uzvišenome, potom Poslaniku, alejhisselam, te, na trećemu mjestu, hazreti Aliji. Nije moguće da se zaštitništvo odnosi na na sviju koji daju sadaku za vrijeme rukua.

Treći primjer je ajet koji govori o čistoti.

Allah želi odagnati od vas nevaljalštine,

o Porodico Kuće poslaničke,

i da vas sasvim očisti!

(Kur’an, Saveznici, ajet 33.)

Svi šiijski tefsiri i većina sunijskih tefsira slažu se da se ovi ajeti odnose na Allahovoga Poslanika, alejhisselam, hazreti Aliju, hazreti Fatimu, hazreti Hasana i Husejina, kada ih je Allahov Poslanik, alejhisselam, pozvao k sebi da ih ogrne pokrivačem. Tada je Alejhiselam podigao ruke i u odvi obratio se Allahu, Uzvišenome:

Allahu moj, ovo je moj Ehli-bejt (Kuća poslanička), odagnaj od njih sve nečistote i sasvim ih očisti!

Allah uzvišeni očistio ih je od svake nečistote i grijeha. Ova obavijest ne bi se mogla pojaviti u ajetu da nije bila postignuta ptpuna čistota Ehli-bejta. Poslanik, alejhisselam, također je bio u potpunosti očišćen od grijeha i pogreške, stogao je i mogao zadobiti (već unaprijed određenu) zadaću poslanstva. Slično tome, i njegov Ehli-bejt koji ga nasljeduju kao imami također je imun od grijeha.

(Sunen Tirmizi, tom II, str. 308.)

Postoje i mnogi drugi primjeri.

Sulejman: “Da li je moguće da navedeš nešto iz tradicije što bi poduprlo ideju o imametu?”

Džafer: “Da. Prije svega, hadis o tzv. el-Menzila-u i nasljedovanju. Hazreti Pejgamber, alejhisselam, rekao je hazreti Aliji:

Zar nisi zadovoljan da imaš isti položaj prema meni kakav je imao Harun, alejhisselam, prema Musau, alejhisselam, s tim da poslije mene više nema poslanika? Nije moguće da ja odem a da ne ostavim svoga nasljednika.

(Sira Ibn Hišam, tom III, str. 520.)

Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je hazreti Aliji za vrijeme spremenja ekspedicije na Tabuk:

 Ti si čuvar svih vjernika nakon mene.

(Sira Ibn Hišam, tom II, str. 520.)

Kada je Allahov Poslanik, alejhisselam, prihvatao zakletve o bratstvu među muslimanima, rekao je:

Ovaj ovdje (hazreti Alija) moj je brat na Ovome Svijetu kao i na Svijetu Drugome, te nasljednik mojim ljudima i moj zastupnik moga ummeta. On baštinik je mojega znanja i pravnik moje religije...

(Sira Ibn Hišam, tom I, str. 123-126.)

Potom hadis na Gadiru.

          Osmoga dana mjeseca zul-hidže, kada je Allahov Poslanik, alejhisselam, objavio mnogobrojnim hadžijama na Gadiru, blizu mikata Džufa:

Nemam li ja više prava na vjernike negoli oni imaju na sami sebe?

oni odgovoriše: ‘Da, o Allahov Poslaniče, alejhisselam!’ Poslanik, alejhisselam, podigao je ruku hazreti Alije i rekao

O svako onaj kome sam ja zaštitnik (mevla), i Alija mu je zaštitnik također. O svako onaj kome sam ja čuvar, ovaj Alija također mu je čuvar. O Allahu, voli one koji njega (hazreti Aliju) vole i budi neprijatelj onima koji su njemu neprijatelji.

(Sahih Tirmizija, tom II, str. 298.)

Onda hadis Sekalejn. Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je:

Ostavljam vam one stvari zbog kojih, ostaneteli im vjerni, nećete nikada zastraniti. Jedna od njih veća je od druge... Allahova Knjiga i moje potomstvo, moj Ehli-bejt. Neće se razdvojiti sve dok ne dođu do vrela (Kevser). Stoga pazite kako se s njima ophodite.

(el-Ithaf bi hubbil Ešraf, str. 22.)

          Hadis Sefina. Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je:

Moj Ehli-bejt sličan je Nuhovoj, alejhisselam, lađi. Onaj ko se na nju ukrca bit će spašen a onaj ko ju ne poštiva bit će proklet.

(Kenzul-Ummal, tom VI, str. 216.)

Zgodno je navesti hadis koji izražava broj imama. Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je:

Istinska religija postojat će sve do Sudnjega dana, ili dok ne umre dvanaest halifa, svi Kurejševićkoga roda.

U drugim predajama postoji mala razlika, i riječ ‘halifa’ zamijenjena je riječju ‘emir’. Drugačija tradicija glasi:

Ovaj ummet imat će dvanaestericu starješina kurejševićkoga roda a oni koji ih htjednu uvrijediti neće im moći nauditi. Ova istinska religija neće nestati sve dok je živ i dvanaesti Kurejšević. Kada svi oni umru, Zemlja progutati će svoje stanovnike.

(Kenzul-Ummal, tom XIII, str. 27.)

Gore navedene predaje kazuju da će nakon Poslanika, alejhisselam, biti dvanaest halifa. Njihov broj neće biti niti veći niti manji. Uzmemoli u obzir historijski broj halifa vidjet ćemo da ih je mnogo više. Niti halifa dinastije Umejjevića niti halifa dinastije Abbasija nije bilo dvanaest.

Opis odgovara jedino dvanaesterici imama Ehli-bejta.

Štaviše, ova tradicija naglašava da je broj halifa ili imama dvanaest, ni više ni manje. Njihov perido počinje nakon smrti Allohovga Poslanika, alejhisselam, a traje do Dana Suda. Postupat će po istini. To znači da sveukupan broj života ove dvanaesterice ne bi smio biti mnogo kraći od perioda do nastupa Sudnjega dana. To upravo i jeste tako. Premda je vrijeme prve jedanaesterice imama davno prošlo, dvanaestome imamu dat je dug život – sve do Sudnjega dana.

Kao što je rekao i sam Poslanik, alejhisselam:

Ja sam zapovijednik svih poslanika a hazreti Alija zapovijednik je svih nasljednika. Nema sumnje da je broj nalsjednika nakon mene dvanaest, prvi od njih je Alija a posljednji je Mehdi.

(Firdevs Simtein, str. 160.)

Allahov Poslanik, alejhisselam, također je naglasio:

Ja, Alija, Hasan i Husejin i devet potomaka Husejina jesmo čisti i nepogrješivi.

(Firdevs Simtein, str. 160.)