Salavat jednoga ashaba

Kategorija

Napomena
Preveo: Kenan Čemo

 اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء

و سلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء

و بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء

Allāhumme salli 'alā sejjidinā Muhammedin hattā lā jebkā min salātike šej',

ve sellim 'alā sejjidinā Muhammedin hattā lā jebkā min selāmike šej',

ve bārik 'alā sejjidinā Muhammedin hattā lā jebkā min berekātike šej',

 

„Dragi Bože, našem sejjidu Muhammedu salavat čini sve dok ima Tvojih salavata,

i selam našem sejjidu Muhammedu Ti čini sve dok ima Tvojih selama,

i blagodarivaj našeg sejjida Muhammeda sve dok ima Tvojih blagoslova!“

Prenosi se od hzr. Ibn Omera, r.a., kako su jedanput Allahovu Poslaniku, a.s., priveli nekog čovjeka optužena za krađu njihove deve, svjedočeći kako je upravo on kradljivac. Hazreti Poslanik, po Božijim propisima, naredi da se čovjeku odsiječe ruka. Ljudi ga uzeše voditi a on poče tiho i šapatom da uči gornji salavat. Ne prođe ni čas, kad se obejani njegova nevinost. Neočekivano se pokaza i dokaza da čovjek nije kradljivac njihove deve, već neko sasvim drugi. Hazreti Pejgamber naredi da mu ga ponovo dovedu. Kad je došao, upita ga: „Čovječe, šta si učio onda dok su te vodili od mene?,“ a čovjek mu prouči gornji salavat. Hazreti Poslanik, a.s., na to reče: „Znači zato sam se onako zagledao u meleke kako se tiskaju ulicama Medine toliko da se skoro sasvim ne ispriječiše između mene i tebe.“ Alejhisselam potom mu reče: „Ti ćeš stati na Sirat-ćupriju (na Sudnjemu danu) a lice će ti biti svjetlije od punog Mjeseca.“