Priča o strpljenju

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte,

Da biste postigli ono što želite!

(Kur’an, Imrānova porodica, 200.)

Jedan starac je prosio pred džamijskim vratima. Neko mu reče:

“Ovo nije mjesto za prosjačenje, ne vrijeđaj!”

“Kakva je ovo kuća”, zapita se starac, “u kojoj samilosti nema prema stanju jednog siromaha?”

“Začepi!”, bijaše odgovor, “Šta lupaš?! Ovo je Kuća našega Gospodara!”

Prosjak zavapi još jače:

“Nesreće”, reče, “da doživim razočarenje na ovim vratima. Ni iz jedne ulice ne odoh beznadežan, zašto bih to doživjeo pred Božijim pragom? Ovdje ću ispružiti moj dlan koji ište jer znam da neću biti vraćen praznih ruku.”

Tako je ostao godinu dana potpuno posvećen Božijoj kući. Jedne noći, uslijed slaboga zdravstvenog stanja, srce mu poče preskakati a rađanjem zore izgubio se i njegov posljednji dašak, poput jutarnje svijeće. S njime je uspio  uzviknuti:

“Kogod pokuca na vrata Darežljivoga – bit će mu otvoreno.”

        Ko traži Boga dragoga mora biti strpljiv i uporan. Nisam čuo za kakva alkemičara koji je nesretan. Veliku količinu zlata pretvara u pepeo kako bi mogao jednoga dana bakar pretvoriti u zlato.

Zlato je dobro kojim se kupuje – a šta bi ti zažalio kupiti što je bolje od Lica tvoga Prijatelja?!

Hafiz Širazi, “Bustān”

* * *

 

 “Bio sam kod Allahovog Poslanika, alejhisselam, kada su mu došla dva čovjeka. Jedan se tužio na neimaštinu, a drugi na pljačkaše na putevima. Allahov Poslanik, alejhisselam, reče:

 

‘Što se tiče pljačkanja na putu, neće proći puno vremena do časa kad će iz Mekke kretati karavana bez čuvara.

Što se tiče neimaštine, Sudnji dan neće nastati prije nego što dođe doba kada će neko od vas obilaziti sa sadakom, na nalazeći ko bi je primio. Zatim će svako stati pred Allaha, bez zastora i tumača, pa će mu On reći:

-Nisam li ti dao imetak?-

-Jesi.-

-Nisam li ti poslao Poslanika?-

-Jesi.-

Tada će ta osoba pogledati na svoju desnu stranu i vidjeti samo vatru, pa će pogledati na lijevu stranu i tamo neće vidjeti ništa osim vatre. Neka se zato svako od vas čuva i štiti od vatre, pa makar sa pola hurme (koju će udijeliti), a ako ne nađe ni toliko, onda lijepom rječju.’ ”

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Buharija, prenoseći ga od ‘Adijja ibn Hatima)