O Kur'anu i zikrullahu u svjetlu mevluda

Kategorija

Dvanaestog dana lunarnog mjeseca rebiul-evvela čovječanstvo je obasuto milošću dragog Allaha pojavom Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, koji je pečat vjerovjesnika (hatemul-enbija). Ovim je dragi Allah  čovječanstvo obdario i milošću čiju veličinu i značaj mi nikako ne možemo iskazati, tako što nam je preko njega, Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, kasnije dao Kur'an, nestvoreni Allahov govor, i što nam je Svojom odredbom omogućio da Njegov govor držimo u našem srcu, izgovaramo svojim govornim aparatom i pamtimo svojom memorijom.

Učenjem Kur'ana mi napuštamo zaborav na dragoga Allaha i sjećamo Ga se spominjanjem (zikrullah). Kur'an, Allahov govor je manifestiranje Njega, Vječnog iz sfera Njegove apsolutne nedosezivosti u našem ograničenom stvorenom svijetu, pa je tako Njegov dar nama da mi možemo Kur'an učiti (kiraet) i očuvati ga za sve generacije (hifz) Njegova beskrajna milost nama ograničenim stvorenjima.

Prema tome, učenjem Kur'ana mi svjedočimo dragog Allaha i približavamo se Njemu do najveće bliskosti jer Mu se približimo do te mjere da Ga svjedočimo učenjem Njegovog nestvorenog govora. Zbog toga mi možemo samo čisti (taharet) učiti Kur'an i, što je još važnije, moramo nastojati da učenjem (po)svjedočimo prisustvo dragog Allaha i da učenje djeluje na naše srce, da u njemu bude dobro, te da onda za Njegovu ljubav mislimo, govorimo i činimo dobro. Dakle, ako hoćemo da budemo istinski predani dragom Allahu i približiti se Njemu u našem srcu može jedino biti dobro sa kojim je On zadovoljan i da za Njegovu ljubav mislimo samo dobro, govorimo samo dobro i činimo samo dobra djela.

Tako i treba da nam je, za Njegovu ljubav, najvoljenije stvorenje Resulullah, Muhammed, alejhisselam, najvoljeniji govor i knjiga Kur'an i najvoljeniji put približavanja dragom Allahu namaz jer tad učimo nestvoreni Njegov govor (kiraet) i pred njim padamo na sedždu. Ovo nam je svima poručio Resulullah, Muhammed, alejhisselam, kad nam je, kako to vjerodostojbni hadisi kažu, rekao da nam je namaz naš mir'adž, put našeg najvećeg približavanja dragom Allahu.

Uz ovo Kur'an je i naš ''udžbenik života''. Čovjek ne može biti u islamu samo jednim djelom svog življenja (samo namaz i drugo), čovjek mora čitavim svojim življenjem biti u islamu. Islam je način življenja, a Kur'an je udžbenik življenja