O knjizi "Narandža s Trebevića"

 

Put do “Narandže s Trebevića” bio je dosta dug. Počeo je na izmaku zime i početku proljeća ‘92, kada sam imao nepune 23 godine i bio na polovini studija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a završio je ovih dana, objavljivanjem istoimene knjige, s podnaslovom “svjedočenja i sjećanja iz Sarajeva u vremenu opsade 1992-1996”.

Knjiga obuhvata lični dnevnik koji sam pisao tokom četverogodišnje opsade Sarajeva, dopunjen novinskim tekstovima iz tog perioda, te naknadnim pojašnjenjima i aktuelnim promišljanjima o našoj sadašnjosti i budućnosti. Motivi koji su me vodili ka objavljivanju ovog djela obrazloženi su u Predgovoru, a čitatelji se mogu ukratko upoznati sa sadržajem i karakteristikama knjige u Recenziji.

Obzirom da je ovo moja prva (a moguće i jedina) knjiga, ne mogu potisnuti uzbuđenje koje u meni izaziva ovaj događaj. Osjećanja su pomiješana, s jedne strane tu je bolno sjećanje na nevine žrtve, stradanje ljudi i razaranje Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a s druge strane – zadovoljstvo što sam obavio jedan, za mene veoma važan, zadatak. Zahvalan sam Bogu na tome.

Baviti se događajima iz prošlosti samo po sebi nema poseban smisao ukoliko se iz njih ne uzmu pouke i poruke bitne za sadašnjost i budućnost; zato sam dodao komentare u kojima sam iznio vlastita gledišta na neka otvorena pitanja kao i sugestije u kom pravcu bi čitalac mogao potražiti dodatne odgovore.

O samom sadržaju i kvalitetu knjige sud će dati njeni čitaoci. Lično smatram da je ovo važan događaj koji doprinosi našoj kulturi sjećanja i borbi za istinu. Nadam se da će to biti podsticaj i drugima da urade nešto slično. Žao mi je ukoliko sam knjigom nehotice dirnuo u rane porodica čiji su najmiliji ubijeni tokom agresije. To mi naravno nije bio cilj, već da se sačuva trag i sjećanje na sve one ‘obične’ ljude koji su utkali svoje živote u budućnost našeg grada i domovine.

Na kraju želim napomenuti da sam u pripremi knjige imao pomoć vrijednih, stručnih i dobronamjernih osoba kojima se i ovim putem zahvaljujem, a poimenično u Zahvali.

Štampanu verziju knjige objavljuje Izdavačko-štamparska kuća PLANJAX KOMERC doo Tešanj i možete je nabaviti u knjižarama Svjetlostkomerca, Buybooka, Connectuma i preko portala http://knjiga.ba.

NAPOMENA: Knjiga “Narandža s Trebevića (svjedočenja i sjećanja iz Sarajeva u vremenu opsade 1992-1996)” je neprofitni projekat. Elektronsko izdanje je potpuno besplatno i dostupno na https://leanpub.com/narandzastrebevica, a i veći dio štampanog izdanja knjige će biti podijeljen besplatno. Preostali dio tiraža će biti stavljen u prodaju po promotivnoj cijeni a zarada iskorištena za doštampavanje knjige i njenu daljnju distribuciju i promociju. 

Ukoliko smatrate da je knjiga vrijedna, pomozite da dođe do što većeg broja čitalaca tako što ćete je direktno ili preko društvenih mreža i internetskih portala preporučiti svojim prijateljima, poznanicima, rodbini i drugima. Hvala!

Facebook stranica knjige