Naučna ispitivanja potvrdila fiziološka djelovanja Kur'ana na njegove slušaoce

Kategorija

Napomena
bjavljeno u islamskim informativnim novinama ''Preporod'', broj 9/754 od 01.05.2003. godine. Sa arapskog izvornika preveo Nermin Čanić.

Kur'an je bio i jeste, i zauvijek će ostati, mu'džiza kako je to Uzvišeni Allah odredio da bude. U svakom vremenu otkrivaju se blagodati, riznice i pokazuju svijetu njegove nadnaravnosti.

On uvijek nosi novinu (svježinu) i vrijeme ga ne može prevazići. On je nadnaravnost koju ne može potpuno spoznati ni jedno biće. Allah je odredio njegovo čuvanje (pamćenje) kao što je odredio i prsa koja će ga nositi, čuvati. A ljudi su se obavezali da će ga učiti i svetim smatrati, zaranjati u njegove dubine kako bi vadili njegove bisere do kojih mogu doći.

Potvrda je govor Uzvišenog Allaha:

Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim ... (Fussilat 53),

i riječi Njegove neka je hvaljen:

... u njemu je lijek ljudima ... (An-Nahl 69).

Ovdje ćemo ukazati na neka istraživanja koja je obavio doktor Ahmed El Kadi u gradu Panama Siti na Floridi, kako bi pojasnio (utvrdio) utjecaj Kur'an Kerima na dijelove ljudskog tijela. I kako bi se spoznala iscjeliteljska moć Kur'an Kerima, te da li je to djelovanje tjelesno, duhovno ili pak i tjelesno i duhovno.

U pokušaju odgovora na ovo pitanje, počeo je učiti neke od Kur'anskih ajeta muslimanima i nemuslimanima, kao i gluhim osobama. Među njima su bili oni koji znaju arapski jezik kao i oni koji ga ne znaju. Kao što je pokušao i sa čitanjem tekstova na arapskom jeziku, koji nisu Kur'anski, ali su sličnog izraza i melodije.

Kako bi saznao djelovanje (utjecaj) Kur'an Kerima na ove osobe koristio je i kompjuter posebno programiran za ovo istraživanje. Zatim je povezao ove aparate na tijela osoba koje su obuhvaćene istraživanjem.

Nakon toga je izvršeno mjerenje pulsiranja, pritiska, stepena znojenja, visine temperature na koži (tijelu) i stepen vezivanja sa njihovim mišićima.

Kako bi se izbjegla nepreciznost kod rezultata, te kako smirenost ne bi bila uzrokovana time što ispitanik unaprijed zna da ono što će slušati jeste Kur'an, ili da je glas onog koji govori lijep, ili da je mjesto gdje će se sastati ugodno, istraživač je učinio da jedan govornik (glas) bude za sve prilike, i da ispitanici ne znaju da li je ono što im se govori Kur'anski tekst ili ne.

Najprije je izvršio mjerenje i bilježio promjene kod njih bez slušanja bilo čega. Zatim je to usporedio sa promjenama nakon što su slušali Kur'anske ajete i druge arapske tekstove slične Kur'anu.

U svakoj od ovih skupina početna ispitivanja su potvrdila utjecaj na smirenost prilikom učenja Kur'ana kod 97% ispitanika.

Istraživač je u nastavku istraživanja pokušao da sazna što je djelovanje samih Kur'anskih riječi i njihov fiziološki uticaj, ne gledajući i ne prateći da li su one bile razumljive za slušaoce ili ne.

Za tu svrhu je odabrao 210 ispitanika, petinu dobrovoljaca su činili oni koji ne čuju, i čitao im je Kur'an kao i arapske tekstove koji nisu kur'anski, a slični su kur'anskim po glasnosti, izgovoru i slušnosti (prikladnosti uhu). Potom je isprobao i to da im ne pušta ništa da slušaju nego da samo mirno sjede zatvorenih očiju da bi saznao djelovanje i uticaj mirnog sjedenja – da nije to, možda razlog raspoloženja (da nisu napeti)!?

Kao rezultat se pokazalo da je 60% ispitanika koji su slušali Kur'an zapušenih ušiju reagiralo, dok je grupa koja je samo sjedila i nije im puštao ništa da slušaju, bila bez ikakvog smirujućeg djelovanja, što upućuje na to ka kur'anske riječi, same po sebi, bez obzira razumjeli ih ili ne, imaju fiziološko djelovanje, smirujuće za napetost ljudskog tijela.

Ovo je, dakle, ono što potvrđuje objektivno istraživanje o smirujućem uticaju kur'anskih ajeta i riječi na ljudsko tijelo.

Ovo iskazuje tačnost riječi Uzvišenog:

Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, ... (Fussilat 53),

i riječi Uzvišenog:

... a i u njima samima, zar ne vidite? (Ad-Darijat 21).

Zaista se rezultati ovog istraživanja slažu (podudaraju) sa onim što je Istiniti rekao u Knjizi objavljenoj prije 14 stoljeća:

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov put na koji On ukazuje onome kome On hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti. (Az-Zumar 23)

Primijećujemo ovdje (u ovom ajetu) da učenje Kur'ana djeluje na ljudsku kožu, što je potvrdilo i spomenuto istraživanje.

Allah Uzvišeni u (svojim) mudrim ajetima govori o nekim vrijednostima i djelovanju (utjecaju) Kur'ana Uzvišenog:

Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima... (Al-Isra 82),

Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Ruh (Džibril), s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Selam (sigurnost) je u njoj sve dok zora ne svane. (Al-Qadr 1-5),

A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: ''Trebalo je da su mu ajeti razumljivi, zar je jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arap''? Reci: ''On je vjernicima upustvo i lijek''... (Fussilat 44),

A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje i u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.'' (Al-Ankebut 51),

... A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. (Al-Furqan 32).

Takođe postoji još niz drugih ajeta koji ukazuju da Kur'an lijepo i smirujuće djeluje na dušu i srce kao i na živčani sistem. Ali nam za nabrajanje svega toga ovdje nedostaje prostora.

I u mnogobrojnim hadisima Božijeg poslanika imamo dokaz (uputu) na lijepo djelovanje Kur'ana. Muslim navodi u svom Sahihu od Allahova vjerovjesnika s.a.v.s. da je on rekao:

''Neće se sastati ljudi u nekoj od kuća Božijih da uče Kur'an i proučavaju ga međusobno, a da im neće biti spuštena sigurnost (smiraj) i prekriti ih milost, te ih okružiti meleki i Allah će ih spomenuti među onima koji su kod Njega''.

Ima li išta ljepše od nadnaravnog Kur'ana!? Ima li išta ljepše od jasnih ajeta!? Da li ima većih dokaza Božije moći od Uzvišenosti Kur'ana koji ostaje nadnaravan (mu'džiza)!?  

Allahova mu'džiza za vijek vijekova:

Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili''. (Az-Zumar 27)

I kao što Uzvišeni kaže:

''I vi ćete uskoro saznati njegovu poruku''!

(Sad 88)