Muslimani u Americi prije Kolumba (II dio)

Napomena
Preveo i priredio Bajramović Omer

 

1. Geografska istraživanja

 

1) Poznati muslimanski geograf i kartograf Al-Šarif Al-Idrisi(1099-1166n.e.) je napisao u svojoj slavnoj knjizi “Nuzhat al-Mushtaq fi-Ikhturaq al-Afak(Željni izlet u prelaženju sfera)” da je grupa moreplovaca (iz sjeverne Afrike) isplovila u okean magle i tame(Atlantski okean) iz Lisabona(Portugal), u želji da otkriju njegove tajne i odrede dokle se proteže.Konačno su dospjeli do ostrva na kome su bili ljudi i neka vrsta civilizacije ....četvrtog dana, prevodioc im se obratio na arapskom jeziku.

2)                Enciklopedije muslimanskih učenjaka pominju detaljno zabilježene opise puta kroz okean magle i tame kojim se uputio Šejh Zejneddin Ali ben Fadl Al-Mazandarani.njegov put je počeo iz Tarfaya (južni Maroko) za vrijeme vladavine kralja Abu Jakub Sidi Jusufa(1286-1307n.e.) šestog iz marinidske dinastije, do Zelenih ostrva u Karipskom moru 1291n.e. Detalji ovog prekookeanskog putovanja su spomenuti u enciklopedijama islamskih učenjaka tako da su mnogi učenjaci bili svjesni ovog zabilježenog događaja.

3)                Muslimanski historičar Šihabuddin Abu Abbas Ahmad ben Fadl Al-Umari (1300-1384n.e.) opisao je u detaljima geografska istraživanja po moru magle i mraka poduzeta od strane sultana imperije Mali u njegovoj poznatoj knjizi “Masaalik al- absaar fi Mamaalik al-amsaar(Staze saznanja u provincijama Kraljevstava).

4)                Sultan Mansa Kankan Musa(1312-1337 n.e.) je bio svjetski poznati Mandinga vladar zapadno afričke islamske imperije Mali.Dok je putovao u Mekku za vrijeme njegovog poznatog hadža 1324n.e. obavijestio učenjake mamelučkog sultanskog dvora(vladao Nasiruddin Muhamed III 1309-1340 n.e.) u Kairu da je njegov brat, Sultan Abu Bakr I (1285-1312 n.e.) poduzeo dvije ekspedicije u Atlantski okean.(Kako  se sultan nije vratio u Timbuktu sa drugog  putovanja  1311 n.e., Mansa Musa je tako postao sultan.)

Kolumbo i rani španski i portugalski istraživači su bili u stanju da se otisnu preko Atlantskog okeana(put oko 24000 kilometara) zahvaljujući geografskim izvještajima i navigacijskim instrukcijama u djelima muslimanskih autora, što se naročito odnosi na mape izražene od strane muslimanskih trgovaca,uključujući i Al-Masudija (u njegovoj knjizi “Akhbar az-Zaman(Istorija svijeta)” koja je bazirana na materijalu skupljenom u Africi i Aziji).Još jedna zanimljivost je da su dva Kolumbova kapetana na njegovom prvom putovanju(Martin Alonso Pinzon—kapetan broda”Pinta” i njegov brat Vicente Yanex Pinzon – kapetan broda”Nina”) bili porodičnom vezom povezani sa marokanskim sultanom marinidske dinastije( Abyzayan Muhamed III 1362-66 n.e.). 
 

2. Arapski (islamski) natpisi

1)                Antropolozi su dokazali da su Mandinge pod vladavinom sultana Mansa Muse istražili mnoge dijelove Sjeverne Amerike, duž Misisipi i ostalih riječnih sistema.U mjestu Four Corners,Arizona spisi pokazuju da su čak doveli i slonove iz Afrike u ovaj region.

2)                Kolumbo je priznao u njegovim spisima da je u ponedeljak, oktobra 21-og 1492 n.e. ,dok je njegov brod plovio blizu Gibare na sjeverno-istočnoj obali Kube, vidio džamiju na vrhu jedne prelijepe planine.Ostaci džamija i minareta sa natpisima kur’anskih ajeta su otkriveni u Kubi, Meksiku, Teksasu i Nevadi.

3)                Za vrijeme svoje druge ekspedicije, Kolumbo je čuo od haićanskih indijanaca da su crnci bili na ostrvu prije njegova dolaska.Kao dokaz oni su pokazali Kolumbu koplja koja su izradili ovi afrički muslimani.Ova su oružja bila pravljena od žutog metala koga su indijanci zvali Guanine (riječ koja u zapadnoj Africi znači “zlatna legura”).Kolumbo je ponio nešto od tog oružja sa sobom u Španiju i dao da se ispita.Metal od koga su napravljena koplja sadržavao je potpuno iste procente zlata ,srebra i bakra kao i metal koji je proizvođen u afričkoj Gvineji.

4)                Na trećem putovanju u Novi svijet,Kolumbo je ugledao kontinent Južne Amerike gdje su se neki članovi njegove posade iskrcali i u kontaktu sa domorocima došli do živopisnih maramica,pamučnog tkanja čiji su stil, boja i dezen podsjećali na one u zapadnoj Africi(on ih je nazvao Almayzars, {to je arapska riječ za odjeću kojom se čovjek pokriva). Također je bio iznenađen činjenicom da su udate žene nosile pamučne hlače(bragas) što ga je navelo da se upita gdje su se te domorodke naučile toj pristojnosti.Hernando Cortez, španski osvajač, je također opisao haljine indijanki kao duge velove a mušku odjeću kao odjeću “dizajniranu” u stilu španskih Maura.

5)                Dr. Barry Fell (sa Harvard univerziteta) prezentira u svojoj knjizi Saga America 1980. solidne naučne pokazatelje koji podupiru tezu o dolasku muslimana na američki kontinent prije Kolumba. Dr.Fell je otkrio postojanje muslimanskih škola u mjestima Valley of Fire,Allan Springs,  Logomarsino, Keyhole Canyone, Washoe and Hickison Summit Pass(Nevada), Mesa Verde(Colorado), Mimbres Valley(New Mexico) and Tipper Canoe(Indiana) koje datiraju između 700-800 g.n.e.

On je našao tekst,dijagrame i tabele, ugravirane na kamenju, kao fragmente posljednjih ostataka od onoga što je nekad bio školski sistem (i osnovni i srednji nivo).Instrukcije su bile pisane starim kufskim pismom a bavile su se raznim područjima znanosti (religija,historija,aritmetika, astronomija itd.).

6)                Postoji 565 imena raznih mjesta(također i planina,jezera,rijeka i dr.) u USA(484) i Kanadi(81) koja se mogu izvesti iz arapskih i islamskih korijena.Ova mjesta su u većini slučajeva imenovana od strane domorodaca u pred-Kolumbijskom periodu.Neka od tih mjesta nose imena kao: Mecca (Indiana), Mekkah (indijansko pleme-Washington), Medina (Idaho), Medina (NY), Medina (Ohio), Mahomet (Illinois) i dr. Pažljivo proučavanje imena indijanskih plemena isto tako bi pokazalo da mnoga od njih potiču iz arapsko-islamskih korijena.

   Kao zaključak svom izlaganju koje se po njemu bazira na historijskim, geografskim i lingvističkim činjenicama autor poziva na proslavu milenijuma muslimanskog dolaska na američko tlo(996—1996), pet vijekova prije Kolumba uz nadu da će ova ideja naići na širu podršku i razumijevanje.

    S obzirom da nismo u stanju ponuditi jednu ozbiljniju kritiku iznesenih stavova i time se i opredijeliti za da ili ne, ipak na kraju moramo primjetiti da ovaj poziv na proslavu ovog događaja nije u potpunosti u duhu islama.Ne toliko iz razloga novotarije, već iz činjenice da i kada bi bila tačna jedna ovakva teza ona bi se u okviru islamskog svjetonazora prihvatala daleko normalnije nego što je to slučaj sa zapadnom civilizacijon(koja je zbog svoje opčinjenosti novim od Kolumba napravila heroja i simbola svih vrijednosti koje ova civilizacija u sebi nosi).