Mala zbirka znanja i pouka (I dio)

Kategorija

 

1. Uvod

 

U ovoj skromnoj zbirci znanja i pouka o islamskom načinu življenja i ponašanja, naročito u sferi ahlaka (čudoređa), nalaze se kako pojedine Kur’anske i hadiske pouke, tako i pouke i mudrosti raznih učevnih i pobožnih ljudi, sabrane kao pribilješke i podsjetke na raznim izvorištima sticanja islamskog vjerskog znanja, a potom pretočene u ovu skromnu zbirku raznih uglavnom elementarnih pouka i savjeta islamskog načina življenja i ponašanja u raznim životnim prilikama i situacijama, uz napomenu da ovo štivo nikako ne može zamjeniti standardne i visoko učevne pisane knjige o problematici koja se u ovoj zbirci spontano i bez nekog naročitog reda provlači.

Nadam se da će ova zbirka biti od stanovite koristi u porodičnom krugu i muhabetskom razgovoru među prijateljima, kako se ne bi vodili dokoni, griješni i beskorisni razgovori, od kojih nema niti ovozemaljske niti ahiretske koristi.

Kao inspiracija nastanku ove zbirke, ponajviše je poslužila omanja Skripta o ahlaku od rahmetli Derviša Spahića, koji ju je svojevremeno napisao za učenike svoje medrese. A potom dugogodišnja slušanja dersova h. Fejzulah ef. Hadžibajrića i mnogih drugih učevnih alima i šejhova, kao i neka glasila IVZ-a: “Preporod”, “Islamska misao”, “Zemzem”, takvimi i dr.

U ovoj, kako je nazvah, maloj i prostorno ograničenoj zbirci pouka i savjeta, nalaze se i riječi božijeg poslanika Muhammeda s.a.v.s., izgovorene u čuvenom povijesnog govoru pred njegovo preseljenje na bolji i vječno trajni svijet Ahiret, pa ćemo s tim riječima i pooukama, koje imaju trajnu i univerzalnu vrijednost sve do smaka svijeta – do Sudnjeg dana, i započeti ovo pisanje. 

2. Riječi Božijeg Poslanika na Oprosnom hadžu

 

“Vi, o ljudi neimovno i neopozivo vraćate se vječnom Allahu dž.š. i On će vas pozvati na odgovornost za sva vaša djela i vaš rad (koja ste počinili dok ste na Zemlji bili)”.

“O ljudi, poslušajte što vam kažem i dobro zapamtite:

“Ja vam ostavljam BOŽIJU KNJIGU – KUR’AN (za sva vremena ovog svijeta i sva pokoljenja koja će doći), koja će vas, ako se nje budete pridržavali, uvijek čuvati da ne zalutate sa pravog puta, a staza pravog puta jepravda i istinaKUR’AN je jasna i časna knjiga, istinsko djelo Allahovo (savršeno prilagođeno ljudskom umu), Njegova riječ o čijoj istinitosti nema sumnje (niti dileme).”

“Zatim pred sobom imate (poučan primjer) moj cijeli život, moje riječi i moja djela. Sve što sam radio i govorio nastojao sam da bude u potpunom skladu sa Allahovim naređenjima.”

“Vi nećete zalutati (sa pravog puta) sve dok se budete pridržavali KUR’ANA i mog SUNNETA (i samo njih za putokaz uzimali i po njima vladali).”

“O smrtnici! Volite i slušajte BOGA (dž.š.) STVORITELJA sveg materijalnog i nematerijalnog (na nebu i Zemlji), koji stvori nas muškarce i žene i od njih razvi ljudski rod.”

“Bojite se BOGA, na čiju ste milost i utjehu svi upućeni. Mi smo smrtnici koji smo svakog trena sve bliži smrti i susretu s NJIM, VJEČNIM BOGOM, PRAVEDNIM SUDIJOM.”

“O pravovjernici! Znajte i ne zaboravite, da su svi muslimani braća. Svi ste vi djeca Ademova, a Adem je od zemlje.”

“Muslimani, pazite se i volite (ne razdvajajte se) i međusobno pomažite.”

“Muslimani, nikada ničije pravo ni čast ne gazite, nemojte sami sebi nasilje činiti. Ne zaboravite da je milosrđe jedan od temelja islama.”

“Vjernici! Govorite uvijek istinu. Neka vas mržnja ne zavede sa staze prava i pravednosti. Pravednost je sestra po pobožnosti. Bojte se BOGA! On vidi vaš rad.”

“O, vi koji vjerujete, bojte se BOGA i poštujte BOGA, budite humani i pravedni prema sebi i drugima.”

“Čuvajte, poštujte i cijenite vrijednost ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva.”

“Čovjek je veličanstveno djelo ALLAHOVO (ko spozna svoje biće i njegova svojstva i sposobnosti, spoznaće i svog STVORITELJA), i teško onome ko oskrnavi čast i dostojanstvo ALLAHOVOG djela.”

“Muslimani su međusobno kao dijelovi zgrade. Kad popusti jedan dio trpi cijela zgrada (i prijeti njenom rušenju i nestanku.”

“Nije naš ko čini razdor među nama (a danas je isuviše takvih među nama – licemjera i dvoličnjaka, oni su najveći i najpodliji podstrekači razdora i podjela među muslimanima, i kreatori svih vrsta nasilja i zuluma među ljudima).”

“Nije dobar musliman od čije ruke i jezika nisu sigurni i spokojni muslimani (i ostali čestiti ljudi).”

“Muslimani su braća po vjeri (jer iskreno vjeruju u proživljenje, Sudnji dan i susret sa svojim Stvoriteljem, koji za sigurano zna svaku njihovu zerru dobra i zla koje su počinili na Zemlji). Zato oni ne smiju jedni drugim zlo činiti, jedni druge omaložavati, niti se prestati međusobno poštivati i međusobno voljeti.”

“Lihva i kamata su strogo zabranjeni. Vjernik od dužnika treba da naplati samo ono što mu je on stvarno pozajmio.” (“Vjernik ne smije primiti ni hediju od dužnika, na ime zahvale što mu je pozajmicu dao”- Hadis).

“Ako je dužnik u nezgodi, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u mogućnosti, da mu dug oprostite, to je još bolje za vas.”

“Poštujte krvnu vezu, vjerno ispunjavajte dužnosti i obaveze koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece.”

“O vjernici, o ljudi, bojte se DANA koji sigurno dolazi, kao da ćete pred BOGA  (dž.š.), gdje je vrhovni sudija samo ON JEDINI, i gdje vas očekuje apsolutna pravda.”

“O ljudi, čuli ste moju poruku, unesite je u svoje srce i u svoje živote ( i prenesite je na slijedeće generacije muslimana).”

“Neka svi oni koji su čuli ove moje riječi – prenesu ostalima koji nisu čuli.”

“O ljudi! Danas je mrski i prokleti šejtan tužan, jer je doživio poraz i ne može više da utjeće na vas. Vi, ipak, budite oprezni i pažljivi, da vas taj prokletnik (zakleti ALLAHOV neprijatelj i NJEGOVIH robova ljudi) ne zavede makar i u najmanjim svojim stvarima (spletkama). (On će to zasigurno pokušavati i činit će to sve do Sudnjeg dana. Zato uvijek budite budni i na straži spram tog podlog i veoma lukavog razbojnika i nepokornikaALLAHU dž.š.).” 
 

3. Riječi i poruke Božijeg Poslanika pred njegovo preseljenje na Ahiret

 

“Braćo! Ja osjećam da se meni približava smrt, ali (samo) jedini BOG dž.š. zna određeni čas (čas rastanka sa ovim privremenim dunjalučkim životom). Smrt je nužda koju niko neće moći izbjeći (niti se bilo gdje sakriti).

Poslije smrti dolazi Vječni dan – dan opšte pravde kada će BOG dž.š. svima suditi za djela (počinjena na ovom svijetu, i kada će bezbrojna dobra djela učinjena na ovom svijetu na vidjelo izaći i zasluženu nagradu dobiti, ali isto tako kada će i bezbrojna nedjela i zločini također na vidjelo izaći i zasluženu kaznu iskusiti). Ja vas preporučujem dragom BOGU dž.š. tražeći njegovu milost za vas.

Kao njegov poslanik imam zadaću da opomenem i obradujem. Ja vas savjetujem da budete Bogobojazni, da se čuvate oholosti (oholost) je suprotna plemenitosti i klica mnogih zala na Zemlji). Preporučujem vam da se naukom bavite i da čitate dobra djela (koja vas upućuju na pravi put, i koja vam otkrivaju i predočavaju bezbrojne znakove ALLAHOVOG dž.š. postojanja, Njegovu neizmjernu moć i milost) i da se ne uznosite nad druge ljude (jer On je Stvoritelj i vas i njih nad kojim se vi uzvisujete, a to ALLAH dž.š. mrzi).

Budite pravedni i čuvajte se nasilja. Ne sijte mržnju, već samo (istinsku) ljubav, jer Islam je čista ljubav i spas.

Ne zaboravite svoju siromašnu braću. Pomozite ih, vi ste to dužni. (I ne samo da trebamo pomagati one koji su u našoj neposrednoj blizini, već i one širom svijeta koji su potlačeni i koji žive u neimaštini i kojih ima veoma mnogo, pa ćemo i za njih morati polagati račun kao smo se prema njima odnosili i jesmo li ih svesrdno pomagali).

Čuvajte svoju vjeru u jednog jedinog BOGA dž.š. Čuvajte i volite Islam kao što volite i čuvate svoje živote, pa i više od toga, jer Islam je jedina vjera od ALLAHA dž.š. priznata).

Samo kao muslimani, tj. potpuno predani BOGU dž.š., bit ćete spašeni na oba svijeta (a posebno na ovom svijetu od bezbrojnih – vidljivih i nevidljivih i kao ljute zvijeri opakih neprijatelja Islama, koji mrze istinu, ljubav i plemenitost, i koji ne birajući sredstva žele da zatru svaki trag ljudskosti i plemenitosti).

Ja sam uvijek molio našeg STVORITELJA  za moje sljedbenike, da im oprosti (grijehe) i da ih primi pod svoju zaštitu.

Ako sam koga uvrijedio, molim da mi sada oprosti, jer vjerujte, nehotice sam to učinio. (“Božiji poslaniče! Naš dragi brate i prijatelju, ti zaista nikada nisi nikog uvrijedio ili mu nešto nažao učinio. Ti si uvijek među nas sijao samo čistu ljubav i mir”, - kroz plač jedva izgovoriše ashabi ...). A potom je Božiji Poslanik opet rekao:

“Sljedbenici moji, očistite dušu moju i od najmanjih nepravdi da mogu svijetla obraza izaći pred dragog ALLAHA dž.š.”.

Jedne noći, nakon što se Božiji Poslanik malo oporavio, krenuo je u pratnji dvojice oslobođenih robova put groblja Béki ..., te sjede među nišane i predade se dubokom razmišljanju i potom reče:

“Mi ljudi se rađamo na ovoj zemlji već hiljadama godina i to izgleda sasvim obično i jednostavno. Ali taj čin rađanja je u stvari jedno od najvećih čuda ALLAHOVIH. Čovjek ostaje zadivljen (onaj koji pamet ima i njom razmišlja) pred Božijim stvorenjem (i stvaranjem) koje se stalno ponavlja ...” (I ne samo među ljudima, već i među hiljadama i milionima vrsta biljnog i životinjskog svijeta, rasprostranjenog širom Zemlje, koje svojom raznolikošću, zadivljujuće skladnom građom, raskošno lijepim i skladno raspoređenim bojama, fascinantno djeluje na dušu i srce razumna čovjeka, pobuđujući mu snažnu spoznaju STVORITELJA I GOSPODARA SVJETOVA).

“Poslije rađanja ljudi rastu, žive i umiru. Umiru sigurno, neopozivo, neodložno. Svi moramo otići u smrt. Ona je uvijek prisutna uz nas i oko nas. Svakog dana susrećemo se s njenim dijelom ili učinkom. Ona nas (neodoljivo) podsjeća na razmišljanje, i prosto nam nudi saznanje o našoj kratkotrajnosti (na ovom prolaznom svijetu) i Božijem bivstvu.

O, kada bi ljudi više mislili o danu smrti, o danu sudbine, koje će sigurno doći, koliko bi tada ljudi bili bolji (plemenitiji i pošteniji i svome Gospodaru odaniji). Ali ih bogatstvo, slava i strast kojoj robuju, udaljuje ili odvodi od tih misli i kao da govore: život je vječit (takvim nam ga šejtan uporno prikazuje i nagovara nas, da ga koristimo kako nam se prohitje). Život je kratak, vrlo kratak.

Smrt je čovjeku blizu kao košulja koju nosi (ili kako reče jedan veliki pobožnjak: “Ona nam je pod jastukom dok spavamo, a na vrhu nosa kad se probudimo”). Svaki čas ili tren može po odredbi Božijoj da dođe Hazreti Azrail i pozove: “O smrtni čovječe, spremi se, sigurni i obećani dan ili čas umiranja je došao. Spremi se da ispiješ čašu smrti (ili smrtne gorčine) i da staneš pred VJEČNOG GOSPODARA.!”

Ljudi bježe od pomisli na taj sigurni (i neodgodivi) dan sudbine, i ostaju nespremni kada on dođe. Oni neće ni da pomisle kako će tada biti izgubljeni, obeshrabreni i bez oslonca, i kako će strašno zaplašeni biti, kada zadnji dah dođe u grlo, a krila smrti ih obgrle, i kada više u ovaj život (dunjalučki) nema povratka, premda će neizmjerno željeti da se vrate. Tada će se kidati u sebi i prekorno s dubokim žaljenjem pitati: “Zašto ne činismo dobra djela, zašto ne vjerovasmo JEDNOG BOGA dž.š. ? Zašto? Zašto? ”... Ali pitanje će ostati bez odgovora. Pred njima će biti STRAŠNI BOŽIJI SUD!

Muhammed s.a.v.s., sjedeći uz mezarje, duboko utonuvši u misli, ponirao je u najveće ( i najdublje) duševne sfere. Sticao se je dojam, kao da kroz eter dopiru Božanske riječi Kur’ana: “ALLAHU DŽELLE-ŠANUHU ČINI SEDŽDU SVE ŠTO JE NA  NEBESIMA I NA ZEMLJI, SILOM ILI MILOM, A I NJIHOVE SJENE JUTROM I VEĆERI.” (Rád: 16)