Lista učesnika bitke na Bedru

Napomena
Rađeno po djelu: Rahatu-l-erwah fit-tewessul bi-ehli Bedr el-kiram (Rahat za duše u približavanju plemenitim borcima Bedra)

Vezano za ovu listu postoje tri dileme. Prva se odnosi na neslaganje u broju s obzirom da je na ovoj listi navedeno ukupno 375 imena, a u nekim životopisima Poslanikovog života, barem koliko mi znamo, taj broj se kreće manje-više oko 315. Međutim, naknadno smo dobili informaciju da postoji predaja kako je oko 60 boraca koji su prvobitno krenuli na Bedr ostalo u zaštiti Medine, pa su i oni uključeni jer su obavljali odbrambeni zadatak. Zbog toga smo se odlučili da priredimo listu onakvu kakva je u izvornom dokumentu, a dragi Allah najbolje zna.

Što se tiče ostale dvije dileme, one su navedene u fusnotama pokraj imena Osman ibn 'Affana i 'Ubejde ibn Harisa.
 
Prema tome, prema našem izvorniku na Bedru su se u redovima Allahove vojske borili:
 1. Muhammed, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, – muhadžir

 2. 'Ali ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, – muhadžir

 3. Ebu Bekr Es Siddik, radijallahu anhu, – muhadžir

 4. Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, – muhadžir

 5. Osman ibn 'Affan, radijallahu anhu, – muhadžir
  (U izvornom dokumentu je u spisku boraca navedeno i ime Osmanovo pa smo ga uvrstili i mi. Međutim u sirama (Zapečaćeni džen. Napitak, str. 248; Muhammed od Ebu Bekra Siradžudina, str. 170) jasno je navedeno da je hz Osman po Poslanikovom naređenju ostao u Medini da njeguje svoju bolesnu ženu Rukajju koja će preseliti na ahiret prije povratka svoga oca sa Bedra. Zbog toga smatramo da je ovdje ime Osmanovo greškom uneseno a dragi Allah najbolje zna.)

 6. 'Abbad ibn Kajs ibn 'Ajše, radijallahu anhu, - Hazredžija

 7. 'Abbad ibn Kajs ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 8. 'Abdullah ibn 'Abdullah ibn Ubejj, radijallahu anhu,- Hazredžija

 9. 'Abdullah ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 10. 'Abdullah ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 11. 'Abdullah ibn Džahš, radijallahu anhu, - muhadžir

 12. 'Abdullah ibn Džedd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 13. 'Abdullah ibn Džubejr, radijallahu anhu, - Evsija

 14. 'Abdullah ibn Humejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 15. 'Abdullah ibn ibn Tarik, radijallahu anhu, - Evsija

 16. 'Abdullah ibn K'ab, radijallahu anhu, - Hazredžija

 17. 'Abdullah ibn Kajs ibn Halede, radijallahu anhu, - Hazredžija

 18. 'Abdullah ibn Kajs ibn Sajfijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 19. 'Abdullah ibn Mahreme, radijallahu anhu, - muhadžir

 20. 'Abdullah ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

 21. 'Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, - muhadžir

 22. 'Abdullah ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

 23. 'Abdullah ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 24. 'Abdullah ibn Revaha, radijallahu anhu, - Hazredžija

 25. 'Abdullah ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 26. 'Abdullah ibn Sehl, radijallahu anhu, - Evsija

 27. 'Abdullah ibn Seleme, radijallahu anhu, - Evsija

 28. 'Abdullah ibn Suhejl, radijallahu anhu, - muhadžir

 29. 'Abdullah ibn Suraka, radijallahu anhu, - muhadžir

 30. 'Abdullah ibn Šerik, radijallahu anhu, - Evsija

 31. 'Abdullah ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 32. 'Abdullah ibn 'Urfute, radijallahu anhu, - Hazredžija

 33. 'Abdullah ibn Zejd ibn 'Asim, radijallahu anhu, - Hazredžija

 34. 'Abdullah ibn Zejd ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 35. 'Abdurrabi ibn Hikk, radijallahu anhu, - Hazredžija

 36. 'Abdurrahman ibn 'Avf, radijallahu anhu, – muhadžir

 37. 'Abdurrahman ibn Džebr, radijallahu anhu, - Evsija

 38. 'Adijj ibn Ebi Zagba', radijallahu anhu, - Hazredžija

 39. 'Adžlan ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

 40. 'Ahnes ibn Habib, radijallahu anhu, – muhadžir

 41. 'Ajdi Menaf, radijallahu anhu, - Hazredžija

 42. 'Akil ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

 43. 'Amir ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 44. 'Amir ibn Fuhejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 45. 'Amir ibn Jezid, radijallahu anhu, - Evsija

 46. 'Amir ibn Muhalled, radijallahu anhu, - Hazredžija

 47. 'Amir ibn Rebia', radijallahu anhu, - muhadžir

 48. 'Amir ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 49. 'Amir ibn Seleme, radijallahu anhu, - Hazredžija

 50. 'Amir ibn Umejje, radijallahu anhu, - Hazredžija

 51. 'Ammar ibn Jasir, radijallahu anhu, - muhadžir

 52. 'Amr ibn Džemuh, radijallahu anhu, - Hazredžija

 53. 'Amr ibn Ebi Serh, radijallahu anhu

 54. 'Amr ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 55. 'Amr ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

 56. 'Amr ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

 57. 'Amr ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 58. 'Amr ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

 59. 'Amr ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 60. 'Amr ibn Suraka, radijallahu anhu, - muhadžir

 61. 'Amr ibn Talk, radijallahu anhu, - Hazredžija

 62. 'Antere mevla Sulejm ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 63. 'Asim ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Evsija

 64. 'Asim ibn Husejn, radijallahu anhu, - Hazredžija

 65. 'Asim ibn Kajs, radijallahu anhu, - Evsija

 66. 'Asim ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

 67. 'Asim ibn 'Ukejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 68. 'Atijj ibn Nuvejre, radijallahu anhu, - Hazredžija

 69. 'Avf ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 70. Behhas ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 71. Bera' ibn Me'rur, radijallahu anhu, - Hazredžija

 72. Besbes ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 73. Bešir ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 74. Bešr ibnu-l Bera', radijallahu anhu, - Hazredžija

 75. Bilal ibn Rebah, radijallahu anhu, - muhadžir

 76. Budžejr ibn Ebi Budžejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 77. Dahhak ibn Abdi-'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 78. Dahhak ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 79. Dahre ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 80. Dukejn ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

 81. Džabir ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

 82. Džebbar ibn Sahr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 83. Džebr ibn 'Atik, radijallahu anhu, - Evsija

 84. Džubejr ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

 85. Ebu Dajjah ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

 86. Ebu Davud ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 87. Ebu Dudžane ibn Harše, radijallahu anhu, - Hazredžija

 88. Ebu Ejjub ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 89. Ebu Habbe ibn Malik, radijallahu anhu, - Evsija

 90. Ebu Habbe ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

 91. Ebu Habib ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 92. Ebu Hajseme ibn Nejjehan, radijallahu anhu, - Evsija

 93. Ebu Halid ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 94. Ebu Hamra'e mevla Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 95. Ebu Haridže ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 96. Ebu Hasen ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 97. Ebu Huzejfe ibn 'Utbe, radijallahu anhu, - muhadžir

 98. Ebu Huzejme ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 99. Ebu Kajs ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

 100. Ebu Katade ibn Ribi'jj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 101. Ebu Kejše mevla Resulillahi, sallallahu alejhi ve sellem, radijallahu anhu, – muhadžir

 102. Ebu Lubabe ibn 'Abdil Munzir, radijallahu anhu, - Evsija

 103. Ebu Mersed El Fenevijj ibn Husejn, radijallahu anhu, - muhadžir

 104. Ebu Mes'ud ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 105. Ebu Mulejl ibn Ez'ar, radijallahu anhu, - Evsija

 106. Ebu Munzir ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 107. Ebu Sebre ibn Ebi Ruhm, radijallahu anhu, - muhadžir

 108. Ebu Seleme ibn 'Abdi-l Esed, radijallahu anhu, - muhadžir

 109. Ebu Seljit ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 110. Ebu Sinan ibn Mihsan, radijallahu anhu, - muhadžir

 111. Ebu Sirme ibn Ebi Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 112. Ebu Šejh ibn Ubujj ibn Sabit, radijallahu anhu, - Hazredžija

 113. Ebu Talha ibn Sehl, radijallahu anhu, - Hazredžija

 114. Ebu Ubejde 'Amir ibnu-l Džerah, radijallahu anhu, – muhadžir

 115. Ebu 'Ukajl ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Evsija

 116. Ebu-l E'aver ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 117. Ebu-l Jesr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 118. Enes ibn Malik mevla Resulillah, sallallahu alejhi ve sellem, radijallahu anhu, – muhadžir

 119. Enes ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Hazredžija

 120. Erkam ibn Ebi-l Erkam, radijallahu anhu, – muhadžir

 121. Es'ad ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 122. Evs ibn Havelijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 123. Evs ibn Sabit, radijallahu anhu, - Hazredžija

 124. Evs ibn Samit, radijallahu anhu, - Hazredžija

 125. Fakih ibn Bišr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 126. Ferve ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 127. Gannam ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 128. Habbab mevla 'Utbe, radijallahu anhu, - muhadžir

 129. Habban ibni-l Eret, radijallahu anhu, - muhadžir

 130. Habib ibn Esved, radijallahu anhu, - Hazredžija

 131. Halid ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 132. Halid ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 133. Halife ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 134. Hallad ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 135. Hallad ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 136. Hallad ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 137. Hallad ibn Suvejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 138. Hamza ibn Abdil-Muttallib, radijallahu anhu, - muhadžir

 139. Hamze El-Himiri, radijallahu anhu, - Hazredžija

 140. Hani ibn Nijar, radijallahu anhu, - Evsija

 141. Haram ibn Milhan, radijallahu anhu, - Hazredžija

 142. Haridže ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 143. Haridže ibni-l Himjer, radijallahu anhu, - Hazredžija

 144. Haris ibn 'Arfedže, radijallahu anhu, - Evsija

 145. Haris ibn Enes, radijallahu anhu, - Evsija

 146. Haris ibn Evs-ibni Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

 147. Haris ibn Evs-ibni Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

 148. Haris ibn Hatib, radijallahu anhu, - Evsija

 149. Haris ibn Hazeme, radijallahu anhu, - Evsija

 150. Haris ibn Hazeme, radijallahu anhu, - Hazredžija

 151. Haris ibn Kajs, radijallahu anhu, - Evsija

 152. Haris ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 153. Haris ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 154. Haris ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Evsija

 155. Haris ibn Suraka, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 156. Haris ibnis-Simeti, radijallahu anhu, - Hazredžija

 157. Hatib ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

 158. Hatib ibn Ebi Belt'a, radijallahu anhu, - muhadžir

 159. Havelijj ibn Ebi Havelijj, radijallahu anhu, - muhadžir

 160. Havvat ibn Džubejr, radijallahu anhu, - Evsija

 161. Hiddaš ibn Katade, radijallahu anhu, - Evsija

 162. Hilal ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

 163. Hiraš ibni-Simmet, radijallahu anhu, - Hazredžija

 164. Hubab ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 165. Hubejb ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 166. Hubejb ibn Isaf, radijallahu anhu, - Hazredžija

 167. Hubejl ibn Husejn ibn Bera, radijallahu anhu, - Hazredžija

 168. Hulejd ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 169. Hunejs ibn Huzafe, radijallahu anhu, - muhadžir

 170. Hurejm ibn Fatik, radijallahu anhu, - muhadžir

 171. Hurejs ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 172. Husejn ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

 173. 'Ijad ibn Zuhejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 174. Ijas ibn Evs, radijallahu anhu, - Evsija

 175. Ijas ibnu-l Bukejr, radijallahu anhu, – muhadžir

 176. 'Imran ibn Husejn, radijallahu anhu, – muhadžir

 177. 'Isa ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 178. 'Itban ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 179. Jezid ibn Ahnes, radijallahu anhu, - muhadžir

 180. Jezid ibn Haram, radijallahu anhu, - Hazredžija

 181. Jezid ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 182. Jezid ibn Kajs, radijallahu anhu, - muhadžir

 183. Jezid ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 184. Jezid ibn Seken, radijallahu anhu, - Evsija

 185. Ka'b ibn Džemmaz, radijallahu anhu, - Hazredžija

 186. Ka'b ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 187. Ka'b ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 188. Kajs ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 189. Kajs ibn Mihsan, radijallahu anhu, - Hazredžija

 190. Kajs ibn Muhalled, radijallahu anhu, - Hazredžija

 191. Kajs ibn Sekn, radijallahu anhu, - Hazredžija

 192. Katade ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Evsija

 193. Kudame ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

 194. Kutbe ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 195. Lubejde ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 196. Ma'bed ibn 'Abbad, radijallahu anhu, - Hazredžija

 197. Ma'bed ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 198. Mahšijj ibn Mahšijj, radijallahu anhu, - muhadžir

 199. Ma'kil ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 200. Malik ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

 201. Malik ibn Duhsum, radijallahu anhu, - Hazredžija

 202. Malik ibn Ebi Havalijj, radijallahu anhu, - muhadžir

 203. Malik ibn Kudame, radijallahu anhu, - Evsija

 204. Malik ibn Mes'ud, radijallahu anhu, - Hazredžija

 205. Malik ibn Numejle, radijallahu anhu, - Evsija

 206. Malik ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 207. Malik ibn Rifa', radijallahu anhu, - Hazredžija

 208. Ma'mer ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

 209. Ma'n ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Evsija

 210. Ma'n ibn Jezid, radijallahu anhu, - muhadžir

 211. Mersed ibn Ebi Mersed, radijallahu anhu, - muhadžir

 212. Mes'ud ibn Abdisa'd, radijallahu anhu, - Evsija

 213. Mes'ud ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 214. Mes'ud ibn Rabi', radijallahu anhu, - muhadžir

 215. Mes'ud ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 216. Mes'ud ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 217. Mihdžei' ibn Salih, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

 218. Mikdad ibn Esved, radijallahu anhu, - muhadžir

 219. Mistah ibn Usaše, radijallahu anhu, - muhadžir

 220. Mu'attib ibn Kušejr, radijallahu anhu, - Evsija

 221. Mu'attib ibn 'Ubejd, radijallahu anhu, - Evsija

 222. Mu'avviz ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 223. Mua'vviz ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 224. Mu'az ibn Džebel, radijallahu anhu, - Hazredžija

 225. Mu'az ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 226. Mu'az ibn Mai's, radijallahu anhu, - Hazredžija

 227. Mu'az ibn Simmet, radijallahu anhu, - Hazredžija

 228. Mubeššir ibn 'Abdulmunzir, radijallahu anhu, - Evsija – šehid

 229. Mudlidž ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

 230. Mudžzer ibn Zijad, radijallahu anhu, - Hazredžija

 231. Muhammed ibn Mesleme, radijallahu anhu, - Evsija

 232. Muhriz ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 233. Muhriz ibn Nadle, radijallahu anhu, - muhadžir

 234. Mulejl ibn Vebere, radijallahu anhu, - Hazredžija

 235. Munzir ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 236. Munzir ibn Kudame, radijallahu anhu, - Evsija

 237. Munzir ibn Muhammed, radijallahu anhu, - Evsija

 238. Murare ibn Rebji', radijallahu anhu, - Evsija

 239. Mu'sab ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 240. Mu'ttib ibn 'Avf, radijallahu anhu, - muhadžir

 241. Muzahher ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

 242. Nadr ibn Haris, radijallahu anhu, - Evsija

 243. Nevfel ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

 244. Nu'man ibn 'Abdu 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 245. Nu'man ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 246. Nu'man ibn 'Asr, radijallahu anhu, - Evsija

 247. Nu'man ibn Ebi Hazeme, radijallahu anhu, - Evsija

 248. Nu'man ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 249. Nu'man ibn Sinan, radijallahu anhu, - Hazredžija

 250. Nu'man ibnu-l 'Ardž, radijallahu anhu, - Hazredžija

 251. Osman ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

 252. Rabi' ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

 253. Rafi' ibn Gundžud, radijallahu anhu, - Evsija

 254. Rafi' ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 255. Rafi' ibn Jezid, radijallahu anhu, - Evsija

 256. Rafi' ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 257. Rafi' ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 258. Rašid ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

 259. Rebi'a ibn Eksem, radijallahu anhu, - muhadžir

 260. Rib'ijj ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

 261. Rifa' ibn 'Abdi-l Munzir, radijallahu anhu, - Evsija

 262. Rifa't ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 263. Rifa't ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 264. Ruhajle ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 265. Sabih mevla Ebi 'As, radijallahu anhu, - muhadžir

 266. Sabit ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 267. Sabit ibn Ekrem, radijallahu anhu, - Evsija

 268. Sabit ibn Halid, radijallahu anhu, - Hazredžija

 269. Sabit ibn Hansae, radijallahu anhu, - Hazredžija

 270. Sabit ibn Hezzal, radijallahu anhu, - Hazredžija

 271. Sabit ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

 272. Sa'd ibn Ebi Vekas, radijallahu anhu, – muhadžir

 273. Sa'd ibn Es'ad, radijallahu anhu, - Hazredžija

 274. Sa'd ibn Hajseme, radijallahu anhu, - Evsija – šehid

 275. Sa'd ibn Havle, radijallahu anhu, - muhadžir

 276. Sa'd ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

 277. Sa'd ibn Osman, radijallahu anhu, - Hazredžija

 278. Sa'd ibn Rebi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 279. Sa'd ibn Suhejl, radijallahu anhu, - Hazredžija

 280. Sa'd ibn 'Ubade, radijallahu anhu, - Hazredžija

 281. Sa'd ibn 'Ubejde, radijallahu anhu, - Evsija

 282. Sa'd ibn Zejd, radijallahu anhu, - Evsija

 283. Sa'd mevla Hatib, radijallahu anhu, - muhadžir

 284. Safvan ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

 285. Saib ibn Hallad, radijallahu anhu, - Hazredžija

 286. Saib ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

 287. Saib ibn Osman, radijallahu anhu, - muhadžir

 288. Sajfij ibn Sevad, radijallahu anhu, - Hazredžija

 289. Sakf ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

 290. Sa'lebe ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 291. Sa'lebe ibn Ganeme, radijallahu anhu, - Hazredžija

 292. Sa'lebe ibn Hatib, radijallahu anhu, - Evsija

 293. Salim ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - Evsija

 294. Salim mevla Ebi Huzejfe, radijallahu anhu, - muhadžir

 295. Sebe' ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 296. Sebre ibn Fatik, radijallahu anhu, - muhadžir

 297. Sehl ibn 'Atik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 298. Sehl ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 299. Sehl ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 300. Se'id ibn Zejd, radijallahu anhu, – muhadžir

 301. Selejt ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 302. Seleme ibn Eslem, radijallahu anhu, - Evsija

 303. Seleme ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

 304. Seleme ibn Selame, radijallahu anhu, - Evsija

 305. Sevad ibn Gazzija, radijallahu anhu, - Hazredžija

 306. Sevad ibn Zurejk, radijallahu anhu, - Hazredžija

 307. Simak ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 308. Sinan ibn Ebi Sinan, radijallahu anhu, - muhadžir

 309. Sinan ibn Sajfijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

 310. Sufjan ibn Bešir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 311. Suhejb ibn Sinan, radijallahu anhu, - muhadžir

 312. Suhejl ibn Hunejf, radijallahu anhu, - Evsija

 313. Suhejl ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 314. Suhejl ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

 315. Sulejm ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 316. Sulejm ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 317. Sulejm ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 318. Suraka ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 319. Suraka ibn Ka'b, radijallahu anhu, - Hazredžija

 320. Suvejbit ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

 321. Šemmas ibn Osman, radijallahu anhu, - muhadžir

 322. Šudža'i ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

 323. Talha ibn Ubejdillah, radijallahu anhu, - muhadžir

 324. Temim ibn Ja'r, radijallahu anhu, - Hazredžija

 325. Temim ibn Silm mevla beni Ganm, radijallahu anhu, - Evsija

 326. Temim mevla Hiraš, radijallahu anhu, - Hazredžija

 327. Tufejl ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

 328. Tufejl ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

 329. Tufejl ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

 330. Tulejb ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - muhadžir

 331. 'Ubade ibn Bišr, radijallahu anhu, - Evsija

 332. 'Ubade ibn Hašhaš, radijallahu anhu, - Hazredžija

 333. 'Ubade ibn Samit, radijallahu anhu, - Hazredžija

 334. 'Ubejd ibn Ebi U'bejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 335. 'Ubejd ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

 336. 'Ubejde ibn Ebi 'Ubejde, radijallahu anhu, - Evsija

 337. 'Ubejde ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid
  (U izvornom dokumentu uz ime Ubejde nema oznake da je šehid međutim u siri Ebu Bekra Siradžudina, Str. 180, navodi se da je smrtno ranjeni Ubejde pitao Muhammeda, alejhisselam, da li je on šehid i da je dobio potvrdan odgovor; uostalom zna se, to niko ne spori, da je Ubejde od rana koje je zadobio u dvoboju na Bedru umro par dana kasnije prilikom povratka u Medinu i odatle je sasvim jasno da je i on šehid; isto tako bez njega broj šehida ovdje navedenih bio bi 13 a zna se da je na Bedru bilo 14 šehida; radi svega ovoga odlučili smo da i uz ime Ubejde dodamo oznaku šehid iako iste nema u originalnom dokumentu.)

 338. 'Ubejde ibn Tejjehan, radijallahu anhu, - Evsija

 339. 'Ubejj ibn Ka'b, radijallahu anhu, - Hazredžija

 340. 'Ukbe ibn Osman, radijallahu anhu, - Hazredžija

 341. 'Ukbe ibn Vehb, radijallahu anhu, - Hazredžija

 342. 'Ukbe ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

 343. 'Ukkaša ibn Muhsin, radijallahu anhu, - muhadžir

 344. 'Umare ibn Hazm, radijallahu anhu, - Hazredžija

 345. 'Umare ibn Zijad, radijallahu anhu, - Evsija

 346. 'Umejr ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

 347. 'Umejr ibn 'Avf, radijallahu anhu, - muhadžir

 348. 'Umejr ibn Hamam, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

 349. 'Umejr ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

 350. 'Umejr ibn Ma'bede, radijallahu anhu, - Evsija

 351. 'Umejr ibn Vekkas, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

 352. Unejs ibn Katade, radijallahu anhu, - Evsija

 353. Usejd ibn Hudajr, radijallahu anhu, - Evsija

 354. 'Usejme Ešdže'i, radijallahu anhu, - Hazredžija

 355. 'Utbe ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

 356. 'Utbe ibn Gazvan, radijallahu anhu, - muhadžir

 357. 'Utbe ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 358. 'Uvejm ibn Sa'id, radijallahu anhu, - Evsija

 359. Vakid ibn 'Abdu Menaf, radijallahu anhu, - muhadžir

 360. Vedia' ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 361. Vedka ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

 362. Vehb ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

 363. Zejd ibn Eslem, radijallahu anhu, - Evsija

 364. Zejd ibn Haridže, radijallahu anhu, - Hazredžija

 365. Zejd ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

 366. Zejd ibn Hattab, radijallahu anhu, - muhadžir

 367. Zejd ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

 368. Zejd ibn Muzejn, radijallahu anhu, - Hazredžija

 369. Zejd ibn Vedi', radijallahu anhu, - Hazredžija

 370. Zekvan ibn 'Abdi-Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

 371. Zijad ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

 372. Zijad ibn Seken, radijallahu anhu, - Evsija

 373. Ziššimalejn ibn 'Abdi-'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir– šehid

 374. Zubejr ibnu-l 'Avvam, radijallahu anhu, – muhadžir

 375. Zuhejr ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

 376.