Lejlei-berat – Noć oprosta

Kategorija

Napomena
Autor: www.rza.co.za Uredništvo stranice; Preveo i priredio: Samir Beglerović

1. Uvod

Petnaesta noć mjeseca šabana noć je izuzetnoga blagoslova. Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca šabana. Razlog imenovanja ove noći Noću oprosta, Lejlei-berat, traženje oprosta od azaba (kazne) i nesreće, jeste što se u ovoj noći bereket (blagoslov) i prihvatanje kajanja mogu zaslužiti. Na perzijskome i urdu jeziku, Lejlei-berat naziva se Shabbe Baraat.

            Ovo je noć iskanja oprosta i izražavanja kajanja Allahu svemoćnome, uz prisjećanje počinjenih grijeha i iskrene odluke ponovnoga nečinjenja istih u budućnosti. Sve radnje suprotne Šerijatu moraju se upotpunosti ostaviti kako bi dova (molba Allahu uzvišenome) i činjenje istigfara (iskanje oprosta od Allaha, dž.š.), uz Božiju pomoć, bili prihvaćeni. Muslimani sebe trebaju (konstantno) ispitivati a Ahmed Riza Bareilvi el-Kadiri daje predivan savjet.

            “Milosna noć Shabbe Baraa’a, Lejlei-berat, približava se kada će djela biti predočena Allahu uzvišenome. Ponizno molim uzvišenoga Allaha da vasilei-uzmom našega sejjida Resulullaha, alejhisselam, oprosti grijehe i prijestupe svih muslimana. Amin!”

            “Ovom prilikom, dužnost je svake muslimanke i muslimana oprostiti jedni drugima i uvjeriti se da su svi nerazriješeni računi sada svedeni. Bitnost institucije hukukul-‘ibad (prava Allahovih robova) ne može biti “prenaglašena” budući je ona od preduvjeta ispravnosti ibadeta (bogoslužja). Molim se Allahu da svi muslimani ponizno obilježavaju ovu Noć i koliko je god to moguće čine ibadet i druga djela pobožnosti kako bi Knjiga njihovih djela Allahu bila predata dostojanstveno.”

            “Konačno, molim se Svemogućem, Allahu, da vama i meni pomogne te kompletnome islamskome ummetu (zajednici). Muslimani trebaju posvijestiti iskrenost i odanost u činjenu djela. Da nam Allah svemoćni svima oprosti. Amin!” 
 

2. Kako dočekati ovu Noć

 Ove milosne Noći, treba gusul (pranje kompletnoga tijela) i abdest obnoviti te klanjati dva rekata Namaza nakon uzimanja abdesta. Na svakome rekatu proučiti suru Fatiha (Elham), Prijestolni stavak (Ajetul-Kursija, Ćurs-dova) jednom i suru Ihlas (Kulhuvallahu) tri puta.

Treba također klanjati i osam rekata namaza sa četiri selama. Na svakome rekatu nakon učenja sure Fatiha (Elham), treba proučiti Ajetul-Kursiju jednom te suru Ihlas (Kulhuvallahu) pedeset puta.3. Šta učiti odmah nakon zalaska Sunca?

Nakon zalaska Sunca treba četrdeset puta proučiti “La havle ve la kuvvete illa billahil-‘alijjil-‘azim” uz donošenje salavata na Poslanika, alejhisselam, tri puta prije i nakon učenja. Rečeno je da onome ko ovo proući Allah svemoćni oprostit će četrdeset godina griješenja i dat će da ga četrdeset hurija čeka u Dženneti-Firdevsu (najviši rajski perivoji). 
 

4. Nebrojive milosti

 Sejjid Muhammed, alejhisselam, rekao je: “Allah svemoćni usmjerava Svoju naročitu milost ka svijetu ove Noći. Mome ummetu oprosti više negoli je dlaka na ovcama Benu Kelba.” 

            Trebamo se prisjetiti da su u to vrijeme Benu Kelb posjedovali najviše ovaca od svih drugih plemena.

            Kako li je samo velika milost svemoćnoga Allaha kada ove noći oprosti milionima muslimana.

 Posjetioci ove Noći

             Prenosi se da duše umrlih muslimana posjećuju ove Noći kuće svojih prijatelja i rodbine i uzvikuju: “Ukućani! Odsjeli ste u našim kućama i uživate dobra koja iza sebe ostavismo. Koristite našu djecu i njima djelate, iskažite sevabe našim potomcima. Nema sumnje, naše činjenje djela je gotovo dočim vaše još uvijek traje.”

            Ukoliko ukućani iskažu sevabe potomcima i prouče hatmu (kompletan Kur’an), duše umrlih veselit će se i sve vrijeme činiti dove za sve ljude. 
 

5. Posjeta mezarlucima

 Hazreti Aiša prenosi: “Jedne noći, bijaše to 15. noć mjeseca šabana, ne nađoh Poslanika, alejhisselam, u kući te ga pođoh tražiti. Nakon dugoga traženja, nađoh ga u Bekii (medinskome greblju) kako uči dove Allahu uzvišenome za umrle i išće oprost za njihove grijehe.” (Hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Bejheki)

Dakle, ove Noći treba obići mezarje i iskati od Allaha oprost grijeha umrlih u ovome mezarju sahranjenih.6. Nastaviti postiti

 U hadisu koji prenosi Ibn Hibban, kaže se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Kada nastupi 15. noć mjeseca šabana, tu noć probdijete a dan koji slijedi ispostite.”

Hazreti Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, alejhisselam, često govorio na hutbi (u govoru džume-namaza koji pada svakoga petka u podne): “Ljudi! Osvijetlite i očistite vaša tijela postom mjeseca šabana kako bi vam bilo lakše i od pomoći za post mjeseca ramazana. Tako ko posto tri dana mjeseca šabana – svi mu se grijesi brišu.” (Hadis bilježi Bejheki)7. Kako provesti ovu Noć?

 Ove noći treba klanjati nafile (neobavezne, dobrovoljne namaze), učiti Kur’an, donositi salavate na Poslanika, alejhisselam, činiti istigfar i govoriti lijepe riječi. Također je rečeno da ona osoba koja prouči suru Duhan sedam puta ove Noći, ALlah uzvišeni nagradit će je ispunjenjem 70 ovosvjetskih i 70 onosvjetskih potreba.

 Ne budi od onih koji su zaklonjeni od milosti ove Noći

       Sejjid Resulullah, alejhisselam, rekao je: “Svemoćni Allah oprašta svim muslimanima ove Noći, izuzev gatarima, sihrbazima, nepopravljivim alkoholičarima, onima koji ne poštivaju svoje roditelje i onima koji čine i podstiču na blud.”

            U drugoj predaji spomenuti su i slijedeće osobe:

1) oni koji se bave kamatom (er-Ribâ)

2) oni koji oblače odjeću ističući aroganciju (u Arabiji, ljudi su iskazivali svoje bogatstvo ovim oblačenjem – puštanjem odjeće da se vuće po zemlji)

3) oni koji šire nejedinstvo među muslimanima

4) ona osoba koja nepravedno uzme imovinu drugoga muslimana ili muslimanke a ne pokaje se

 Ponizni iskaz kajanja i zazivanje Allahova oprosta

      Darežljivi Allah u Svojoj beskonačnoj milosti opskrbio nas je milosnom noći kako bismo mogli iskoristiti njene blagodati i zaslužiti oprost te time steći Njegov blagoslov i nagradu. Na nama je da je iskoristimo. U ovoj Noći valja nam klanjati naročite namaze i iskreno se pokajati za počinjene grijehe te iskati Njegov oprost.

            Također, ove Noći, Vrata milosti i oprosta širom se otvaraju te onima koji iskreno žale i kaju se za počinjene grijehe tražeći oprost od Allaha biva oprošteno milošću Allaha, Milosnoga.

            Svaki tespih ili dova trebaju se početi i završiti donošenjem salavata na Poslanika, alejhisselam, a ona osoba koja želi povećati mogućnost prihvaćenosti dove od strane Allaha uzvišenoga, treba donositi salavate i na Poslanikovu Porodicu, alejhimusselam.

            Hazreti Gavsul-‘Azam, šejh Abdul Kadir Gejlani, u svome djelu “Kitabul-Gunja”, rekao je da semjesec šaban, po nekim predajama, veže za hazreti Resulullaha, alejhisselam. Stoga je naša dužnost, budući smo ummet Poslanikov, alejhisselam, voljeti i poštivati ovaj mjesec više od drugih mjeseci (izuzev mjeseca ramazana). Trebamo i što je više moguće donositi salavat na hazreti Poslanika, alejhisselam.

            Klanjajući i sjećajući se vlastite rodbine trebamo se također u našim dovama sjetiti i islamskoga ummeta sučeljenog s mnogi nesrećama diljem svijeta, moleći Allaha silnoga da sve muslimane učvrsti na Ispravnome Putu.

 Nafila-namaz koji treba klanjati u noći Shabbe Baraat-a

      Muštuluk (obveseljenje) Džennetom: prenosi se da je sejjid Resulullah, alejhisselam, rekao da je Allah uzvišeni zadužio i dodijelio 100 meleka (anđela) osobi koja klanja 100 rekata nafile-namaza u ovoj milosnoj Noći – 30 meleka obradovat će ga Džennetom, 30 meleka štitit će ga od džehennemskoga (paklenoga) azaba (kazne), 30 će otkloniti sve nesreće i nevolje Ovoga Svijeta a 10 meleka štiti će ga od prokletoga šejtana.

      Očuvanje imana: nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafile. Na prvome rekatu, nakon sure Fatiha (Elham), treba proučiti suru Ihlas (Kulhuvallahu) tri puta i suru Felek (Kul e‘uzu bi Rabbil-Felek) jednom. Na drugome rekatu, nakon učenja sure Fatiha, treba proučiti suru Ihlas tri puta i suru Nas (Kul e‘uzu bi Rabbin-Nas) jednom. Nakon selama treba uputiti dovu i zamoliti Allaha da nam sačuva iman.

 Bereket (blagoslov) u rizku (opskrbi): nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafila-namaza (dobrovoljnoga namaza). Na oba rekata treba proučiti (poslije sure Fatiha) suru Jasin jednom, suru Ihlas 21 put te uputiti Dovu polovine mjeseca šabana. Nakon toga, treba proučiti dovu za bereket na Drugome Svijetu i zamoliti Allaha da nas ne učini ovisnim o bilo kome.

Dug život u pobožnosti: nakon klanjanja akšam namaza, treba klanjati dva rekata nafila-namaza. Na oba rekata treba proučiti (poslije sure Fatiha) suru Jasin jednom te uputiti Dovu polovine mjeseca šabana. Nakon toga treba uputiti dovu u kojoj treba tražiti dug život ispunjen pobožnošću i pravednošću.

Nagrađivanje za deset hiljada dobrih djela: svaka osoba koja klanja 20 rekata nafila-namaza nakon akšamskoga namaza, učeći suru Fatiha i suru Ihlas 10 puta na svakome rekatu, bit će nagrađena od strane Allaha, Uzvišenoga, i u knjigu njenih djela bit će ubilježeno kao da je učinila deset hiljada dobrih djela.

Usmrtnuće s kompletnim imanom: ko klanja dva rekata nafila-namaza posljednjega petka mjeseca šabana između akšam-namaza i jacije, umrijet će punoga imana. Nakon učenja sure Fatiha, osoba treba proučiti Ajetul-Kursiju jednom, suru Ihlas 10 puta, suru Felek jednom i suru Nas jednom na oba rekata. Ukoliko osoba koja klanja taj namaz umre do slijedećega šabana umrijet će s imanom, ako Bog da.

Također je preporučeno klanjanje Tespih-namaza ove Noći.