Krstaške vojne (I dio): Uvod

Napomena
Rađeno po knjizi "Crusades", čiji su autori Terry Jones i Alan Ereira; prevodi i priređuje Samir Beglerović Autor: Alan Ereira Terry Jones

 

1. Uvod redakcije Znaka

        

 Nailazak na ovu knjigu u svjesti probudio je sjećanja na slična djela. Skoro instiktivno, oči su u sadržaju počele tražiti već svikle naslove a u sadržaju očekivane retke. Ipak, sam predgovor autora, Teri Džonsa (Terry Jones) i Alana Ereire (Alan Ereira) te lista osoba s kojima su se autori konsultirali, među njima su trojica muslimana, probudili su znatiželju intelekta.

          Iščitavajaući redove ovoga djela, čitalac se, prije svega, susreće s jednom odanosti historijskim registrima. Naime, premda u velikome broju slučajeva, npr. kada se opisuje borba između vojski kralja Ričarda (King Richard) i Salahuddina Ejjubije, osoba koja lista davno minule dane trenutno stavlja svoj duh na jednu ili drugu stranu, ova knjiga, skoro nemilosrdno, poseže i za informacijama “drugoga” što dotada uvriježene stavove uveliko uzdrmava.

          I besmislenost križarskih vojni kao i odbrambena slabost muslimanskih trupa istodobno i jesu i nisu propitivane. Kakobilo, ovo djelo pokazuje ljubomoru, zlobu i nepobožnost kao redovne pratilje, uglavnom i podstrekače, vojni i kukavičke odbrane, ne kod samih vojnika već kod većine oficira i ljudi koji su direktno o njima odlučivali.

          I kršćanski napada i muslimanska odbrana bili su ometani i otežavani ne toliko samim suparnikom koliko snagama koje su im, i teološki i prirodno, saveznici. Napredavanje odnosno uzmicanje vojski uglavnom su ometala braća i rodbina – pretedenti na prijesto/položaj pripadnika “iste krvi”. Iznošenjem takvih činjenica na jedan “hladnokrvan” način, autori prilično zbunjuju misao većine suvremenih vjernika, bilo kršćana bilo muslimana. Jer uobičajeno dogmatsko-djevičansko predstavljanje toka vojni/odbrane dovodi se u pitanje isticanjem činjenica o jednoj svojevrsnoj prikrivenoj, pozadinskoj, borbi, onoj koja je i direktno i indirektno odnosila mnogo života i naprosto poganila subjektivno čiste misli vojnika-učesnika.

           

Duh ove knjige nesumnjivo predstavlja istinski izazov kako za osobe zainteresirane za ovu temu tako i za svakoga ko je spreman vlastite stavove konstantno provjeravati. Uredništvo Znaka se nada buđenju zainteresiranosti svojih posjetilaca te očekuje njihove reakcije na materijal koji, s Božijom pooći, namjeravamo u djelovima, fragmentarno, priređivati. 

2. Uvod autora

 Sirijski pjesnik iz XI stoljeća, Ebul-'Ala el-Me'arri, napisao je:

Sve slike svijeta samo dvije grupe ljudi daju:

one s religijom al' bez mozga i one s mozgom al' koji religije nemaju.

Nekih četrdesetak godina nakon njegove smrti, grad u kojemu je živjeo i po kojemu je sebi i nadio ime – Me'arratun-Nu'man,  doživjeo je invaziju kanibala. Ti kanibali bili su kršćani koji promarširaše tri hiljade milja na svome puta spašavanja Svete zemlje u ime Isusa.

          Niko nije mogao znati više od Govora na Gori, ipak, ovi ljudi vjerovatno bijahu iskreni u svome vjerovanju i uvjereni da čine “pravu stvar”. Nove sile lažnoga pobožnjaštva i pravovjernoga divljaštva puštene su na slobodu od strane pape Urbana II, njegovim učenjem koje će poslije biti oslovljeno kao “krstaški pohodi” (crusades). Te sile još uvijek su sa nama.

          Krstaške vojne nikada nisu bile bez značaja za doba u kojemu su se poduzimale. Upravo sada, njihov značaj povezan je s rastom islamskoga fundamentalizma i novoga sukobljavanja kršćanskih i muslimanskih društava postkomunističkoga svijeta. Bitno je znati kako su stari sukobi pogađali kršćanska i muslimanska društva i kako su doprinjela trenutnome haosu.

          U ovoj knjizi, kao i u televizijskoj seriji na njoj ponikloj, pokušali smo pobjeći od čistoga evropocentričnoga pogleda i ispričati priču o krstaškim vojnama iz ugla muslimanskoga kao i kršćanskoga viđenja.

Ne namjeravamo proširiti granice znanosti. Ovo je knjiga za čitaoca s malo ili nimalo znanja o ovoj temi. Ko bi želio nešto više saznati postoji dosta materijala. Nadamo se da ova knjiga može pomoći u iščitavanju drugih djela ove vrste.