Kada se čovjek udalji od Kur'ana

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“A kad im se kaže:

‘Slijedite ono što Allah objavljuje!’ –

oni odgovaraju: ‘Ne! Mi slijedimo ono što smo

naviknuti od predaka naših!’

Zar doista i onda kad njihovi preci

nisu ni o čem razbora imali

i kad nisu bili na Pravoj Stazi?!”

(Kur’an, sura Krava, ajet 170.)

Neki znanstvenici uradili su pokus s grupom majmuna.

Unutar kafeza okačili su svežanj bananâ i to na vrh povezanih stepenicâ. Nije prošlo dugo, jedan majmun pope se na vrh ali taman kad htjede dohvatiti banane drugi majmuni bijahu poprskani hladnom vodom.

Nakon nekoga vremena, drugi majmun pope se dohvatiti banane. Rezultat bijaše isti – ostali majmuni bijahu poprskani hladnom vodom. Nedugo zatim, kada bi se neki majmun popeo da dohvati banane ostali bi vrištali, urlali, i na koncu ga i napali.

Sada su znanstvenici ugasili sprej s hladnom vodom, jednoga majmuna izveli iz kafeza a na njegovo mjesto ubacili novoga. Kada je ovaj ugledao banane, jurnu ne bi li ih zgrabio. Ali, na njegov užas, ostali majmuni ga dohvatiše i izmlatiše. Kada je i drugi pokušaj okončan batinama, ovaj majmun shvati da je rezultat penjanja uz stepenice dobivanje batinâ.

Slijedeći korak bio je da se zamijeni još jedan od početnih pet majmunâ. Novak se također zaletio ugrabiti banane ali automatski dobi degenek. Ono što je zanimljivo jeste da se i njegov prethodnik uključio u batinanje novopridošloga.

Slično, zamijenjeni su treći, četvrti i peti majmun. Svaki put kada bi novi majmun pošao dohvatiti banane dobio bi batine.

Nakon što su sva peterica majmuna koji učestvovahu u pokusu od samoga početka zamijenjena, nijedan novopridošli majmun nije uopće poprskan hladnom vodom. Ipak, nijedan majmun nije se više usudio čak ni prići stepenicama a kamoli dohvatiti banane. Zašto? Jer, barem koliko oni znaju, tako je oduvijek bilo.

* * *

 

Rekao je Muhammed, alejhisselam:

“Ti živiš u vremenu u kojem ima mnogo ljudî koji razumiju propise Kur’ana, a malo ih je koji ga čitaju. Mnogo ljudî živi po Kur’anu i čuva njegove propise, a malo ih je koji vode računa o njegovim slovima. Ima malo prosjakâ a mnogo onih koji dijele. Ljudi mnogo ostaju u namazu a vrlo malo razgovaraju. Rade više nego što govore.

 

A doći će vrijeme, kada će biti malo onih koji razumiju Kur’an a mnogo onih koji ga čitaju. Tada će se propisi Kur’ana gaziti a vodit će se računa o njegovim slovima. Bit će mnogo prosjakâ a malo onih koji dijele. Trošit će se mnogo vremena u razgovoru a malo u molitvi. Malo će se raditi a mnogo udovoljavati svojim strastima.”

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, prenosi Ibn Mes‘ûd, a bilježi Mâlik)