Hazreti hadži Abdul Halik i melek

Kategorija

Napomena
Priredio S.B.

 A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: “Mir vama (selām)!”

 

i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći;

 

i oni koji govore: “Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,

 

on je ružno prebivalište i boravište”;

 

i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.

 

(Kur’an, sura el-Furkān, ajeti 63.-67.)

Jednom je jedan čovjek došao kod hazreti hadži Abdul Halika Gudždevanija, sa daleka puta. Istodobno, jedan veoma lijep mladić također je došao u posjetu hazreti hadži Abdul Haliku, i zamolio ga da prouči dovu dragome Allahu za njega.

Hazreti hadži Abdul Halik je proučio dovu, i mladić najednom kao da nestade. Posjetilac iz daleka upita:

“Ko je bio onaj mladić?”

Hazreti hadži Abdul Halik odgovori:

“Bio je to melek (anđeo), čiji je položaj bio na četvrtome nebu. Uslijed nekih pogrješaka, pao je skroz dolje, na nebo ovoga našega svijeta.

Upitao je druge meleke:

‘Šta trebam uraditi da bi me naš Gospodar, uzvišen je On, vratio u prethodno stanje?’

Meleki su ga uputili na ovo naše mjesto, pa je tako došao i zamolio nas da proučimo dragome Bogu dovu za njega. Proučili smo dovu, bila je kabul (uslišana), pa je vraćen na prethodni položaj.”

Tada posjetilac reče:

“Hadžija, radi moje vjere, također mi je potrebna kabul dova. Uz takvu zaštitu sačuvat ću se zamki prokletoga šejtana (đavla).”

Kada je čuo šta čovjek reče, hazreti hadži Abdul Halik odgovori:

“Na osnovu obećanja kojega smo dobili, kada god neko prouči dovu nakon obavljenoga farza (propisanoga namaza), bit će mu uslišana.

Valja se potruditi. Nakon obaveznoga namaza, moraš se sjetiti nas, a i mi se moramo sjetiti tebe. Možda će se očit znak uslišane dove pojaviti, i zbog tvoje dove, i zbog naše dove.”

 

Hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam, jednoga je dana upitao ashabe:

Ko će od vas podijeliti sadaku poput Damdama?

Ashab Damdam bio je siromah, nije imao šta podijeliti. Jedne noći je ustao, uzeo abdest, klanjao dva rekata, a zatim proučio dovu dragome Allahu:

"Gospodaru moj, primi sadaku. Oprosti onom ko me vrijeđa, onome ko me psuje, onome ko mi zulum čini, i onome ko me ogovara."

Nakon izvjesnoga vremena, hazreti Džibril, alejhisselam, došao je hazreti pejgamberu, alejhisselam, i obavijestio ga da je uzvišeni Allah primio sadaku.

Nakon klanjanja sabaha, hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselam,  prenijeo je Damdamu ono što mu je rekao hazreti Džibrili Emin, alejhisselam.

 

(hadis, govor hazreti Muhammeda, alejhisselam, prenosi hazreti Enes)