Hadži-sejidina mahala (Vlaška mahala)

Autor

 Na Bistriku iznad nekadašnje stare željezničke stanice je smještena tzv. Vlaška mahala. Zove se Vlaškom mahalom jer je prema predanju sultan Fatih Mehmed II osvojivši Sarajevo zatekao ovdje nekoliko vlaških kuća. Mahala je poznata i kao hadži-Sejidina mahala, te se kao takva prvi put javlja u popisu iz 1562. godine.

Na samoj mahali je podignuta i džamija, poznata kao hadži-Sejidina džamija ili mesdžid, a pisanih dokumenata o datumu podizanja džamije nema. Džamija spada među manje mahalske džamije, s dimenzijama 5,50 x 6.70 m. Ima drvenu munaru. Mihrab njezin je jednostavan, bez stalaktita, a minber, ćurs i musandara su također drveni i jednostavni. Munara je bila vidno oštećena u ratu 1992. godine. Renovirana je 1997. g. Uz samu džamiju je manji prostor sa deset nišana, među kojima i jedan skopaljski bez natpisa. Na dva nišana čitamo da su tu sahranjeni:

-         Ćazima-hanuma, kći hasećije Salih-age, umrla 1218. (1803/1804).

-         Pašalić Hadži Mustafa-aga, sevengečdija, umro 1285. (1868/1869). Njegov uzglavni nišan je svojevremeno bio ograđen santračem (kojeg danas nema), i s aginskim turbanom.

Četiri manja nišana, s ulemanskom turbanom, veoma lijepe izrade, su bez natpisa. Preko puta mesdžida, na jugozapadnoj strani njegovoj, na ovećem prostoru, također ima nišana. Danas uspravno stoji samo šest nišana, dok ih je ranije bilo mnogo više, što se nazire po ostacima polomljenog kamena. Ističe se jedan nišan s velikim turbanom, a tu je jedan i skopaljske provenijencije. Ostali su obični ženski nišani. Jedan ženski nišan ima epitaf iz kojeg vidimo da je tu sahranjena Fatima-hanuma, kći Mustafina, umrla 1278. (1861/1862.) godine. Ovo groblje je uvakufio neki Hurem-efendija 1592. godine, pa se po njemu prozvala i Ulica Huremuša. Groblje je danas u zapuštenom stanju i skoro nestalo. Na istočnoj strani mahale, niz samu Huremušu od strane džamije, nalazi se i jedno manje porodično groblje familije Čemo. Groblje zauzima površinu od 138 m2. Danas uspravno stoje samo dva uzglavna turbanska nišana i tri nožna. Prema ostacima polomljenog kamena se da zaključiti da ih je prije bilo i više.

          Starosjedilačke familije Vlaške mahale prema kazivanju Medar Seida (rođ. 1914.) su:[1]

 1. Ablaković
 2. AJANOVIĆ
 3. AVDAGIĆ
 4. BABIĆ
 5. BIJEDIĆ
 6. Basara
 7. Čemo
 8. Čolpa
 9. ČOLAKOVIĆ
 10. ĐIKO
 11. ĐINO
 12. ĐULIZAREVIĆ
 13. FERUŠIĆ
 14. GACKI
 15. GRABOVICA
 16. HADŽIĆ
 17. HANDŽIĆ
 18. HASEČIĆ
 19. Hasanbegović
 20. Ibrahimović/Mulaibrić
 21. Jajetović
 22. JUSIĆ
 23. KAJGANA
 24. KAZAGIĆ
 25. Kazazović
 26. Kovačević (doselili između dva svjetska rata iz Repovaca, Hercegovina)
 27. KRIVOŠIJA
 28. LIPA
 29. LOKVANČIĆ
 30. Medar
 31. MRZIĆ
 32. Pavlović (doselili nakon I svjetskog rata iz Hercegovine)
 33. Polić (doselili između dva svjetska rata iz Repovaca)
 34. REJS
 35. SABLJICA
 36. Sarić
 37. Sijerčić
 38. SILAJDŽIĆ
 39. SKOPLJAK
 40. SLINIĆ
 41. Sulejmanović
 42. ŠAKIĆ
 43. ŠEHOVIĆ
 44. ŠIŠIĆ (doselili nakon I svjetskog rata iz Hercegovine)
 45. TASLIĐAK
 46. Terza
 47. TREBINJAC
 48. Tukić
 49. Voljevica
 50. ZVIZDIĆ

Zaključno sa rednim brojem 50. su muslimanske familije.

Katoličke familije:

 1. Blaž
 2. BUBAK (porijeklom iz Mađarske)

Pravoslavne familije:

 1. BAJAT (doselili iz Rogatice nakon I svjetskog rata)
 2. PALIKUĆA
 3. VELIMIROVIĆ

Židovske familije:

 1. KAMPUS
 2. LEVI[1] Velikim slovima su označene familije koje su odselile ili izumrle.