Hadž i umra

Napomena
MOLIMO SVE ONE OD VAS KOJI SU ČITALI PRVU VERZIJU OVOGA TEKSTA I EVENTUALNO JE SPASILI DA JE ZAMIJENE OVOM KORIGIRANOM VERZIJOM.Hvala na razumijevanju.

 

"I kada smo Mi Ibrahimu kao pribježište mjesto Kuće dali: 'Nemoj Meni ništa ravnim smatrati i Kuću Moju ovu očisti za one koji će je obilaziti, koji će tu boraviti i koji će klanjati i ničice padati, i obznani svijetu hadž, dolazit će ti pješke i na svakoj umornoj kamili, stizat će ti i iz svih kotlina dubokih, da bi svjedoci bili koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali u danima određenim zato što ih je opskrbio životinjama domaćim!"
Kur'an, sura Hadž, ajet 26.-28.

Mesdžidul Haram (Kaba)

I pored namjere čiju iskrenost dragi Allah zna i truda da se izbjegnu greške, čovjek ih teško može potpuno izbjeći. Nažalost neke od onih koje su bile učinjene u prvoj verziji ovoga teksta spadale su u ozbiljne greške sa stanovišta Šerijata. 

Ali,  Allahu dragome hvala, uspjelo se ove greške ispraviti tako da vam možemo ponuditi drugu, korigiranu, verziju teksta o Hadžu i Umri.