Fetve Vijeća za fetve BiH (2)

Napomena
Preporod, br. 10/804, 15. maj 2005.; na pitanja odgovara dr. Enes Ljevaković

 Pitanje: Medžlis Islamske zajednice Kakanj postavio je Vijeću za fetve pitanje sljedeće sadržine: U posljednje vrijeme u našim džamijama je sve više primjetno korištenje pomagala i različitih rekvizita za obavljanje namaza. U početku su bili taburei, manje stolice, zatim stolice sa naslonjačem, nakon toga klupe, sada i po nekoliko, i to u nekim džamijama i tapacirane. U novije vrijeme primjećujemo da se naručuju posebne stolice sa preklopima i mjestom za sedždu. U najviše slučajeva ovi ljudi su izvan saffova džemata, a i oni na stolicama se opiru da uđu u saff, te ostaju u ćoškovima džamija. Primijetno je i to da neki bez velikog razloga koriste klupu i stolice.

Imajući u vidu da ovo poprima sve veće razmjere u smislu povećanja broja klupa, stolica i različitih rekvizita kao i mijenjanje ambijenta uobičajenog izgleda naših džamija, mi vas molimo da nam pomognete u zauzimanju ispravnog i jedinstvenog stava u korištenju pomagala u namazu na osnovu kojeg ćemo, kao Medžlis, preko imama i džematskih odbora, postupiti na terenu. Mi želimo da u jednoj hutbi na našem terenu obradimo temu korištenja pomagala u namazu kod bolesnika pa bi nam vaš stav o ovom pitanju puno značio. Uz iskren selam, glavni imam MIZ Kakanj.

Odgovor: Zahvaljujemo Medžlisu IZ Kakanj na iniciranju rasprave i zauzimanja stava o navedenom pitanju. Zaista je krajnje vrijeme da se zaustavi pogrešna praksa unošenja stolica, klupa, taburea i sličnih rekvizita i pomagala u naše džamije i mesdžide, čime se mijenja njihov uobičajeni ambijent i unutrašnji izgled. I ranije je bilo u našim mahalama i naseljima osoba sa različitim vrstama invaliditeta, ali nije bilo unošenja stolica i klupa i remećenja ustaljenog reda i rasporeda u džamijama. Navedena praksa, koja je nažalost sve prisutnija i raširenija u našim džamijama, nema šerijatskog uporišta ni opravdanja, nije bila prisutna ni u vrijeme Poslanika, a.s., i njegovih ashaba, nije prisutna, ili ne u ovoj mjeri, u džamijama diljem Islamskog svijeta, nije bila prisutna ranije ni kod nas, te je treba ukinuti i vratiti džamije u prijašnje stanje (bez klupa i stolica), jer su to obilježja vjerskih objekata nekih drugih religijskih zajednica. Osobe s invaliditetom, koje klanjaju namaz u džematu i u džamiji, trebaju zauzeti mjesto na kraju saffa i maksimalno se potruditi da klanjaju onako kako je propisano izvršavajući sve propisane radnje (stajanje, ruku‘, sedžda i sjedenje). U slučaju da to ne mogu, neka sjede u saffu naginjući se prilikom rukua naprijed, a prilikom sedžde nešto više, bez ikakvih rekvizitana kojima će činiti sedždu. Ako ni to nisu u stanju, neka klanjaju kod kuće, jer takvim osoboma nije obaveza klanjati u džeamatu u džamiju.

Na spomenutu neprikladnu praksu trebalo je blagovremeno reagirati, jer je lakše spriječiti nego liječiti. Nadam se da će osobe koje koriste navedena pomagala pravilno razumjeti naš stav, da se neće ljutiti i da će i same doprinijeti da naše džamije vrate svoj uobičajeni, primjereni, jednostavni ambijent i unutarnji izgled, jer ovaj stav nije usmjeren protiv invalida i hendikepiranih osoba, već ima za cilj sprječavanje mijenjanja unutrašnjeg izgleda džamije i reintegriranje navedenih osoba u saff.

Pitanje: Džematski odbor Maoča Gornja i Donja, odnosno Inicijativni odbor za odobrenje saopštenja o umrloj osobi, traži od Rijaseta Islamske zajednice, odnosno reisu-l-uleme odobrenje za obavijest o umrloj osobi nakon proučenog salavata (salle). U podužem pismu navedeni Inicijativni odbor traži da se nakon proučene uobičajene salle putem razglasa na munari saopće podaci o tome ko je umro te kada i gdje će se obaviti dženaza. U obrazloženju zahtjeva navodi se da su oni pismo uputili glavnom imamu MIZ Brčko, koji ga je odbio s obrazloženjem da se radi o novotariji koju on neće dozvoliti. Neki članovi Odbora pokušali su riješiti sporno pitanje sa muftijom tuzlanskim, ali kako nisu dobili rješenje, organizirali su potpisivanje peticije i glasanje na zboru grada na MZ Maoča. Na zboru se 95% prisutnih izjasnilo da podržavaju prijedlog Odbora, a i veliki broj džematlija je potpisao peticiju podrške navedenoj inicijativi.

Inicijativni odbor traži da se udovolji njihovom zahtjevu ili, ako je to u suprotnosti sa vjerskim propisima, da se u pismenoj formi zabrani i drugim džematima navedena praksa.

 Odgovor:  Dobro je da navedeni Inicijativni odbor traži mišljenje i stav nadležnog organa Islamske zajednice, ali je, nažalost, pogriješio u redoslijedu, odnosno prirodi poteza. Trebao je tražiti mišljenje i stav prije potpisivanja peticije i organiziranja zbora građana. Zapravo, kada su u pitanju vjerski propisi i upotreba vjerskih objekata Islamske zajednice, nema mjesta ni za kakve peticije niti zborove građana, jer to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti organa Islamske zajednice. Glavni imam MIZ Brčko je upotpunosti u pravu što ne dozvoljava takvu praksu, jer je doista u pitanju novotarija koja nema utemeljenje u šerijatskim izvorima, niti je prisutna u praksi i običajima muslimana bilo gdje u svijetu, pa ni kod nas doskora. Oglašavanje preseljenja na Ahiret neke osobe učenjem salle kod nas se uobičajilo tokom nekoliko posljednjih decenija bez jače osude uleme, te se na toj praksi treba i zadržati bez ikakvih drugih dodataka i informacija o umrlom, vremenu i mjestu klanjanja dženaze, budući da se te informacije danas mogu lahko saznati putem telefona i osmrtnica u novinama i na oglasnim tablama. Dakle, praksu iznošenja informacija o umrlom i dženazi nakon učenja salle treba ukinuti u svim mjestima i zadržati se samo na učenju salle.