Ebu Derdaovo pismo

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte.

 

I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.”

 

(Kur’an, sura Plijen, ajeti 27., 28.)

 

Abdurrahmân ibn Muhammed el Muhâribî prenosi da je Ebû Derdâ’ jednom poslao pismo jednome svom rođaku, u kojemu, nakon pozdrava zazivanjem Allahovoga mira, pisaše:

“Dragi moj brate! Sjeti se da nema ničega što je tvoje vlasništvo danas a da prije tebe ne pripadaše nekome, i da uskoro neće pripadati nekome drugom nakon tebe. Jedino kako se možeš okoristiti onim što danas posjeduješ jeste da to iskoristiš na takav način da tvoja duša ubire plodove od toga sutra.

Stoga, daj prednost davanju sadake (iskrenoga udjeljivanja) uvijek više i iznad potrebe povećavanja nasljeđa koje ima pripasti nekome od tvojih pravednih potomaka, jer ne znaš kako će oni to nasljeđe potrošiti. U suprotnome, otići ćeš s Ovoga svijeta i stati pred nekog Ko ti neće oprostiti pogreške, a naporno si radio na Ovome svijetu i za sobom ostavio nekoga ko će biti zahvalan nekome drugom, ne tebi.

Bogatstvo koje si teškom mukom prikupio na Ovome svijetu završit će na jedan od slijedeća dva načina:

 

-         ili će završiti u rukama nekoga ko će ga upotrijebiti pokoravajući se Allahovim naredbama, istodobno stećući sebi neke koristi za razliku od tebe koji si ga teškom mukom stekao a nisi nikakvu izravnu korist izvukao;

-         ili će završiti u rukama nekoga ko se neće pokoravati Allahovim naredbama, ko će ga potrošiti na zlo, dočim ćeš ti zajedno s njim biti prepušten patnji i kazni jer si mu to bogatstvo ostavio, i slabost mu još više produbljivao.

 

Kunem se svemogućim Allahom, nijedan od te dvojice koje spomenuh nije od tebe dostojniji primiti Allahovu milost, i nijedan od njih nije zaslužio više od tebe što si teško radio i njima omogućio lagodan život i udobnost na Ovome svijetu, nakon što si ti s njega otišao.

Najbolje što za njih možeš učiniti jeste uputiti Allahu jedinome dovu (molbu) pred njihove duše. Traži Allahovu milost za onoga koji je umro, kao i za one koji ostaju na Svijetu ovome nakon tebe, vjeruj da je svemoćni Allah zagarantirao njihovu nafaku (opskrbu), kao i svakom drugom.

Zazivam mir na tebe!”

* * *

Rekao je Muhammed, alejhisselam:

"Čovjek govori: 'Moj imetak, moj kapital'.

A zar od tvog imetka pripada išta više tebi nego ono što pojedeš i upropastiš ili što odiješ i pretvoriš u prnju, ili što dadeš u dobrotvorne svrhe pa spremiš za drugi svijet?!"

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježi Muslim)