Budi zahvalan onim što imaš

Kategorija

Napomena
Autor: Farhana Khan, Prijevod: Samir Beglerović

 - Nađešli neko jelo koje inače baš ne voliš na svome tanjiru – ne žali se! Ima ljudi koji ama baš ništa za jesti nemaju

- Upadnešli u saobraćajnu gužvu – ne očajavaj! Za neke osobe vožnja predstavlja naročitu privilegiju

- Imadnešli loš dan na poslu – sjeti se ljudi koji nemaju zaposlenja

- Padnešli u depresiju uslijed loše veze – sjeti se ljudi koji nikada nisu dobili taj dar “biti voljen”

- Počnešli tugovati zbog nemogućnosti dobivanja još jednoga slobodnog vikenda – sjeti se muškarca i žene koji izuzetno naporno rade, po 12 sahata dnevno, kako bi bili u stanju prehraniti svoju djecu

- Pokvarili ti se auto, ostavljajući te kilometrima daleko od mjesta kamo si pošao – sjeti se paraplegičara koji bi “platili” za mogućnost pješačenja

- Primjetišli novu sijedu dlaku u svojoj kosi – sjeti se osobe oboljele od raka, koja ide na kemoterapiju, a koja bi voljela imati kosu pa da je tako kao ti pregleda

- Zateknešli se kako tumaraš pitajući se o svrsi življenja i životu uopće – budi zahvalan! Znaj da ima onih koji nisu poživjeli tako dugo da dobiju takvu priliku za propitivanje

- Nađešli se kao žrtva gluposti, ljubomore, neznanja i niskosti drugih ljudi – ne očajavaj! Moglo bi biti i gore, mogao bi postati isti kao oni

- Uhvatišli se kako žudiš kupiti novi pâr cipela, premda ti ni onaj prethodni nije dotrajao – sjeti se osoba koje uopće nemaju stopala

- Odlučišli uljepšati nekome ionako lijep dan džume – reci mu koliko ga voliš i koliko ti znači