Bistrina oka

Kategorija

Napomena
(prevod iz djela ''Hazinetu-l-esrar'') Autor: Kenan Čemo

 Prenosi se od Eš-Šejh Feridu-d-din El-Welijja, inače poznatog u zemljama Indijskog potkontinenta, k.s., da onaj ko na nokte palca prouči sedam puta riječi Uzvišenog: ''Fe kešefna 'anke gita'uke fe-besaruke-l-jewme hadid'' (I Mi smo ti danas koprenu skinuli i vid tvoj je danas oštar – poput čelika), učeći uz to salavate prilikom svakog izgovaranja ovih riječi a nakon toga poljubi te palce i njima se potare po očima, to će mu uz Allahov izun pomoći nuru njegova vida i otklanjanju kakve očne bolesti. Prenosi se, također, od nekog dobrog čovjeka kako je sreo Hidra, a.s., koji mu je rekao: ''Ko poljubi nokte svojih palčeva i njima se potare po očima u kojima osjeća neku bol u trenutku kada mujezin tokom ezana i ikameta uči ''ešhedu enne Muhammeden resulullah'' a onaj koji sluša ezan kaže ''merhaben bike ja habibi we qurrete 'ajni ja resulallah'' (Nek ti je prostrano o moj voljeni i radosti mojih očiju, o Allahov Poslaniče) – (Tako stoji u djelu ''Odlike Qur'ana'', a El-Quhistani u svom ''Velikom komentaru'' prenoseći iz djela ''Riznica robova'' veli: ''Znaj da kada se od mujezina čuje kako prvi put izgovara ešhedu enne Muhammeden resulullah pohvalno je reći sallallahu 'alejke ja resulallah, a kada drugi put to izgovori pohvalno je reći qarret 'ajni bike ja resulallah. Nakon toga treba rećiAllahumme metti'ni bi-s-sem'i we-l-besari / Bože, 'prosvijetli' mi sluh i vid!, i to nakon što se nokti palčeva prislone očima.''), Poslanik, s.a.v.s., će mu biti vodič u Džennet.''

         U djelu ''Pripovijesti o vjerovjesnicima'' se veli kako je Adem, a.s., još dok je bio u Džennetu pun čežnje zaželio da se sretne s Muhammedom, s.a.v.s., pa mu Allah, dž.š., objavi tj. spusti u kažiprst desne ruke (el-musebbiha – prst kojim se tespih čini) Muhammedanski nur te taj Nur tespih poče činiti i zbog toga bi prozvanmusebbiha. Tako stoji u djelu ''Er-Rewdu-l-fa'iq'', ... Prema jednoj drugoj predaji Allah, dž.š., je ljepotu svoga Miljenika spustio u nokte palčeva Ademovih tj. Muhammedanski nur se u njima oslikavao kao u ogledalu te Adem poljubi te svoje nokte i njima se potra po očima, ... Nakon što je Džibril, a.s., Muhammeda, s.a.v.s., obavijestio o ovom slučaju Pejgamber, s.a.v.s., reče: ''Ko čuje moje ime u ezanu pa poljubi nokte svojih palčeva i njima potare po očima, nikada neće oslijepiti.'' Međutim, imam Es-Sehawi  u svom djelu ''Šerhu-l-jemani'' kaže kako je mekruh ljubiti nokte palčeva i njima se potirati po očima jer hadisi koji govore o tome nisu sahih tj. autentični, .......

          Prenosi se od Vjerovkesnika, s.a.v.s., da je rekao: ''Ko se želi kutarisati slabog vida i krmeljavosti koja ga je zadesila neka se kada ugleda mlad mjesec desnom rukom potare po očima i prouči ''Ummu-l-Qur'an'' (El-Fatiha) deset puta učeći svaki put ''bismillu'' i izgovarajući svaki put na kraju sure ''amin''. Nakon toga neka prouči tri puta suru ''El-Ihlas'' a nakon toga neka sedam puta kaže fatihatu-l-kitab šifa'un min kulli da'in bi-rahmetike ja erhame-r-rahimin (Fatiha je lijek za svaku bolest s Tvojim Rahmetom o Najmilostiviji) te na kraju izgovarajući pet puta ja rabb (O Gospodaru) kaže qawwi besari-llahumme-šfi ente-š-šafi, allahumme-kfi ente-l-kafi, allahumme 'afi ente-l-l-mu'afi. To će donijeti ozdravljenje (uz Allahov izun) bolesniku kojem još nije došao njegov 'edžel' (smrtni čas).'' (hadis je prenesen po značenju- op.a.)

          Moja malenkost (autor teksta En-Nazili) veli: ''Nekoliko puta zaredom sam u Mekki činio 'ihtidžam' (puštanje krvi) iz glave pa mi vid toliko oslabi da više nisam mogao ni čitati. Ne nađoh lijeka za ovaj svoj problem sve dok se ne požalih jednom pobožnom učenjaku iz Indije dok sam bio u 'Er-Rewdi-l-mutahheri' (mjesto između minbere i mihraba u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji u Medini), koji mi reče da između džummanskih sunneta i hutbe stotinu puta proučim tj. zazovem Allahovo Ime ja Besir. Tako sam i postupio a uz to sam  svojom pljuvačkom potrao po očima govoreći allahumme qawwi besari bi-hurmeti-smike-l-besir (Bože, ojačaj mi vid hurmetom Tvoga Imena Besir – Onaj koji vidi). Bio sam ustrajan u tome sve dok mi Allah nije otklonio slabost moga vida i on se povratio u prijašnje stanje.''