Ukratko o mjesecu ramazanu

Kategorija

 Mjesec ramazan najblagoslovljeniji je mjesec zemaljske godine. U ovome mjesecu je započela objava Kur’ana časnoga, posljednje Božije Knjige poslane čovjeku eda bi ovaj uvidjeo svrhu svekolikoga samo/bitisanja.

Mjesec ramazan jeste egzistencijalno podsjećanje kako na sam Izvor tako i na svekoliki Utok čovjekova povijesnoga obitavanja. Njegova temeljna pulsiranja svjedočimo kroz petostruko jezičko prelamanje koje se može razumijevati kao iskaz petostrukoga prelamanje same naravi mjeseca ramazana u niši Bitka.

         O temeljnoj naravi mjeseca ramazana slušamo kao o jestvenoj ravni apsolutiteta same ramazanske bīti. Ovdje pojam “ramazan” shvatamo kao Ime Božije u čijemu zazivanju, u antropološkoj ravni, svaki bitak otkriva vlastitu puninu i svrhunaravnost.

Zazivajući istinskim htijenjem Ime Ramazan, čovjek postaje savršenim entitetom (el-Insanul Kamil) koji svojim bivanjem otkriva najveličanstveniji Dar samoga Izvora - blagoslov.

          Metakozmička ravan otkriva nam pulsiranje mjeseca ramazana kao “britkosti” (remid, remida). U postupnome kretanju ka čovjeku, narav mjeseca ramazana otkriva jasnost, egzistencijalnu apsolutnu tačnost smjeranoga porijekla bivanja.

Ugrađujući ovu svjesnost u vlastito biće, čovjek je spreman suočiti se sa silinom ramazanskoga smjeranja ka istančavanju čovjekova bića, pripremanju za svjedočenje svih tanahnosti (el-Letaif) koje prebivaju u svijetu idealiteta.

          Na slijedećemu egzistencijalnome stupnju, mjesec ramazan pokazuje sasvim konkretne iskaze svoje temeljne prirode. On se ovdje sasvim otvoreno pokazuje kao lovac koji lovi (teremmeda) svaku dušu, pojedinačno. Pošto svekoliki Izvor jeste jedan, mjesec ramazana jeste blagoslov svekolikome Bitku, bez izuzetka.

          Pošto je već potvrdio da će iskazati svu silinu izljevanja blagoslova, na narednome stupnju mjesec ramazan nam govori o žegi (er-Remda’) koju će prouzročiti u tijelu svake duše i time je bezizuzetno podsjetiti na Izvor njenoga napajanja.

          Konačno, mjesec ramazan na posljednjemu stupnju svoga očitovanja pokazat će svekoliko nestrpljivo očekivanje (remmeda) izlijevanja svima smjeranoga blagoslova koje odjekuje unutar svake naravi svega stvorenoga.

Ovdje se mjesec ramazan otkriva kao tanahna podloga Kur’ana, kao bivstvujući oblik koji će svetu kur’ansku Poruku predstaviti čovjeku kao Uputu, dokaz i kao lučenje Istine od laži: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, Upute za ljude, i jasnih dokaza Prave Staze, i lučenja Istine od laži.” (Kur’an,Krava, 185.)