Ramazanska druženja 2006. godine: Jā Vedūdu jā Vedūd

Kategorija

Napomena
Iz kjnige "Esrārud-dū’ā’"; preveo Kenan Čemo

U knjizi er-Revdul-fā’ik stoji kako se od Enes ibn Mālika, r.a., prenosi da je kazao: „U vrijeme Allahova Poslanika, a.s., bijaše jedan čovjek koji se bavio trgovinom na relaciji Šām-Medina i obratno. Nije išao s karavanama već se oslanjao na dragog Boga (da će ga čuvati). Jedanput tako kad je iz Šāma išao za Medinu, pred njega bahnu razbojnik na konju i viknu: 'Stoj!' Trgovac stade i reče mu: 'Tebi treba moj imetak, a mene pusti!' Razbojnik mu reče: 'Tvoj imetak sad je svakako moj. Ja hoću i tvoj život.' 'Ma šta ću ti ja, tebi treba samo moja imovina. Mene možeš pustiti,' reče mu trgovac. No razbojnik ponovi ono što maločas reče. 'Daj mi bar da se abdestim, klanjam dva rekata namaza i proučim dovu svome Rabbu,' reče mu trgovac. 'Uradi šta te je volja,' odgovori mu razbojnik. Čovjek ustade, uze abdest, klanja četiri rekata, podiže ruke prema nebu i u dovi prouči:

Jā Vedūdu, ja Vedūdu, ja Vedūd,

jā Zel-Aršil-medžīd,

jā Mubdi’u, jā Mu’īd,

jā Fe’’ālu limā turīd,

es’eluke bi-nūri Vedžhike-llezī mele’e erkāne aršike,

ve bi-kudretike-lletī kadderte bihā alā halkike,

ve bi-rahmetike-letī vesi’at kulle šej’in rahmeten ve ilmā,

lā ilāhe illā Ente, jā Mugīsu egisnī,

jā Mugīsu egisnī, ja Mugu egisnī!

 

O Voljeni, o Voljeni, o Voljeni,

o Posjedniče Arša veličanstvenog,

o Stvoritelju, o Proživitelju, Koji činiš ono što hoćeš,

svjetlošću Tvoga Lica koja ispunila je sve uglove Arša

ja Te molim, i Moću kojom vladaš stvorenjima Svojim,

i Milošću koja sve je obuhvatila, milošću i znanjem,

nema boga osim Tebe, o Izbavitelju, pomozi mi,

o Izbavitelju, pomozi mi, o Izbavitelju, pomozi mi!

Kad je završio s dovom, kad pojavi se vitez na bijelom konju. Na njemu zelena odora a u ruci koplje od svjetlosti. Kad razbojnik ugleda viteza, kidisa na njega a trgovca ostavi. Kad mu se približi, vitez ga ako udari da razbojnik pade s konja. Priđe potom trgovcu i reče mu: 'Ustani i ubij ga!' Trgovac ga upita: 'Ko si ti? Nikad u životu nikog nisam ubio, niti mi je milo to činiti.' Vitez tad sam ode do razbojnika i on ga ubi, te se vrati onom čovjeku i reče mu: 'Znaj da ja sam melek s Drugoga neba. Kad si prvi put zazvao, čusmo kako kapije zvekeću. Rekosmo kako mora nešto da se desilo. Ti si potom i drugi put zazvao. Kapije se tad otvoriše uz iskre kao kad ih vatra daje. A kad si i treći put zazvao, Džibrīl, a.s., spusti se nama sa (svoga) Neba i upita: 'Ko će pomoći ovom nevoljniku?' Zamolih Gospodara da baš ja ubijem tog nasilnika. Znaj robe Božiji da onaj ko bude učio ovu tvoju dovu u bilo kojoj muci, nevolji i nedaći, uzvišeni Allah će mu je razgaliti i pomoći ga.'“

Hazreti Enes ibn Mālik dalje kazuje: „Trgovac se zdrav i neorobljen vratio u Medinu, došao Vjerovjesniku, a.s., i ispričao mu šta se desilo, na što je Pejgamber, a.s., rekao: 'Uzvišeni Allah podučio te Svojim Lijepim Imenima kojima kad Se zaziva, On se odaziva, kad se moli, On daje.'“