Ramazanska druženja 2006. godine: Fadileti (vrednote) teravih-namaza

Kategorija

Napomena
Priredio: Šejh Mûzaffër Ôzâk Jerrahi

Pogledaj samo nagrade za one koji klanjaju ove namaze! Prema hazreti Aliji, kerremallāhu vedžhehū, kada je naš hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselām, upitan za vrijednosti teravih-namaza i za nagrade za njihovo klanjanje, rekao je: 

PRVA NOĆ – uzvišeni Allah oprašta grijehe svim vjernicima.

DRUGA NOĆ – Tvoji grijesi, uključujući i grijehe tvojih roditelja vjernika, bit će oprošteni.

TREĆA NOĆ – Podno Arša (Božijeg Prijestolja) jedan će melek uzviknuti: „Vjerniče, dobra djela čini s iskrenošću, Allah ti je oprostio prethodne grijehe.“

ČETVRTA NOĆ – Dobit ćeš sevap (nagradu) kao da si proučio Tevrat, Indžil, Zebur i Kur’an časni.

PETA NOĆ – Dobit ćeš sevap ravan onome koji bi dobio ako bi obavio namaz u Mesdžidi-Harāmu, Medini-Munevveri i Mesdžidil-Aksau.

ŠESTA NOĆ – Dobit ćeš sevap tavafljenja (obilaženja) koje obavi sedamdeset hiljada meleka u Bejtul-Ma’muru (nebeskoj Kabi), na Sedmom nebu.

SEDMA NOĆ – Dobit ćeš sevap poput sevapa dobrih ljudi koji su pomogli hazreti Musa-pejgambera, alejhisselām, kada se borio protiv Faraona i Hamana.

OSMA NOĆ – Nagrade osme noći teravije jednake su sevapu koji je podaren hazreti Ibrahim-pejgamberu, alejhisselām.

DEVETA NOĆ – Nagrade ove noći jednake su sevapima podarenim hazreti pejgamberu Muhammedu, alejhisselām.

DESETA NOĆ – Allah uzvišeni propisuje sve najbolje za tebe na svijetu.

JEDANAESTA NOĆ – Nagrada ove noći jeste da kada vjernik napusti Ovaj svijet, preselit će s imanom (vjerom).

DVANAESTA NOĆ – Na Dan proživljenja (Jevmul-Kijāme) pojavit ćeš se sa tako svijetlim licem, kao svjetiljka u kojoj sija četrnaest Mjeseca.

TRINAESTA NOĆ – Na Dan proživljenja (Jevmul-Kijāme) bit ćeš sačuvan od svakoga zla.

ČETRNAESTA NOĆ – Na Dan proživljenja (Jevmul-Kijāme) meleki će svjedočiti za teraviju koju si klanjao. Na osnovu toga svjedočenja, uzvišeni Allah podarit će ti ulazak u Džennet bez polaganja računa.

PETNAESTA NOĆ – Svi meleki, hurije, Prijesto (Arš) i Pijedestal (Kursijj) molit će dragoga Allaha za Njegovu milost za tebe.

ŠESNAESTA NOĆ – Allah uzvišeni izdat će naredbu: izbavit će te od Džehennema a dozvolit će ti ulazak u Džennet.

SEDAMNAESTA NOĆ – Uzvišeni Allah podarit će ti sevap podaren hazreti pejgamberima, alejhimusselām.

OSAMNAESTA NOĆ – Ove noći melek će objaviti da je dragi Allah zadovoljan s tobom i sa tvojim roditeljima.

DEVETNAESTA NOĆ – Nagrada za ovu noć je ta da će ti dragi Allah dati još veću nagradu u Džennetu.

DVADESETA NOĆ – Ove noći uzvišeni Allah nagradit će te podarujući ti sevap hazreti šehida i pobožnih ljudi.

DVADESET I PRVA NOĆ – Ove noći uzvišeni Allah sagradit će ti kuću sa svjetiljkom u Džennetu.

DVADESET I DRUGA NOĆ – Na tle proživljenja stupit ćeš bez žala i brige.

DVADESET I TREĆA NOĆ – Ove noći uzvišeni Allah podarit će ti bašču u Džennetu.

DVADESET I ČETVRTA NOĆ – Ove noći uzvišeni Allah ispunit će dvadeset i četiri dove (molbe).

DVADESET I PETA NOĆ – Allah uzvišeni podići će Svoju kaznu od tvog mezara (kabura).

DVADESET I ŠESTA NOĆ – Uzvišeni Allah povećava ti sevap za još četrdeset godina.

DVADESET I SEDMA NOĆ – Nagrada za ovu noć teravije jeste da ćeš moći prijeći Sirat-ćupriju poput munje.

DVADESET I OSMA NOĆ Povećat će ti se položaj u Džennetu za jedan stepen.

DVADESET I DEVETA NOĆ – Uzvišeni Allah podarit će ti sevap ravan hiljadu ukabuljenih (prihvaćenih) hadževa.

TRIDESETA NOĆ – Klanjajući teraviju ove noći bit ćeš jedan od mnogih koji će na Danu proživljenja (Jevmul-Kijāme) čuti kako uzvišeni Allah kaže u Džennetu: „Jedi kakvo god voće želiš, kupaj se vodom Selsebila i pij vodu Kevsera! Ja sam tvoj Gospodar a ti si Moj rob!“