Ramazanska druženja 2004. (osamnaesti dan)

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

Od Ikrime se prenosi da je rekao:

“Prvo šta je Allah stvorio jeste Levha (Ploča) i Kalem (Pero). Allah uzvišeni naredio je Kalemu pa on (zapisa) na Levhi ono šta će biti sve do Sudnjega dana.

Prvo što je zapisano na Levhi jeste: ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim’ (U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnog).” Ovaj ajet Allah dragi je učinio sigurnošću za Svoja stvorenja sve dok ga čitaju.

Taj ajet uče stanovnici sedam nebesa, stanovnici uzvišenih stranâ, stanovnici veličanstvenih šatora, kerubijuni, oni čisti i oni koji Allaha stalno slave.

Bismila je prvo što je objavljeno hazreti Ademu, alejhisselam, pa on reče:

‘Moje potomstvo sigurno je od kazne sve dok je budu čitali.’

Potom je uzdignuta (sa Zemlje) pa je ponovno objavljena hazreti Ibrahimu, alejhisselam, sa surom Fatiha. Hazreti Ibrahim je učio dok bijaše na rubu provalije u kojoj plamtješe vatra. Allah uzvišeni učinio mu je zato vatru hladnom i spasonosnom.

Potom je bismila uzdignuta pa je opet objavljena hazreti Musau, alejhisselam, kao suhuf (poslanica). S njom je hazreti Musa, alejhisselam, savladao faraona i njegove sihirbaze (vračeve), Hamana i vojske njegove, te Karuna i sljedbenike njegove.

Potom je bismila uzdignuta pa ponovno objavljena hazreti Sulejmanu, sinu Davudovu, alejhimesselam. Tada rekoše meleci:

‘Allaha nam, danas ti je upotpunjeno kraljevstvo, sine Davudov!’

Hazreti Sulejman-pejgamber nije je proučio ni za jednu stvar a da mu se ta stvar nije pokorila.

Allah uzvišeni naredio mu je onaj dan kada mu je objavio bismilu da okupi sve Israelićane (i da im kaže):

‘Obratite pažnju, ko bi volio od vas čuti ajet kojim uzvišeni Allah pruža sigurnost neka prisustvuje kada Sulejman uđe u mihrab (nišu) Davuda, alejhisselam, jer će tamo održati hutbu (govor).’

Svi koji su Allahu robovali i svi putnici pohrliše ka hazreti Sulejmanu. Tako se svi rabini, pobožnjaci, askete i sav narod okupi kod njega.

Tada hazreti Sulejman-pejgamber ustade i pope se na mimber (propovjedaonicu) hazreti Ibrahima Halila, alejhisselam, i prouči im ajet sigurnosti:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnoga, Samilosnog)!

Ko je god čuo taj ajet preplavilo ga je veselje, pa svi rekoše:

‘Svjedočimo da si ti zaista Allahov poslanik!’

S tim ajetom hazreti Sulejman, alejhisselam, pobjeđivao je kraljeve na Zemlji.

S tim ajetom uzvišeni Allah je hazreti Vjesniku, alejhisselam, otvorio Mekku (dao da hazreti Poslanik, alejhisselam, oslobodi Mekku).

Potom je bismila uzdignuta pa je objavljena hazreti Mesihu, Isau, sinu Merjeminom (Marijinom), alejhisselam. Hazreti Isa, alejhisselam, plaho joj se obradova i s njome obveseli svoje havarijune (apostole, učenike). Allah, džellešanuhu, objavi mu:

‘Sine Djeve, sine Čiste, znaš li koji ti je ajet objavljen? To je ajet sigurnosti: Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Mnogo ga uči na kijamu (stajanju), ku‘udu (sjedenju), u postelji, kada odlaziš i kada se vraćaš; kada se uspinješ i kada silaziš.

Ko s njome dođe na Sudnjemu danu pa mu u knjizi njegovoj (knjizi ljudskih djela) bude pisalo Bismillahir-Rahmanir-Rahim, osam stotina puta, a vjerovao je u Mene, u Moje gospodstvo nad svim, oslobodit ću ga od Vatre, uvest ću ga u Džennet (Raj). Pa neka ti (bismila) bude ono čime ćeš otpočeti svoje učenje i namaz. Jer ko svoje učenje i namaz bude počinjao sa bismilom i tako umre, neće ga prepasti ispitivanje Munkira i Nekīra (dvojice meleke koji ispituju ljude kada ih spuste u grob o njihovome životu i vjeri), olakšat će mu se smrtne muke i tjeskoba kabura (groba), a milost Moja bit će nad njim. Kabur ću mu učiniti prostranim i osvijetliti ga i to sve dokle mu pogled može segnuti.

A iz kabura ću ga izvesti bijeloga tijela i nurli (svijetloga) lica. Svjetlost će sa njega blicati. Polaganje računa učinit ću mu lahkim, teret mu olakšati i dati mu potpunu svjetlost na putu sve dok ne uđe u Džennet (Raj). Naredit ću dozivaču da za njega na Trgu kijameta zaziva sreću i oprost.’

Hazreti Isa, alejhisselam, reče:

‘Allahu moj, Gospodaru moj, je li ovo mahsuz (samo) za mene?’

Allah dragi reče:

‘Samo za tebe, i one koji te slijede, koji rade ono što si ti radio, i koji govore ono što si ti rekao. A ona (bismila) također je za Ahmeda i njegov ummet (sljedbenike) nakon njega.’

Hazreti Isa, alejhisselam, obavijestio je o ovome svoje sljedbenike i rekao im:

‘I da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed. (Kur’an, Bojni red, 6.)

Njegov izgled i osobine takvi su i takvi.’

Nakon toga su mu se zakleli na vjerovanje, i to ponovno potvrdili kada ga je uzvišeni Allah uzdigao na nebo.

Kada su havarijuni (apostoli) i oni koji ih slijediše pomrli, a došli drugi koji zalutaše i druge zavodiše, koji mijenjaše i kod drugih izmjenjivaše vjerovanje, ajet sigurnosti (bismila) uzdignut je iz grudi kršćana. Ostao je (samo) u grudima muslimana (Bogu dragome iskreno predanih), sljedbenika Indžila (Objave date Isau, Isusu, alejhisselam), kao što je bio monah Behīra i njemu slični.

Tako bijaše sve dok uzvišeni Allah ne posla hazreti Muhammeda, alejhisselam, pa mu se bismila objavi u suri Fatiha, u Mekki.

Tada je hazreti Pejgamber, alejhisselam, naredio pa se bismila napisala na početku svake kur’anske sure, na početku svakoga pisma i bilježnice.

Spuštanje ovoga ajeta Poslaniku, alejhisselam, bilo je velika razgala. A Gospodar siline zakleo se Svojom silinom da vjernik ni za šta neće proučiti bismilu a da mu to ne postane blagoslovljeno.

I nijedan vjernik neće je proučiti a da mu Džennet ne rekne:

‘Odazivam ti se, veselim ti se! Allahu moj, uvedi ovog Tvoga roba u Bismillahir-Rahmanir-Rahim!’

Pa kada Džennet zamoli za roba on sigurno u njega ulazi.”

Hazreti Pejgamber, alejhiselam, rekao je:

Neće se odbiti dova (molba) na čijemu je početku Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

 

Poslanik, alejhisselam, rekao je:

Moj ummet doći će na Sudnji dan učeći Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tada će im na vagi prevagnuti dobra djela. Drugi narodi će reći:

‘Kako je to prevagnulo na terezijama ummeta Muhammeda, alejhisselam?’

Drugi vjesnici, alejhimusselam, reći će im:

‘Zato što je ummet Muhammeda, alejhisselam, počinjao svoj govor sa tri Allahova plemenita Imena. Kada bi se stavila na jedan tas vage a loša djela svih stvorenja na drugi tas, prevagnula bi njihova dobra djela.’ ”

 

Govor o fadiletima, koristima, bismile, hazreti Pir zaključuje:

“Allah dragi učinio je ovaj ajet lijekom od svake bolesti, pomoću u svakoj nevolji, izobiljem u svakome siromaštvu, zaklonom od Vatre te sigurnošću od sramote, izobličenosti i potvore, sve dok se on uči.”