„Pet za pet”: Jedno kazivanje iz „Mesnevije” (I tom) i komentar Fejzulaha Hadžibajrića

Uvod

Na drugom mjestu smo spomenuli da je zabrinjavajuća pojava u vremenu pandemija, da pornografske kuće dopuštaju besplatno gledanje njihovog programa.

Kako je upotrebljen izraz, njihovi programi se „otključavaju”.

Svaka situacija je prije svega kušnja, kao što je to i život na ovome svijetu, a cilj je pokazati se u njoj što odgojeniji:

Onaj Koji je stvorio smrt i život kako bi vas iskušao – ko će od vas ljepše postupati. On je Silni, Onaj koji prašta. (El-Mulk, 2. Ajet)

Najbogatija riznica koju je svevišnji Allah stvorio na ovome svijetu jeste ljudsko srce (kalb), i u njemu je položena tajna čovjekovog bîvanja.

Kao i od svega, ključ i od te skrivene tajne nalazi se kod dragoga Allaha, te se jedino tako može spoznati razlog trenutne kušnje i izlaz iz teškog stanja u kojem se čovjek nalazi.

U Njega su ključevi skrivenoga (gajb), samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi. (El-En'âm, 59. Ajet)

Jedan primjer ovoga nalazi se i u djelu hazreti Mevlane Dželaludina Rumija, pa bi bilo zanimljivo pogledati ga kao i kratki komentar na njega, kojeg je na temelju jednog Alejhiselamovog hadisa napisao rahmetli Fejzulah efendija Hadžibajrić.

 

Tekst bejtova iz “Mesnevije”

80. Božija sofra (trpeza) je silazila Izraelćanima

s neba na zemlju bez kupovanja i prodaje.

- Među Musaovim pristašama nekoliko neuljudnih je zapitkivalo,

i tražilo bijeli luk i sočivicu!

- Prestala je dolaziti hrana s neba i prekinuto je slanje gotove sofre,

ostala je tegoba sjetve, žetve i truda.

- Poslije ovog slučaja, Musa-pejgamber se je opet obratio Bogu i zamolio, da hrana dolazi s neba na zemlju,

opet je hrana dolazila na tabaku.

- Neodgojeni su opet prešli granicu uljudnosti,

i ponašali se kao prosjaci u traženjima.

85. Musa-pejgamber ih je upozorio, da je sofra trajna,

da se ne plaše da će presjeći.

- Govorio im je, da je bezvjerstvo

na sofri velikana biti pohlepan i loše misliti.

- Zbog pohlepe ovih prosjaka, koji su neodgojeni,

vrata milosti su se zatvorila.

 

- Neće biti kiše kad se ne bude davao zekat,

a pojavit će se bolesti kad se proširi blud. (Hadis)

 

- Sve što te zadesi od nevolje i briga, zato je,

što nisi vodio računa o odgoju, nisi bio bogobojazan.

90. Ko god bude neodgojen čovjek na putu svog prijatelja,

on je kao razbojnik i nečovjek.

- Zbog lijepog odgoja ovaj svemir pliva u svjetlu,

također, zbog lijepog ponašanja meleki su dobili čistoću i nevinost.

- Sunce se pomrači zbog neuljudnosti,

Azazil (đavo) je zbog neuljudnosti otjeran sa Kapije Milosti.

(Azazil je staro šejtanovi ime.)

 

Komentar rahmetli Fejzulaha Hadžibajrića na 88. bejt (stih)

Pet za pet. Kad jedan narod ne ispunjava obaveze prema Bogu, On će im poslati za vladare neprijatelja. Ako počnu suditi drukčije nego što je Bog naredio, pojavit će im se siromaštvo. Kad se u narodu pojavi nemoral, pojavit će se bolest i visoka smrtnost. Ako budu zakidali na vagi, neće imati berićeta u usjevima i bit će nerodna godina. Kad spriječe davanje zekata, nastat će suša (hadis).