Lejletu-l-kadr – Noć odredbe

Kategorija

Autor

 

''Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril s dozvolom Gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.'' (sura Kadr)

          Kao što nam Uzvišeni, Allah, kazuje u ovoj suri, Kur'an je je počeo da se objavljuje u noći Kadr, noći koja vrijedi više od hiljadu mjeseci, tj. samo jedna noć vrijedi više od 83 godine. To je odista Allahova Milost prema nama, Njegovim robovima griješnicima. O toj Allahovoj Milosti prema nama svjedoči i predaja u kojoj se kaže kako je Poslanik, s.a.v.s., spomenuo jednog dana četvericu Israelćana koji su Allahu robovali 80 godina neučinivši niti jedna grijeha. Na to se ashabi začudiše, pa melek Džibril reče Allahovu Poslaniku, s.a.v.s.: ''O Muhammede, tvoj ummet se čudi ovoj skupini ljudi koji su robovali Allahu 80 godina bez ijedna grijeha, pa Allah je spustio nešto bolje od toga'', te melek Džibril prouči prva tri ajeta ove sure, i reče: ''Ovo je bolje od onoga čemu se čudiš ti i tvoj ummet.'' Na to se Allahov Poslanik, s.a.v.s., razveseli, a i svijet zajedno sa njim.

          Pa koja je to noć Kadr? Zna se sa sigurnošću da je u mjesecu ramazanu. Brojni hadisi upućuju na to da je ona u deset zadnjih noći mjeseca ramazana. Tako npr. Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Tražite noć Kadr u deset zadnjih noći ramazana, i to u neparnim noćima!'' Mnoge predaje kazuju da bi to mogla biti 27. noć ramazana.

          Vidjeli smo koji je fadilet ove noći, pa se zasigurno pitamo koja bi to najprikladnija dova bila koju bismo uputili Allahu, dž.š., u ovoj noći. Tako je i h.Aiša upitala Alahova Poslanika, s.a.v.s.: ''Kada bih znala koja je to noć Kadr, koju bih dovu učila?'' On joj odgovori: ''Uči ALLAHUMME, INNEKE 'AFUWWUN TUHIBBU-L-'AFWE FA'FU'ANNI – ''Bože, Ti si onaj koji prašta i voliš praštanje, pa oprosti meni!'' O vrijednosti ove noći svjedoči i hadis u kojem Pejgamber, s.a.v.s., kaže: ''Ko provede noć Kadr u iskrenoj vjeri, računajući na sticanje njezinih blagodati, bit će mu oprošteni prošli grijesi.''

          H.Aiša prenosi da bi Poslanik, s.a.v.s., kada bi nastupila zadnja desetina ramazana intenzivirao svoj ibadet, noć bi bdio i budio svoju usnulu porodicu (da i oni Allahu ibadete). Tako časni Poslanik, s.a.v.s, kaže: ''Neka je Allahova Milost na muškarca koji bdije noć, u njoj klanja dva rekata nafile namaza i probudi svoju suprugu. Ako ona ne ustane neka joj lce umije vodom. Neka je Allahova Milost na ženu koja ustane u noći pa klanja dva rekata, i koja probudi svoga muža, pa ako on ne ustane, neka mu lice umije vodom!'' Eto, takva atmosfera treba vladati u muslimanskoj porodici.

I na kraju, iako je noć Kadr samo jedna u godini, Allah i u svakoj drugoj noći otvara vrata svoga oprosta i daje priliku Svome robu da kroči ljestvama duhovnog mi'radža. Kao što h.Husejnov praunuk Dža'fer es-Sadiq kaže: ''Svaka zemlja je Kerbela i svaki dan je dan Ašure.''