Hej mubarek ramazan

Kategorija

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.
A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.

(Kur’an, sura Krava, ajeti 185., 186.)

 

 

 

Tvojim sjajem obasjan,

c'jeli svemir razdragan,

k'o ružičnjak nasmijan,

hej mubarek ramazan.

 

Svjetovima rahmet si,

poklon Rabba, Svevišnjeg,

ummetu si nagrada,

hej mubarek ramazan.

 

U obrvi mlađaka,

punom lica uštapa,

čast veliku imaš ti,

hej mubarek ramazan.

 

Među dvan'est mjeseci,

kao sunce sijaš ti,

Kur'an sađe u tebi,

hej mubarek ramazan.

 

Svih mjeseci car si ti,

utočište griješnih,

od Dženneta ključ si ti,

hej mubarek ramazan.

 

Prva trećina rahmet,

a druga je magfiret,

treća sami selamet,

hej mubarek ramazan.

 

U dušama tvoj je nur,

u kućama tvoj miris,

veselje si i radost,

hej mubarek ramazan.

 

Za šejtane muka si,

postačima pomoć si,

vrijednosti si velike,

hej mubarek ramazan.

 

Tebe treba postiti,

Allahu se približit',

blagodat si velika,

hej mubarek ramazan.

 

Tvoj je nakit teravih,

Kur'an, zikir i tesbih,

svijetle te kandilji,

hej mubarek ramazan.

 

Kur'an uče hafizi,

vaz kazuju vaizi,

to su tvoji slavuji,

hej mubarek ramazan.

 

Naziv takav dat ti je,

da si mjesec oprosta,

Rabbov rahmet griješnima,

hej mubarek ramazan.

 

Oprošten od grijeha,

Ko u tebi ne bude,

Uvijek mahrum ostaće,

hej mubarek ramazan.

 

Selim Sami želio

pohvale ti kazati,

učini mu šefa't ti,

hej mubarek ramazan.

 

Hej mubarek ramazan

Hej mubarek ramazan

 

 

* * *

 

 

Ispjevao: hadži šejh Selim Sami Jašar-efendija

Preveo i priredio: hadži šejh Fejzulah efendija Hadžibajrić

 

 

* * *

Rekao je hazreti Muhammed, alejhisselam:

Uzvišeni Allah kaže: ''Post je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja strast, jelo i piće zarad Mene. Post je štit. Postač ima dvije radosti: radost kada iftari i radost kad se susretne sa Gospodarem svojim. Zadah iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska.''

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, prenosi Ebu Hurejre, a bilježe Buhari, Malik, Muslim, Tirmizi, Nesai i Ibn Madždže)