Osnovi vjerovanja-akaid

Sunnijski kelam i teološka prijeporna pitanja (I dio)

Napomena
Autor: James Pavlin, preveo i priredio: S.B.

 Pitanje kelâma široko je i obuhvata mnoga pitanja. Iz toga razloga, ortodoksni (pravovjerni) odgovor na kelâmveoma je bremenit i raznolik. Kako bismo se usredsredilli na samu srž ortodoksnoga odgovora, njegovu metodologiju i ciljeve, trebamo se fokusirati na neka velika teološka prijeporna pitanja u islamu. Općenito, ta pitanje se odnose na Božiju narav i Njegova Svojstva (Atribute).

Imami – Azam Ebu Hanife i njegov doprinos akaidologiji

Napomena
preuzeto iz časopisa Islamska misao, godina I/'78., br. 11. Autor: Muharem Omerdić

1. Uvod

Govoriti o Ebu Hanifi zahtijeva poznavanje njegova života i djela koje je dao u burnom vremenu od 80. 150. g. po Hidžri. Uz to je potrebno proučavati i osnivače drugih pravnih škola u islamu i ocjenjujući njihov doprinos, dati jednu realnu ocjenu Ebu Hanife.