Pitanja i odgovori (99): Brojnost religioznih pravaca danas

 es-selamu alejkum, da li se zna podatak koje sve religije postoje danas na svijetu. Znači ima li lista religija i gdje tačno?

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Da bi se dao adekvatan odgovor na pitanje koliko religija danas postoji na svijetu, trebala bi se prvo utvrditi tačna definicija šta je to „religija“. Nadalje, s obzirom na širenje i daljnje transformiranje principa demokratičnosti, ne samo da je skoro nemoguće dati jedinstvenu definiciju pojma „religija“ već je jednako tako skoro nemoguće jedinstveno definirati šta je „sveto“, šta su to „obredi“, šta je „zajednica“ i sl.
Uslijed toga, skoro niko ni ne pokušava dati odgovor na pitanje koliko postoji religija danas u svijetu. Npr. Enciklopedija religije (Thomson-Gale, 2005. godine) ne nudi taj podatak već, nakon objašnjavanja općega značenja toga pojma, prelazi na objašnjavanje različitih pristupa definiranju i tumačenju pojma „religija“.
Projekat OCRT (Ontario Consultants on Religious Tolerance), prisutan i na internetu, te kao grupa na Facebooku-u, tek naglašava da bi se, po njihovim istraživanjima, moglo uslovno reći da danas u svijetu postoji devetnaest (19) velikih svjetskih religija, a svaka od tih velikih religija sadrži brojne podgrupe, od kojih neke smatraju da su baš one „jedini istinski“ predstavnici autentične religijske tradicije. Tako je samo u SAD-u i Kanadi registrirano hiljadu (1.000) kršćanskih sljedbi, a smatra se da ih u svijetu ima trideset i četiri hiljade (34.000).
Kao dodatan pokazatelj prisustva ovolikoga broja religija, može poslužiti knjiga relativno nedavno prevedena i na naš jezik: Catherine L. Albanese, „Amerika, religije i religija“ (Sarajevo, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, 2004.). Ova knjiga je i svojevrsna enciklopedija religija.
Po nekima, rješenje ovoga problema ogleda se u pravnome definiranju religije, s tim da se i u toj oblasti nije mogao postići konsenzus.
Tako, npr., u Engleskoj je: “Religija vjerovanje u nadnaravno Biće”, u Njemačkoj: “Religija (ali i ideološke dogme) podrazumijeva posebni koncept i razumijevanje svijeta a i izvora te svrhe ljudske egzistencije”, a u nekim drugim državama Zapadne Evrope: “Religija podrazumijeva rituale, obrede, ceremonije, oblike bogoštovlja”.
Iz svih ovih razloga, radije se govori o „podjelama“ religije (objavljene, prirodne; velike i male; tradicionalne i moderne; tradicionalne i nove religijske pokrete i sl.), negoli o njihovome broju.