Pitanja i odgovori (94): Šta je Tesavvuf, kakvo mišljenje ima ulema i ima li knjiga koja to...

 Šta je Tesavvuf, kakvo mišljenje ima ulema i ima li knjiga koja to objašnjava??

Na pitanje odgovara

Odgovor

Postoje brojne definicije tesavvufa, a možda bismo njegovu narav najjednostavnije objasnili određujući je kao specifičan odnos prema dragome Bogu i egzistenciji koju je stvorio kroz naglašenu ljubav prema Stvoritelju, uzvišenome Allahu, a koji se postiže kroz teoriju (nauk tesavvufa) i praksu (pravila tarikata, duhovnoga putovanja ka Božijoj blizini). Definiciju sličnu ovoj dao je rahmetli hadži Fejzulah-efendija Hadžibajrić
Slobodni smo preporučiti Vam djelo „Istine o tesavvufu“, čiji je autor Sirijac Abdul Kadir Isa, a prevodilac rahmetli šejh Kadija, Ahmed-efendije Mešić iz Tuzle, mesnevihan.
Ova knjiga je „obavezna literatura“ za sve koji se interesiraju za tesavvuf. U njoj ćete, između ostaloga, pronaći i različite stavove obrazovanih osoba prema tesavvufu.