Pitanja i odgovori (85): O vjernikovom strahu od smrti

Nije mi jasno kako može vjernik da ne voli smrt. Dali mi molim vas možete malo pojasniti ovaj dio haditha sto se kaže da je Allah s.w.t rekao: Od svega što radim, nizašta se ne dvoumim kao što se dvoumim uzeti dušu roba Moga, vjernika: on smrt ne voli, a Ja ne volim ožalostiti ga.“
(hadis-i kudsi bilježi Buharija, prenoseći ga od hazreti Ebu Hurejre)
Da vas Allah s.w.t. nagradi.

Na pitanje odgovara

Odgovor

 
Bez ikakvog pretjerivanja, iskreno Vam, u pozitivnom smislu, zavidim ukoliko se ne plašite smrti. I, moram naglasiti, vjerovatno ste jedna od rijetkih osoba na ovome svijetu. Naravno, uzevši u obzir, a nemam razloga da sumnjam u Vašu iskrenost, da zaista znate šta je to smrt.
Ne samo u Sunnetu već i na brojnim mjestima u časnome Kur'anu istiće se realnost da se čovjek plaši smrti.
Npr.: „Reci: 'Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.' “ (62:8)
Stoga, ukoliko stvarno znate šta sve smrt predstavlja, upućujte dragome Bogu molbe (dove) za sve nas da nas Jedini pokrije Svojom neizmjernom milošću, te da svi dođemo na stepen kada ćemo smrt posmatrati, ali srcem ne tek razumom, kroz fenomen, kako ga je nazvao rahmetli Munir Gavrankapetanović – Najvišega cilja (v. tekst na našoj stranici: „Allahovo svjetlo“ (Dio iz knjige Munira Gavrankapetanovića: „Snagom vjere do savršenstva duše“, poglavlje: „3. Najviši cilj“)
(link: http://www.znaci.com/osnovi_vjerovanja/osnovi/art388_0.html)
Za nas ostale bitno je naglasiti da čak i najodabraniji Božiji robovi strijepe pred fenomenom smrti, budući da sveti govor (hadis-i kudsi) koji je naveden u pitanju, u cjelosti glasi:
„Ko bude neprijatelj robu Mome tome rat objavljujem. Za Mene najdraža stvar s kojom Mi se rob Moj približava jeste ono što mu propisah.
Rob Mi se nafilama (dobrovoljnim bogoslužjima) približava sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim postajem sluh njegov, kojim sluša, vid njegov, kojim gleda, ruka njegova, kojom prihvata, i noga njegova, kojom hoda.
Ako Mi što zatraži - dat ću mu, a ako od Mene utočište traži - pružit ću mu.
Od svega što radim, nizašta se ne dvoumim kao što se dvoumim uzeti dušu roba Moga, vjernika: on smrt ne voli, a Ja ne volim ožalostiti ga.“
(hadis bilježi Buharija, prenoseći ga od hazreti Ebu Hurejre)
Konačno, da se smrt ne može posmatrati bez emocija, te da smrt podrazumijeva prvenstveno duhovni osjet, jasno je i iz Poslanikovog, blagoslovljen je, života, a što nas može u dobroj mjeri pripremiti da se ozbiljno suočimo s fenomenom smrti, sa stvarnošću koju će „svako živo biće kušati“. (v. tekst na našoj stranici: „Kazivanje o Muhammedu, alejhisselam, (XIX dio): Rahmet (Allahova milost) svim svjetovima“, poglavlje: „Život i smrt“)
 
(link: http://www.znaci.com/povijest/PosljVrij/Kazivanje-o-Muhammedu-alejhissel...)