Pitanja i odgovori (77): O drvetu Garkad i o Uzejru, alejhisselam

Es-selamu alejkum, zanima me zašto je baš drvo Garkad jevrejsko drvo koje jedino neće otkriti položaj židova u ratu, kako je objašnjeno u poznatom hadisu gdje je rečeno da će svako drvo i kamen otkrivati njihov položaj izuzev drveta Garkad; i ko je Uzejr kojeg su jevreji smatrali Božijim ''sinom'', kako se u Kur'anu pominje, neka je Allah uzvišen od onoga što mu pripisuju, jer danas oni tako ne smatraju?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Alejkumus selam,
Prije svega, ne može se govoriti ni o kakvim nacionalnim odrednicama pripadnosti vezanim za Allahova stvorenja – sve što je stvoreno Allahovo je i ničemu se u tom smislu ne može davati nikakav drugi atribut pripadnosti osim pripadnosti Stvoritelju.
Dakako, uopće nije sporan tekst pomenutog hadisa – prihvatamo ga kao istinite riječi Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, u onoj mjeri u kojoj ga je validna hadiska nauka ocijenila vjerodostojnim.
Dakle, u riječi Resulullahove, alejhisselam, uopće ne sumnjamo - samo ih interpretiramo tako da je atribut ''židovski'' dodijeljen drvetu Garkad u prenesenom, simboličkom smislu da bi se istaklo zaštitničko ponašanje ovog drveta prema pomenutom narodu. Dragi Allah najbolje zna.
Naime, postoje hadisi koji nam pominju da i neka druga bića osim ljudi i džina na Zemlji mogu u svome ponašanju biti više ili manje pokorna dragome Allahu koji ih je stvorio. Tako naprimjer postoje hadisi u kojima se pominje da medinsko brdo Uhud voli muslimane i da nam je u cijelosti naklonjeno. Isto tako, poznat je hadis koji kaže da su se, kada je Ibrahim, alejhisselam, bio bačen u vatru, razne životinje, koje su tu bile prisutne, trudile da na svaki način ugase vatru i tako zaštite Ibrahima, alejhisselam, a izuzetak je bila jedna vrsta guštera – jedino je taj gmizavac (ne svi gušteri već samo jedna posebna i specifična vrsta guštera) puhao u vatru kako bi je rasplamsao. I u ovakve hadise, poput svih ostalih, generalno ne sumnjamo i prihvaćamo ih u onolikoj mjeri koliko ih je hadiska nauka ocijenila vjerodostojnim, a dragi Allah najbolje zna.
A, ono što iz njih može vidjeti jeste to da razna bića mogu imati veći ili manji stepen ljubavi prema nekim ljudima i da se shodno tome mogu različito ponašati. Dragi Allah najbolje zna, a izgleda da je upravo u tome smislu u hadisu istaknuta posebna ljubav drveta Garkad (koje inače, kao i sva druga stvorenja, jedino pripada dragome Allahu) prema židovskom narodu koja će ga, kako hadis kaže, nagnati da zauzme zaštitnički odnos prema njima u ratu. A, zašto drvo Garkad, prema hadisu, voli baš Židove mimo svih ostalih naroda – to je nešto što mi nikako ne možemo znati. Dragi Allah zna.
 
* * *
 
Drugi dio pitanja odnosi se na ličnost Uzejra, alejhisselam, (Ezra u Bibliji). Ako dragi Allah da i o njemu će se više reći u posebnom kazivanju. Za sada samo da istaknemo da je on vjerovjesnik kojeg je dragi Allah uzdigao među Israilom u vrijeme kada su se oni vratili iz izgnanstva u Babilonu i ponovo naselili Jerusalem i Judeju. Uzejra, alejhisselam, je dragi Allah poučio Tevratu i Zeburu koji su bili u to doba izgubljeni tako da ih je on Israilu proučio napamet da ih oni zapišu i tako su im ove dvije objavljene Knjige bile ponovo vraćene. Osim ovoga, u izvorima se često prenosi da je upravo Uzejr, alejhisselam, čovjek koji se pominje u sljedećim ajetima časnoga Kur'ana:
(Zar nisi čuo) za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: "Kako će Allah oživiti ove što su pomrli?" I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi i zapita: "Koliko si ostao?" - "Dan ili dio dana" - odgovori. "Ne" - reče On - "ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje - nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga - da te učinim dokazom ljudima - a pogledaj i kosti - vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo." I kad njemu bi jasno, on povika: "Ja znam da Allah sve može!" (2:259)
Kako Kur'an časni jasno kaže, među Židovima postoji vjerovanje da je Uzejr, alejhisselam, Allahov sin, neuzubillah. Prema onome što se zna, izgleda da je to zabludjelo vjerovanje vezano prije za neku židovsku skupinu (sektu) ili možda neku interpretativnu školu (iz Jemena, kako se u nekim knjigama veli) negoli za židovsko učenje u cjelini kome se generalno prema svemu onome što mi vidimo ne može odreći monoteizam, a dragi Allah najbolje zna.
Nije poznato, iz kojih razloga pomenuta skupina Židova smatra(še) Uzejra, alejhisselam, Božijim sinom – možda zbog velikih mu'džiza koje su mu bile darovane?! Dragi Allah najbolje zna.
Mahsuz selam