Pitanja i odgovori (70): O klanjanju dženaze po drugom mezhebu

Ako moja supruga preseli prije mene, rekla mi je da hoće da joj klanjam dženazu onako kako je to činio Poslanik, s. a.w.s. Moje pitanje glasi: Da li čovjek može tražiti od Islamske zajednice da mu se dženaza klanja po nekom drugom mezhebu?
Molim uzvišenog Allaha da vama da svako dobro, uvede vas u džennet-i firdevs sa vašim porodicama i u konačištu bude zadovoljan sa svima nama. Amin.
 
 
 

Na pitanje odgovara

Odgovor

Ono na šta Vam sigurno možemo odgovoriti, jeste da svi imami koje je postavila naša Islamska zajednica klanjaju dženazu onako kako su nas tome podučili časni Kur'an i plemeniti Sunnet. Stoga ne trebate imati bojazan da ćete taj propis propustiti ukoliko Vas opremi i otprati na Vječni svijet neko od zvaničnih imama Islamske zajednice.
Drugi dio pitanja koji se odnosi na klanjanje dženaze po nekom drugom priznatom mezhebu (u sunnizmu od velikih mezheba to su još šafijski, malikijski i hanbelijski), morate postaviti izravno Islamskoj zajednici, bilo direktno, bilo putem Vijeća za fetve.
"Molim uzvišenog Allaha da vama da svako dobro, uvede vas u džennet-i firdevs sa vašim porodicama i u konačištu bude zadovoljan sa svima nama. Amin." 
Amin. Hvala Vam na javljanju, iskrenim riječima i ovako lijepoj dovi. Mahsuz selam.