Pitanja i odgovori (6): Loše misli u namazu

Redovno klanjam i učim ali imam neke smetnje dok klanjam i ne mogu da ih se riješim. Koja je dova preporučena od našeg Poslanika a.s. za to? Stalno mi naviru one najgore riječi  i misli, da me Allah zakloni i sačuva toga, amin.

Na pitanje odgovara

Odgovor

Prije svega, cijenjena sestro, niti jedan neprijatelj vjernice ili vjernika (sam prokleti Iblis, šejtan, džin ili čovjek nemusliman i sl.) ne napadaju svakoga. Samo probrane. Ako se sjećaš, postoji naša stara narodna poslovica: “Štap se samo na drvo s dobrim plodovima baca”. Tako, odmah na početku da se rasteretiš, ukoliko to o čemu govoriš stvarno ima izravne veze s nekim od neprijatelja vjernica i vjernika to govori da si na dobrome putu te da plodovi koje si lučila (makar to  trajalo veoma kratko) svojom ljepotom predstavljaju izazov.
          Koliko vidim, dva su temeljna problema s kojima se susrećeš. Stoga ću odgovor i podijeliti na dva dijela.
1)      Sigurno se sjećaš vjerodostojnoga hadisa u kojemu se ashabi (prijatelji Muhammeda, alejhisselam) žale Poslaniku, alejhisselam, da kada su sa njim misli su im čiste, gotovo bezgriješne, a kada odu od njega počinju o takvim stvarima razmišljati da ih bude stid. Muhammed, alejhisselam, odgovorio je da je to normalno jer njegova blizina čisti njihove misli.
Prvo što trebaš pojačati (ili uvesti u svoju praksu) jeste približavanje duši našega Poslanika, alejhisselam. To se najbolje postiže što češćim učenjem salavata (zazivanja Božijega blagoslova) na njega, alejhisselam.
Abdur-Rahman ibn Avf prenosi
“Jedne noći Poslanik, alejhisselam, izađe, okrenu se prema kibli i poče klanjati. Potom učini sedždu. Na njoj ostade tako dugo da sam pomislio da mu je Allah uzvišeni dušu uzeo. Stoga mu se približih. On, alejhisselam, upita:
‘Ko je to?’
‘Abdur-Rahman’, rekoh.
‘Šta trebaš?’
‘Tako si dugo ostao na sedždi da pomislih kako ti je Allah uzvišeni uzeo dušu.’
On, alejhisselam, reče:
‘Došao mi je Džibril i obradovao me prenoseći mi da je Allah uzvišeni rekao: -Ko na tebe donese salavat, Ja na njega donesem salavat. Ko na tebe donese selam, Ja ne njega donesem selam.- Pa se obradovah i učinih sedždu iz zahvalnosti.’ ” (predaju bilježe Hakim, Ahmed i Bejheki)
Donošenjem salavata na Muhammeda, alejhisselam, približavamo se Bogu i čistimo se od grijeha. U ovo treba čvrsto vjerovati.
Ebu Berda ibn Dinar prenosi slijedeći hadis:
“Nema nijedne osoba iz moga ummeta (zajednice) koja iskreno, od srca, na mene donese salavat a da Allah na nj ne donese deset salavata, uzdigne je za deset stupnjeva, upiše joj deset dobrih djela a izbriše deset ružnih.” (hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, bilježe Ibn Ebi Asim, Nesai, Bejheki, Taberani, Ishak i Bezzar)
Po pouzdanoj predaji, najkorisniji je salavat:
“Allahhume salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid.”
Nemoj se, opet, preopterećivati, dovoljno je da nakon svakoga namaza doneseš po jedan do pet ovih salavata. Ako ne možeš, donesi salavt riječima:
“Allahumme salli ‘ala sejjidina Muhammedin ve ‘ala Ali sejjidina Muhammed”;
ako ti je i to teško onda:
“Allahumme salli ‘ala Muhammed ve ‘ala Alihi”;
 a ako ti je i ovo puno onda barem:
“Allahumme salli ‘ala Muhammed”,
mada je salavat potpuniji ukoliko se donese i na porodicu Muhammeda, alejhisselam – Ehlul Bejt (Alu Muhammed).
2)      Drugi problem koji imaš je nemogućnost pune koncentracije u namazu prouzročene mislima (havatir), nemogućnost usredotočenja. Moja ti je preporuka da prije svakoga namaza proučiš dvanaest puta Allahovo Ime “Mu‘îd” (Jâ Mu‘îd).
U svome komentaru na djelo Sujutija “Džami‘us-sagir”, el-Menavi kaže da je ovo Božije Ime dobro učiti radi boljega pamćenja i usredotočenja. (el-Menavi, Fejdul kadir šerh Džami‘is-sagir, tom II, broj hadisa 2368.)
Volio bih da me poslušaš. Da ti je Jedini na pomoći. Amin.