Pitanja i odgovori (44) o Mehdiju, o starosti fenomena Šerijata i tarikata, o edebu u sufizmu

1. Selam alejkum!
Negdje sam pročitao sa je šejh ibn Arebi, k.s., u Otkrovenjima (mislim 366. dio) opisao uslove za pojavu Mehdija, a.s. Interesuje me koji su to uslovi, ako znate šta o ovom?
U svakom slučaju da vas Allah, dž.š., nagradi i podari šefat Njegovog Miljenika, s.a.v.s., na Danu obračuna!
Amin!
2. Šta je starije, tarikat ili Šerijat?
3. Esselamu alejkum.
Ako mi možete reći i pojasniti kakav treba imati edeb i kako se ponašati kod šejha i prema njemu, jer sam čuo da je u sufizmu edeb jako važan.

Na pitanje odgovara

Odgovor

1. Čitavo 366. poglavlje Mekkanskih otkrovenja, što čini oko 12 stranica, posvećeno je hazreti Mehdiju i njegovim pomagačima u vremenu njegova izlaska, tzv. vezirima kojih ima biti pet, sedam ili devet. Zavisno od njihova broja trajat će i Mehdijeva vladavina. Tu on veli kako je hazreti Mehdi potomak hazreti Hasana, unuka Poslanikova, a.s., i kao što Pejgamber, a.s., kaže „on će Zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što se ona (dotada) ispunila nepravdom i zulumom“. Na neke posebne uvjete i znakove njegova pojavljivanja nisam naišao u tom 366. poglavlju.
2. To je slično pitanju: ''Šta je starije, jaje ili kokoš?''. Ne može se kazati kako npr. šerijat egzistira od tog i tog datuma a tarikat od tog i tog datuma. Ako šerijat shvatamo kao Božiji zakon a tarikat kao poseban način približavanja dragom Bogu, onda oni, na svojevrstan način, zajedno postoje još od Adema, a.s. No ako ipak želimo biti konkretniji, kazat ćemo kako tesavvuf egzistira od posljednje Objave a tarikat kao institucija od 12. stoljeća.
3.
Tačno je da edeb predstavlja veoma važan elemanat življenja tesavvufa. Jedan od njegovih segmenata je i edeb murida (učenika) prema šejhu (učitelju), kao što postoji i edeb prema ostalim muridima, edeb prema vjernicima, itd. Ako vas ta tema baš interesira onda bih vam preporučio knjigu
Sveta svjetla o spoznaji načela tesavvufa
od imama eš-Ša'rānija koja je nedavno prevedena na bosanski jezik i u kojoj imate detaljan i jasan odgovor na vaše pitanje. Skoro čitava knjiga posvećena je upravo tome što vas interesira.