Pitanja i odgovori (37): o fenomenu brojeva i njihovom dubljem značenju, o upotrebi kožnih predmeta...

1. Es selamu alejkum,
Prvo da vas pohvalim za ovakvu stranicu i zaželim da vam Uzvišeni Allah da svako dobro i nafaku i obaspe vas Svojom Milošću! Dugo već posjećujem stranicu znaci.com i dosta toga sam naučio i razjasnio sebi a naročito sa tesavvufskog aspekta, što je danas vrlo rijetko naći na internetu i to na našem jeziku. Već neko vrijeme pokušavam da nađem barem neki odgovor (pojašnjenje) na pitanje BROJEVA u islamu i njihovim "dubljim" ZNAČENJIMA a sa aspekta tesavvufa. Ovdje bih pitanje mogao da odvojim na dva dijela:
 - brojevi kao mudžize u Kur'anu
 - unutrašnja značenja brojeva ( na vašoj stranici sam pronasao u tekstu o 4 mubarek rijeke dio "O posebnosti broja četiri najveći šejh, Muhyiddîn Ibn ‘Arebî, u svom Futűhâtu kaže kako su najuzvišenije riječi lâ ilâhe illâ Allâh, a njih je četiri;" ). Dakle, mislim na ovakva "dublja" značenja brojeva.
Hvala i Da vas Allah nagradi!
2. Es selamu alejkum,
Cijenjena redakcijo molio bih vas da mi odgovorite pošto sam kupio uglovnicu i nisam znao, ni tad obraćao pažnju od čega je, ali mi se čini da je od svinjske kože, pa me zanima odgovor šta da uradim. A zanima me i upotreba rukavica, cipela i ostalih predmeta od svinjske kože.
Esselamu alejkum, da vas Allah nagradi!

Na pitanje odgovara

Odgovor

1. We alejkumusselam,
Što se tiče nauke o brojevima, poznate kao numerologija, ona je poznata kod muslimana. Danas se o tome malo piše. Ono što imamo na tu temu imamo zahvaliti uglavnom velikim klasičnim piscima koji su živjeli u tzv. zlatnom dobu muslimanske misli i duhovnosti. Knjige koje tretiraju fenomen brojeva danas su uglavnom u rukopisu. Ti rukopisi čuvaju se u raznoraznim bibliotekama širom svijeta. Za izučavanje numerologije zato je, prije svega, potrebno poznavati arapski jezik. Što se tiče brojeva u Kur’anu kao mudžize, e toga već ima i na našem jeziku. Tako je primjerice poznata knjiga o broju 19 u Kur’anu. Ta vrsta kur’anske mudžize posebno je počela da se istražuje u novije vrijeme. No ipak, želio bih naglasiti kako numerologija nije znanost koju svaki musliman mora znati. To nije nešto prioritetno. Simbolizam brojeva je često neka vrsta pomoćnog instrumentarija. E sad, „dublja“ znaćenja ipak postoje. Naveo si primjer broja četiri. S obzirom da ipak želiš saznati nesto više, kazat ću (možda si to već znao) kako svaki harf (slovo) u arapskom alfabetu (ukupno 28 harfova) nosi određenu brojčanu vrijednost. Tako je numerologija istovremeno vezana uz hurufologiju (nauku o slovima, glasovima i njenim simbolima). Jedan lijep praktičan običaj koji se nekad njegovao u muslimanskome svijetu, pa i kod nas, jeste pisanje kronograma (tariha) na nišanu osobe koja preseli na ahiret. Naime, datum smrti nije pisan brojevima, vec stihovima, obično u formi dove. Zbir brojčane vrijednosti svakog harfa (slova) u stihu predstavljao bi datum smrti rahmetlije. Danas se malo ko time bavi.
2. We alejkumusselam,
Prvo, halali ali ne znam šta je uglovnica. Ipak sam shvatio pitanje. U suštini, upotreba materijala svinjskog porijekla je načelno dozvoljena ako je, u ovom slučaju, koža prerađena, tj. prošla proces štavljenja. Sjećam se da nam je tako rahmetli profesor Ibrahim Džananović, dok bijasmo njegovi studenti, govorio. A on je inače bio profesor šerijatskog prava.