Pitanja i odgovori (22): Postupak sa mrtvorođenim djetetom

Eselamu allejkum,
Postavio bih pitanje, na koje molim detaljan odgovor.
Prije pet godina imao sam slučaj rođenja djeteta deset dana pred porod koje nije davalo znake života pri porodu, što znači da se radi o mrtvorođenom.
Interesuje me koji je postupak sada sa zakašnjenjem i šta da učinim u skladu sa Šerijatom i propisima fikha. Interesuje me kako se trebalo postupiti oko ukopa,  obilježavanja, davanja imena i drugo šta je trebalo učiniti ili šta je uputno da sada učinim. Ja sam izvršio ukop bez klanjanja dženaze uz prethodno kupanje i ništa više nisam obavio.

Na pitanje odgovara

Odgovor

Naš alim rahmetli Seid Serdarević u knjizi Fikhul-ibadat po tom pitanju kaže:
Umrlom novorođenčetu, ako je pokazivalo pri porodu ikakve znake života, nadjeće se ime, okupati ga i klanjati mu dženaze namaz. Ako nije pokazivao nikakvih znakova života, nadjeće mu se ime, okupati ga, zamotati u kakvo platno i ukopati bez klanjanja namaza.
S obzirom na koncepciju Fikhul-ibadata, rahmetli Serdarević je tu svoju knjigu najvjerovatnije pisao po poznatom djelu hanefijskog fikha el-Ihtijar li-ta'lilil-muhtar koja je na arapskom jeziku. Da bi saznali koji podatak više po pitanju mrtvorođenog djeteta, zavirili smo u navedeno djelo. Skoro isto što je kazao i S.Serdarević, kazano je i u el-Ihtijaru, s tim što se navodi i hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, tj. da je Poslanik, s.a.v.s., kazao: „Ako novorođenče pusti glas okupat će se, klanjat će mu se dženaza i nasljeđivat će se, a ako ne pusti nikakva glasa neće mu se klanjati dženaza i neće se nasljeđivati.“
Prema ovome, vi ste dobro postupili (koliko sam shvatio, dijete nije pokazivalo nikakvih znakova života pri porodu majke). Jedino možda ako mu niste nadjeli nikakvo ime, mogli biste to sada naknadno učiniti i ime ispisati na njegovu bašluku. S obzirom da se djetetu njegova duša (ruh) udahnjuje još dok je u majčinoj utrobi, ono će sigurno biti proživljeno na Sudnjem danu i prozvano po svome imenu i imenu svoga roditelja.