Pitanja i odgovori (19): O mogućnosti pokajanja nakon samoubistva

es selamu alejkum!
imam jedno pitanje koje me kopka vec nekoliko dana a ne znam koga da pitam. Prije nekoliko dana mi se prijetelj ubio,a nije to zasluzio. Bio je fin, plemenit i imao je veliko srce medjutim u zadnje vrijeme je imao jako puno problema. Jako se povukao u sebe,i prikljucio se nekoj sekti. Bio je sa djevojkom 4 godine u vezi, ona ga je ostavila i zbog toga je sebi oduzeo život. Da li bi se na onom svijetu mogao pokajati, tražiti oprost od Boga zbog toga što je sebi uradio,i da li bi Bog mogao oprostiti samoubistvo???

Na pitanje odgovara

Odgovor

U Ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!
         Vjerovatno su ti poznati hadisi koji govore o težini samoubistva, kako će se primjerice čovjek koji je sebi oduzeo život bacanjem sa stijene u Džehennemu se stalno bacati u džehennemsku provaliju, itd.
         Ko se baci s planine pa se ubije taj je u džehennemskoj vatri, u nju se vječno strovaljuje, zauvijek, stalno. Ko kuša otrov (ko se otruje) pa se tako ubije otrov će mu biti u ruci da ga kuša u vatri džehennemskoj vječno, zauvijek, stalno! Ko se ubije željezom njegovo željezo bit će mu u ruci, njime će se udarati po stomaku u vatri džehennemskoj vječno, zauvijek, stalno. (hadis bilježe Muslim, Tirmizi, Nesai, Daremi i Ahmed, a prenose od Ebu Hurejre)
         Međutim, koliko sam shvatio, pitaš da li za takvog ipak postoji nada?
         Prije svega, Uzvišeni u Kur'anu kaže kako On, Jedini, može oprostiti svaki grijeh osim širka (mnogoboštva). To jedno.
         Drugo, postavlja se pitanje trenutka u kojem je određena osoba sebi oduzela život, da li je u tom trenutku izgubila pamet i nije u potpunosti bila svjesna onog što čini.
         Nadalje, čovjek nakon smrti, bilo u Berzahu (Medžusvijetu u kojem duše borave do Kijametskog dana), ili na Sudnjem danu, ne mogu ništa uraditi a da za to budu odgovorne, tj. da budu nagrađene ili kažnjene. Jedina stvar, što je jedini i izuzetak u tome, a o čemu govori Muhjiddin Ibn Arebi, k.s., jeste vezan uz ljude A'rafa (Bedema, vidi suru Bedemi, ajeti 44-51) za koje on kaže da će vagati između Dženneta i Džehennema, pa će im Gospodar njihov dozvoliti da prouče Kelimei-šehadet, zahvaljujući kojem će ući u Džennet.
Mahsus selam!