Pitanja i odgovori (16): o plaćanju stanarine sa kamatom

Grupa Bošnjaka iz Švicarske postavlja sljedeće pitanje:
Mi živimo u Švicarskoj što u prvom redu podrazumijeva stanovanje. To znači da stanujemo u iznajmljenim stanovima zakoje smo prinuđeni plaćati kiriju. Kirija u Švicarskoj se formira na sljedeća tri načina:
1)    Kirija kod banke: hipotekarska kamata = kirija
2)    Kirija kod Agentura ili privatnika: Hipotekarska kamata + (otplata stana + kamata) = kirija
3)    Davanje određenog uloga banci s kojim se u dogledno vrijeme može otplatiti stan (po dogovoru)
4)    U sva tri slučaja plaća se kamata.
Pitanje:
1)    Da li je šerijatski dozvoljeno plaćati stan na jedan od ova tri načina?
2)    Da li nam je dozvoljeo živjeti u Švicarskoj s obzirom da smo za stan primorani plaćati kamatu?
3)    Koji od ova tri slučaja su prikladni šerijatu s obzirom da se u sva tri slučaja plaća kamata?

Na pitanje odgovara

Odgovor

U Ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!
S obzirom da je pitanje prilično osjetljivo, odlučilli smo se konsultovati s dr. Enesom Ljevakovićem, profesorom šerijatskog prava na Fakultetu islamskih nauka. U razgovoru sa njim, konstatovali smo sljedeće:
Kao što je vama dobro poznato, kamata u bilo kojoj formi u islamu je zabranjena. Kamatno poslovanje u skoro svim segmentima društvenog života prisutno je i ovdje u Bosni, što znači da bi slične probleme vi imali i ovdje, te prema tome džaiz (dozvoljeno) vam je ostati u Švicarskoj. Profesor Enes kaže kako u vašem slučaju treba izabrati najmanje zlo, tj. opciju u kojoj se najmanje plaća kamata. Naravno, najbolje bi bilo stan otplatiti gotovim novcem, ako se ima mogućnosti, i time izbjeći kamatu. U suprotnom, treba gledati onu opciju u kojoj se najmanje krše šerijatski propisi.
A Allah najbolje zna!