Pitanja i odgovori (12): o hazreti Mehdiju

Gdje bih mogao više pročitati o Mehdiju?

Na pitanje odgovara

Odgovor

U više navrata Poslanik, s.a.v.s., je najavio dolazak Mehdija iz loze Pejgamberove pred kraj svijeta, što spada u tzv. Velike predznake Sudnjeg dana. Kod nas na bosanskom jeziku o Mehdiju je pisano uglavnom po člancima i u okviru nekih drugih širih tema.
Nedavno je izašla knjiga o Mehdiju koju uglavnom čine hadisi (govori) Božijeg Poslanika, s.a.v.s., o Mehdiju, bez nekih većih komentara. O nekim unutarnjim aspektima vremena u kojem će se pojaviti Mehdi može se pročitati i u "Draguljima poslaničke mudrosti" od Ibn Arebija, poglavlje o Šitu, a.s. Nešto o Mehdiju mislim da se može pročitati i u komentaru Mesnevije od rah. Šejh Fejzullaha Hadžibajrića. O Mehdiju, a.s., pisao je i rah. Mehmed Handžić, pa možda njegov tekst, ako Bog da, stavimo i na Znake.
Vjerovanje u Mehdija kod šiija zadobilo je i jednu posebnu formu, za njih od iznimnog značaja, pa ako te i to interesuje možeš pogledati u knjizi "Islam u Iranu" od Henry Corbina, tom IV, knjiga 7, kao i "Znakove šiijske duhovnosti" od Rešida Hafizovića, poglavlje VI.
Selamun alejkum!