Pitanja i odgovori (111): Šta znači kada se kaže da se Allah dž.š. ''obraća iza zastora...

 Selamun alejkum, šta znači kada se kaže da se Allah dž.š. ''obraća iza zastora''?

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Pod pojmom „iza zastora“, pretpostavljamo da mislite na plemeniti ajet u kome se kaže: „Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim objavom, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. On je, zaista, Uzvišen i Mudar!“ (42:51)
Pojam „iza zastora“ označava stanje u kojemu rob ne vidi Gospodara koji mu se u tome trenu obraća. Rob nije sakriven od dragoga Gospodara, jer Gospodar sve vidi, dočim je Gospodar skriven pred robom.
Drugim riječima, rob je ustvari taj koji bîva u tome trenu pokriven uslijed svojstava svoga materijalnog tijela koje je ograničeno. Nasuprot tome, Gospodar nije pokriven jer ne može biti pokriven Onaj Koji ima vječna ničim ograničena svojstva.
Zbog ovoga se insistira na preciznosti jezičkog izraza, koji može, u prvome trenu, djelovati tek kao neka igra riječi, međutim, radi se o važnom teološkom pitanju. Onaj ko je pokriven (maḥğūb), to je rob, a uslijed toga je dragi Gospodar pred njima sakriven. Nasuprot tome, rob nije sakriven, jer dragi Bog sve vidi.
Sâma koprena (ḥiğāb) najčešće je specifična slika, „vizija“, nasuprotna zbilji koju se želi vidjeti. (Ovo je, između ostaloga, definicija imama Kušejrija.)