Pitanja i odgovori (11): Beskamatno kreditiranje

Es selamu alejkum! Da li postoji islamska institucija u BiH koja bi mi mogla posuditi manju sumu novca (8.000 KM) na tri godine, bez kamate, radi trajnog riješavanja stambenog pitanja? Neka vas Allah s.v.t. nagradi za uloženi trud!

Na pitanje odgovara

Odgovor

Es selamu alejkum,
nije nam poznato da postoji ijedna takva institucija. BBI banka nudi neke opcije, kako oni kažu 'beskamatnog' finansiranja, ali su to krediti i za njih, barem koliko je meni poznato, trebaš imati žirante, i takođe čini mi se da se i tu plaća neka razlika (vraćaš više nego li uzmeš, ali po drugom osnovu osim kamatnog). Na tebi je da odlučiš da li ćeš se njima obratiti i raspitati se. Ja ti, zaista, ne mogu sa punom sigurnošću reći da je i kod njih sve halal, ali je značajno to što se oni javno oglašavaju da su beskamatna finansijska institucija i što kod njih postoji šerijatski nadzorni odbor koji pazi na to da su njihove transakcije 'šerijatske' (jedan od članova je poznati fekih iz Zenice, profesor Islamske pedagoške akademije, dr. Šukrija Ramić, pa se i njemu možeš obratiti putem časopisa 'Novi horizonti' i pitati ga o poslovanju Bosna Bank International (BBI)).
To je sve što ti u ovom trenutku mogu reći, i na kraju još samo lično mišljenje da bih ja, u slučaju opravdane potrebe za pozajmicom, prvo pokušao pozajmiti novac na beskamatnoj osnovi od nekog prijatelja ili rođaka, a ako bih morao uzimati kredit (kao krajnju opciju) onda bih ga, ove pameti, uzeo samo od BBI i nipošto ne ni od jedne druge banke.
Molim dragog Allaha da nam obojici oprosti i da nas pravilno uputi da se i u ovome i u drugome sačuvamo od harama, a On najbolje zna.
Es selamu alejkum