Pitanja i odgovori (108): Ime Allah

selam postovani, kojim se Bog imenom obracao u Zeburu,Tevratu i Indzilu,da li Allah ili nekim drugim? hvala.
 

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Na ovo pitanje djelimično je odgovoreno naslovom: „Pitanja i odgovori (46): o hebrejskom tetragramu JHVH i Božijem Imenu 'Allah'“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-46-o-hebrejs...)
Dodali bismo samo da iako postoje drugačija mišljenja, stav je većine, barem muslimanskih, učitelja da se dragi Bog po prvi put objavio čovječanstvu pod imenom „Allah“.
Vjerovatno se pod ovim misli da je po prvi put ljudima Lijepo Božije Ime „Allah“ objavljeno na način da je ljudski rod „sazreo“ da ovo Ime može zazivati kada god to želi, ne samo u naročitim prilikama.
Npr. iz Kur'ana je poznato da je čovječanstvo u vremenu blagoslovljenog poslanika Sulejmana znalo za Lijepo Božijem Ime „Allah“ (vidi: Kur'an, 27:24.; 27:30.).